Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  85/L

Obchodné meno: 
BETA, s.r.o.
  (od: 02.04.1996 do: 17.01.2006)
A L F E T A spol. s r.o.
  (od: 05.06.1991 do: 01.04.1996)
Sídlo: 
M. Rázusa 14
Žilina 010 01
  (od: 02.04.1996 do: 17.01.2006)
Bytčianska 467
Žilina 010 01
  (od: 05.06.1991 do: 01.04.1996)
IČO: 
00 652 377
  (od: 05.06.1991)
Deň zápisu: 
05.06.1991
  (od: 05.06.1991)
Spoločnosť zrušená od: 
6.12.2005
  (od: 18.01.2006)
Deň výmazu: 
18.01.2006
  (od: 18.01.2006)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 18.01.2006)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.06.1991)
Predmet činnosti: 
demontáž, triedenie a spracovanie druhotných surovín, výkup a predaj
  (od: 05.06.1991 do: 08.09.1992)
kovovýroba
  (od: 05.06.1991 do: 08.09.1992)
chov oviec a výroba ovčích produktov
  (od: 05.06.1991 do: 08.09.1992)
obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu, výjmuc tých, kde právny predpis vyžaduje osobitné oprávnenie
  (od: 05.06.1991 do: 08.09.1992)
servisná a diagnostická činnosť motorových vozidiel
  (od: 05.06.1991 do: 08.09.1992)
zahranično-obchodná činnosť - export, import tovarov všetkého druhu, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (od: 05.06.1991 do: 08.09.1992)
stavebno-montážne a údržbárske práce súvisiace so stavebnou činnosťou
  (od: 05.06.1991 do: 08.09.1992)
výkup, spracovanie a predaj včelých produktov
  (od: 05.06.1991 do: 08.09.1992)
demontáž, tried. sprac. a zhod. druhot. surovín, výkup a predaj
  (od: 09.09.1992 do: 09.04.1997)
kovovýroba a obchodná činnosť s výrobkami z kovov
  (od: 09.09.1992 do: 21.04.1996)
obchodná činnosť v oblasti potravinárskeho a železiarskeho tovaru
  (od: 09.09.1992 do: 21.04.1996)
drevovýroba a obchodná činnosť s výrobkami z dreva
  (od: 09.09.1992 do: 21.04.1996)
výkony veľkoobchodnej i maloobchodnej činnosti vrátane zahraničného obchodu vo všetkých oblastiach predmetu podnikania
  (od: 09.09.1992 do: 21.04.1996)
výkony obstarávateľských a sprostredkovateľských služieb
  (od: 09.09.1992 do: 21.04.1996)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
demolácia a zemné práce
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
Spoločníci: 
MR-MERKANT, spol. s r.o. IČO: 31 594 077
A. Kmeťa 17
Žilina
  (od: 22.04.1996 do: 09.04.1997)
MR-MERKANT, spol. s r.o. IČO: 31 594 077
A. Kmeťa 17
Žilina
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Ing. Milan D o č á r
Vážská 8
Žilina
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Miroslav D o l n í k
188
Stránske
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Ing. Milan Dočár
Vážská 8
Žilina
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Miroslav Dolník
188
Stránske
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Miroslav Dolník
188
Stránske
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Ing. Karol F a r k a š
Polomská 2/45
Žilina
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Ing. Karol Farkaš
Polomská 2/45
Žilina
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Ing. Karol Farkaš
Polomská 2/45
Žilina
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Sebastián G a b č í k
145
Stránske
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Sebastián Gabčík
145
Stránske
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Sebastián Gabčík
145
Stránske
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Albín K o u b e k
319/5
Žilina - Bytčica
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Albín Koubek
319/5
Žilina - Bytčica
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Albín Koubek
319/5
Žilina - Bytčica
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Štefan M a s n i c a
81
Turzovka
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Štefan Masnica
81
Turzovka
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Štefan Masnica
81
Turzovka
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Ing. Ladislav O r a v í k
Gaštanová 27/98
Žilina
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Ing. Ladislav Oravík
Gaštanová 27/98
Žilina
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Ing. Ladislav Oravík
Gaštanová 27/98
Žilina
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Ladislav T o m a n í k
145
Stránske
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Doc. Ing. Dušan T u r a n , CSc.
