Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12986/B

Business name: 
Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
  (from: 11/21/1994)
Registered seat: 
Limbach - Hotel
Limbach 900 91
  (from: 07/26/1993)
Identification number (IČO): 
31 439 934
  (from: 07/26/1993)
Date of entry: 
07/26/1993
  (from: 07/26/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/26/1993)
Objects of the company: 
pohostinská činnosť
  (from: 07/26/1993)
ubytovanie
  (from: 07/26/1993)
poľnohospodárska výroba a rastlinná a živočíšna
  (from: 11/21/1994)
Partners: 
Tatiana Sučanská
Žarnovická 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/12/2003)
Limbašské vinohradnícke družstvo IČO: 31 444 610
SNP 18
Limbach
Slovak Republic
  (from: 09/12/2003)
Contribution of each member: 
Tatiana Sučanská
Amount of investment: 1 659,695944 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/28/2009)
Limbašské vinohradnícke družstvo
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/28/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/26/1993)
Tatiana Sučanská
Žarnovická 5
Bratislava 831 03
From: 07/26/1993
  (from: 09/12/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 07/26/1993)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/28/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.7.1993 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 438 Stary spis: S.r.o. 19961
  (from: 07/26/1993)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, zo dňa 10.11.1994. Stary spis: S.r.o. 438 Stary spis: S.r.o. 19961
  (from: 11/21/1994)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.1998 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/27/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/12/2003)
Dňa 19.2.2021 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 36CbR/154/2016.
  (from: 07/21/2021)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person