Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  399/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne.
  (od: 01.10.1997)
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlomv Odoríne.
  (od: 22.12.1959 do: 30.09.1997)
Sídlo: 
251
Odorín 053 22
  (od: 31.03.2005)
Odorín 053 22
  (od: 04.04.1993 do: 30.03.2005)
Odorín
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
IČO: 
00 204 188
  (od: 22.12.1959)
Deň zápisu: 
22.12.1959
  (od: 22.12.1959)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 22.12.1959)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 04.04.1993)
spracovanie mäsa, výroba a predaj mäsových výrobkov
  (od: 04.04.1993)
nákup a predaj mäsa, mäsových výrobkov, potravín
  (od: 04.04.1993)
zemné práce s mechanizmami
  (od: 04.04.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 04.04.1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 04.04.1993)
služby verejného stravovania
  (od: 04.04.1993)
nákup a predaj drogérie, zeleniny, ovocia, tabakových výrobkov, kozmetiky
  (od: 09.06.1994)
požičiavanie výrobných prostriedkov a zariadení
  (od: 09.06.1994)
oprava motorových vozidiel
  (od: 09.06.1994)
výroba a oprava strojov pre poľnohospodárstvo
  (od: 09.06.1994)
výroba drevárska-stolárstvo
  (od: 09.06.1994)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (od: 09.06.1994)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 09.06.1994)
povoznícke práce
  (od: 09.06.1994)
automatizované spracovanie dát
  (od: 09.06.1994)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 09.06.1994)
turistická ubytovňa
  (od: 09.06.1994)
závodné stravovanie
  (od: 09.06.1994)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov družstva podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom najmä:
  (od: 09.06.1994)
požičiavanie výrobných prostriedkov a zariadení
  (od: 09.06.1994)
práce pri obrábaní pôdy v užívaní členov družstva
  (od: 09.06.1994)
zvyšovanie kvalifikácie cestou kurzov a seminárov
  (od: 09.06.1994)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
obchodná činnosť, do ktorej patrí nákup a predaj nového tovaru
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
poskytovanie prác a sdlužieb pre členov, občanov a organizácie a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce, poskytovanie prác ťažkých mechanizmov a stavebných prác
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
vyhotovovanie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
poskytovanie konských záprahov pre členov, občanov
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
poskytovanie rehabilitačných služieb pre členov a občanov
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
prevádzanie čistiacich prác na stavbách
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
v rámci inej hospodárskej činnosti vyrába ističe pre SEZ Krompachy
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.04.2004)
predstavenstvo
  (od: 05.06.2000 do: 01.04.2004)
predstavenstvo
  (od: 04.04.1993 do: 04.06.2000)
predstavenstvo
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
Mária Vantrobová - člen predstavenstva
46
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 09.04.2011
  (od: 14.02.2012)
Ján Bednár - člen
81
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 07.03.2015
  (od: 01.05.2015)
Ing. Mária Novysedláková - Predseda predstavenstva
52
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Miroslav Čuj - Podpredseda predstavenstva
99
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Eva Džačarová - Člen predstavenstva
39
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Mária Ďuricová - Člen predstavenstva
283
Poráč 053 23
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Emília Hlošková - Člen predstavenstva
Dubová 2021/6
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Róbert Janečko - Člen predstavenstva
65
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Helena Kapalková - Člen predstavenstva
10
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Milan Majko - Člen predstavenstva
66
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Miroslav Pagáč - Člen predstavenstva
156
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Anna Zadrošová - Člen predstavenstva
250
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Peter Živčák - Člen predstavenstva
166
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Anton Baluch - člen
102
Odorín
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Anton Baluch - člen
102
Odorín
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Miroslav Čuj - člen
99
Odorín
  (od: 05.06.2000 do: 30.03.2005)
Miroslav Čuj - člen
99
Odorín
Skončenie funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 30.03.2005)
Jozef Džubák - člen
71
Odorín
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Jozef Džubák - člen
71
Odorín
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Anton Fabian - člen