Pod Sadom 1/3
Žilina
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Ladislav Tomaník
145
Stránske
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Ladislav Tomaník
145
Stránske
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Doc. Ing. Dušan Turan , CSc.
Pod Sadom 1/3
Žilina
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Peter Banský
Golianova 32
Trnava
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Milan D o č á r
Vklad: 882 556 Sk Splatené: 882 556 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Miroslav D o l n í k
Vklad: 882 556 Sk Splatené: 882 556 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Štefan M a s n i c a
Vklad: 267 826 Sk Splatené: 267 826 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Ing. Ladislav O r a v í k
Vklad: 267 826 Sk Splatené: 267 826 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Doc. Ing. Dušan T u r a n , CSc.
Vklad: 267 826 Sk Splatené: 267 826 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Sebastián G a b č í k
Vklad: 267 826 Sk Splatené: 267 826 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Ladislav T o m a n í k
Vklad: 267 826 Sk Splatené: 267 826 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Albín K o u b e k
Vklad: 267 826 Sk Splatené: 267 826 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Ing. Karol F a r k a š
Vklad: 267 826 Sk Splatené: 267 826 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Ing. Milan Dočár
Vklad: 783 000 Sk Splatené: 783 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Miroslav Dolník
Vklad: 883 000 Sk Splatené: 883 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Štefan Masnica
Vklad: 318 000 Sk Splatené: 318 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Ing. Ladislav Oravík
Vklad: 268 000 Sk Splatené: 268 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Doc. Ing. Dušan Turan , CSc.
Vklad: 268 000 Sk Splatené: 268 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Sebastián Gabčík
Vklad: 268 000 Sk Splatené: 268 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Ladislav Tomaník
Vklad: 268 000 Sk Splatené: 268 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Albín Koubek
Vklad: 318 000 Sk Splatené: 318 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Ing. Karol Farkaš
Vklad: 268 000 Sk Splatené: 268 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 01.04.1996)
Miroslav Dolník
Vklad: 700 000 Sk Splatené: 700 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Štefan Masnica
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Ing. Ladislav Oravík
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Sebastián Gabčík
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Ladislav Tomaník
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Albín Koubek
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
Ing. Karol Farkaš
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
MR-MERKANT, spol. s r.o.
Vklad: 1 642 000 Sk Splatené: 1 642 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 21.04.1996)
MR-MERKANT, spol. s r.o.
Vklad: 3 642 000 Sk Splatené: 3 642 000 Sk
  (od: 22.04.1996 do: 09.04.1997)
Peter Banský
Vklad: 3 642 000 Sk Splatené: 3 642 000 Sk
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 05.06.1991 do: 17.01.2006)
Miroslav D o l n í k
188
Stránske
  (od: 05.06.1991 do: 01.04.1996)
Vladimír Gabaj
Šoltésovej 422/46
Považská Bystrica
  (od: 02.04.1996 do: 09.04.1997)
Peter Banský
Golianova 32
Trnava
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje konateľ.
  (od: 05.06.1991 do: 17.01.2006)
Základné imanie: 
3 642 000 Sk
  (od: 21.01.1993 do: 17.01.2006)
3 639 894 Sk
  (od: 05.06.1991 do: 20.01.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 39K 26/05-36 zo dňa 10.11.2005, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom BETA, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, IČO: 00 652 377 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 18.01.2006 VYMAZÁVA.
  (od: 18.01.2006)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1991 v zmysle § 106n zák. č. 103/90 Zb. Na zasadnutí Valnej hromady konanom dňa 6.l2.l99l bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S. r. o. 321 Na zasadnutí Valnej hromady konanom dňa 2.1.1992 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 321
  (od: 05.06.1991 do: 17.01.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.l992 bol schválený Dodatok č.4, ktorým sa upravuje pôvodná spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Starý spis: S.r.o. 321
  (od: 09.09.1992 do: 17.01.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.10.1992 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (od: 21.01.1993 do: 17.01.2006)
Zapisuje sa Dodatok č. 6 odsúhlasený valným zhromaždením dňa 22.3.1996.
  (od: 02.04.1996 do: 17.01.2006)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.04.1996 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (od: 22.04.1996 do: 17.01.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.10.1996 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (od: 10.04.1997 do: 17.01.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)