41
Odorín
  (od: 31.05.1995 do: 30.09.1997)
Anton Fabian - člen
41
Odorín
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Michal Fabian - člen
177
Odorín
  (od: 04.04.1993 do: 30.05.1995)
Vladimír Fabian - člen
199
Odorín
Skončenie funkcie: 07.03.2003
  (od: 05.06.2000 do: 13.08.2003)
Pavol Fabian - člen
177
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 29.03.2010)
Pavol Fabian - člen
177
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 29.03.2010)
František Franko - člen
31
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 29.03.2010)
František Franko - člen
31
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 29.03.2010)
Marta Friedmanská - člen
19
Danišovce
  (od: 05.06.2000 do: 30.03.2005)
Marta Friedmanská - člen
19
Danišovce
Skončenie funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 30.03.2005)
Ján Hanuščin - člen
167
Poráč
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Ján Hanuščin - člen
167
Poráč
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Peter Harabín - člen
Hutnícka 5/19
Spišská Nová Ves
  (od: 31.05.1995 do: 30.09.1997)
Katarína Jackaninová - člen predstavenstva
14
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 30.04.2015)
Ján Jančík - člen
71
Lieskovany
  (od: 31.05.1995 do: 30.09.1997)
Ján Jančík - člen
71
Lieskovany
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Marta Jančíková - člen
22
Odorín
  (od: 05.06.2000 do: 25.08.2020)
Marta Jančíková - člen
22
Odorín
Skončenie funkcie: 14.04.2020
  (od: 26.08.2020 do: 25.08.2020)
Štefan Janečko - člen
65
Danišovce
  (od: 04.04.1993 do: 30.05.1995)
Ladislav K o ň a k - podpredseda
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
Mária Kacvinská - člen
95
Danišovce
  (od: 04.04.1993 do: 30.05.1995)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda
Gaštanová 5/21
Spišská Nová Ves
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda
Gaštanová 5/21
Spišská Nová Ves
  (od: 01.10.1997 do: 30.03.2005)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda
Gaštanová 5/21
Spišská Nová Ves
Skončenie funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 30.03.2005)
Katarína Kamenická - člen
101
Danišovce
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Katarína Kamenická - člen
101
Danišovce
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Ján Kapusta - člen
150
Odorín
  (od: 31.05.1995 do: 30.09.1997)
Ján Kapusta - člen
150
Odorín
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Michal Kinik - člen
92
Poráč
Skončenie funkcie: 17.07.2003
  (od: 05.06.2000 do: 13.08.2003)
Ladislav Koňak - predseda
229
Teplička
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Ladislav Koňak - predseda
229
Teplička
  (od: 01.10.1997 do: 29.03.2010)
Ladislav Koňak - predseda
229
Teplička
Skončenie funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 29.03.2010)
Ing. Vincent Koperdák - člen
Kollárova 2
Spišská Nová Ves
  (od: 31.05.1995 do: 30.09.1997)
Ing. Vincent Koperdák - člen
Kollárova 2
Spišská Nová Ves
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Ing. Vincent Koperdák - člen
Kollárova 2556/2
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 30.04.2015)
Ing. Vincent Koperdák - člen
Kollárova 2556/2
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 07.03.2015
  (od: 01.05.2015 do: 30.04.2015)
Helena Kozáková - člen
33
Lieskovany
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Helena Kozáková - člen
33
Lieskovany
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Elena Kozáková - člen predstavenstva
51
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 10.03.2020)
Elena Kozáková - člen predstavenstva
51
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 06.03.2010 Skončenie funkcie: 14.11.2019
  (od: 11.03.2020 do: 10.03.2020)
Helena Kozáková - člen
33
Lieskovany
  (od: 05.06.2000 do: 30.03.2005)
Helena Kozáková - člen
33
Lieskovany
Skončenie funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 30.03.2005)
Ing. Miroslav Kubina - člen
250
Odorín
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Ján Liška - člen
58
Danišovce
  (od: 04.04.1993 do: 30.05.1995)
Ing. Agnesa Midlíková - člen
86
Odorín
  (od: 05.06.2000 do: 30.03.2005)
Ing. Agnesa Midlíková - člen
86
Odorín
Skončenie funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 30.03.2005)
Ing. Agnesa Midlíková - podpredseda
86
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 29.03.2010)
Ing. Agnesa Midlíková - podpredseda
86
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 29.03.2010)
Ondrej Novysedlák - člen
30
Danišovce
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Ondrej Novysedlák - člen
30
Danišovce
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Ondrej Novysedlák - člen predstavenstva
30
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 13.02.2012)
Ondrej Novysedlák - člen predstavenstva
30
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 06.03.2010 Skončenie funkcie: 09.04.2011
  (od: 14.02.2012 do: 13.02.2012)
Ján Puškár - člen
222
Odorín
  (od: 04.04.1993 do: 30.05.1995)
Ján Sivačko - člen
62
Poráč
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
Ján Sivačko - člen
62
Poráč
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Emil Sova - člen
9
Danišovce
  (od: 04.04.1993 do: 30.05.1995)
František Sova - člen
155
Odorín
  (od: 04.04.1993 do: 30.09.1997)
František Sova - člen
155
Odorín
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Anton Staňa
97
Odorín
  (od: 31.05.1995 do: 30.09.1997)
Anton Staňa
97
Odorín
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
Ján Š o f r a n k o - predseda
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
Ján Širilla - člen
147
Poráč
Vznik funkcie: 17.07.2003
  (od: 14.08.2003 do: 30.03.2005)
Ján Širilla - člen
147
Poráč
Vznik funkcie: 17.07.2003 Skončenie funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 30.03.2005)
Ján Šofranko - člen
SNP 24
Markušovce
  (od: 04.04.1993 do: 30.05.1995)
Mária Vantrobová - člen
46
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 29.03.2010)
Mária Vantrobová - člen
46
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 29.03.2010)
Štefan Vrabeľ - člen
138
Poráč
  (od: 31.05.1995 do: 30.09.1997)
Štefan Vrabeľ - člen
138
Poráč
  (od: 01.10.1997 do: 04.06.2000)
František Živčák - člen
122
Odorín
  (od: 31.05.1995 do: 30.09.1997)
Mikuláš Živčák - člen
46
Odorín
  (od: 04.04.1993 do: 30.05.1995)
František Živčák - člen
122
Odorín
  (od: 01.10.1997 do: 30.03.2005)
František Živčák - člen
122
Odorín
Skončenie funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 30.03.2005)
Ing. Miroslav Kubina - člen
250
Odorín
Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Peter Harabín - člen
Hutnícka 5/19
Spišská Nová Ves
Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Ján Dulák - člen
125
Odorín
Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Miroslav Pagač - člen
156
Odorín
Vznik funkcie: 07.03.2003 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Ing. Anna Ďuršová - člen
E.M. Šoltésovej 2763/3
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Dana Kuchárová - člen
101
Poráč 053 23
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Ing. Agnesa Midlíková - predseda predstavenstva
86
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 06.03.2010 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda predstavenstva
95
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 06.03.2010 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Katarína Jackaninová - člen predstavenstva
14
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 06.03.2010 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Michal Hodnický - člen predstavenstva
30
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 14.11.2019 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Mária Karchňaková - člen predstavenstva
111
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 14.04.2020 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Ing. Agnesa Midlíková - predseda predstavenstva
86
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 15.10.2021)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda predstavenstva
95
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 15.10.2021)
Ing. Miroslav Kubina - člen
250
Odorín
  (od: 01.10.1997 do: 15.10.2021)
Peter Harabín - člen
Hutnícka 5/19
Spišská Nová Ves
  (od: 01.10.1997 do: 15.10.2021)
Ján Dulák - člen
125
Odorín
  (od: 05.06.2000 do: 15.10.2021)
Ing. Anna Ďuršová - člen
E.M. Šoltésovej 2763/3
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 15.10.2021)
Dana Kuchárová - člen
101
Poráč 053 23
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 15.10.2021)
Katarína Jackaninová - člen predstavenstva
14
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 01.05.2015 do: 15.10.2021)
Miroslav Pagač - člen
156
Odorín
Vznik funkcie: 07.03.2003
  (od: 14.08.2003 do: 15.10.2021)
Michal Hodnický - člen predstavenstva
30
Lieskovany 053 21
Vznik funkcie: 14.11.2019
  (od: 11.03.2020 do: 15.10.2021)
Mária Karchňaková - člen predstavenstva
111
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 14.04.2020
  (od: 26.08.2020 do: 15.10.2021)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, podpisuje predseda a člen predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (od: 02.04.2004)
Družstvo zastupuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Písomnosti o právnych úkonoch podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (od: 05.06.2000 do: 01.04.2004)
Družstvo zastupuje navonok predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda. Písomnosti o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 04.04.1993 do: 04.06.2000)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda práva alebo preberá záväzky podpisuje predseda. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.
  (od: 22.12.1959 do: 03.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Jaroslav Macala
249
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010)
Ing. František Kapusta
73
Jamník 053 22
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010)
Mária Janečková
60
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Ing. Anna Kubinová
250
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Róbert Puškár
103
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021)
Anna Bukšárová
Poľná 445/4
Markušovce 053 21
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 29.03.2010)
Anna Bukšárová
Poľná 445/4
Markušovce 053 21
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 29.03.2010)
Helena Kapalková
10
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 30.04.2015)
Helena Kapalková
10
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 07.03.2015
  (od: 01.05.2015 do: 30.04.2015)
JUDr. Jozef Karchňák
Tr. 1.mája 2467/63/A
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 21.04.2011)
JUDr. Jozef Karchňák
Tr. 1.mája 2467/63/A
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 06.03.2010 Skončenie funkcie: 11.11.2010
  (od: 22.04.2011 do: 21.04.2011)
Mária Karchňáková
111
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 05.03.2011
  (od: 22.04.2011 do: 30.04.2015)
Mária Karchňáková
111
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 05.03.2011 Skončenie funkcie: 07.03.2015
  (od: 01.05.2015 do: 30.04.2015)
Ján Komár
69
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 29.03.2010)
Ján Komár
69
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 29.03.2010)
Ondrej Novysedlák
30
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 29.03.2010)
Ondrej Novysedlák
30
Danišovce 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 06.03.2010
  (od: 30.03.2010 do: 29.03.2010)
Peter Živčák
166
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Emília Hlošková
Dubová 2021/6
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 07.03.2015 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Ján Ďurica
99
Spišský Hrušov 053 63
Vznik funkcie: 07.03.2015 Skončenie funkcie: 11.09.2021
  (od: 16.10.2021 do: 15.10.2021)
Peter Živčák
166
Odorín 053 22
Vznik funkcie: 25.02.2005
  (od: 31.03.2005 do: 15.10.2021)
Emília Hlošková
Dubová 2021/6
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 07.03.2015
  (od: 01.05.2015 do: 15.10.2021)
Ján Ďurica
99
Spišský Hrušov 053 63
Vznik funkcie: 07.03.2015
  (od: 01.05.2015 do: 15.10.2021)
Zapisované základné imanie: 
417 448,53 EUR
  (od: 30.03.2010)
13 664 000 Sk
  (od: 05.06.2000 do: 29.03.2010)
12 400 000 Sk
  (od: 04.04.1993 do: 04.06.2000)
Základný členský vklad: 
1 062,21 EUR
  (od: 07.06.2011)
40 000 Sk
  (od: 04.04.1993 do: 04.06.2000)
32 000 Sk
  (od: 05.06.2000 do: 29.03.2010)
162,21 EUR
  (od: 30.03.2010 do: 06.06.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo sa riadi vlastnými stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 27.02.1991 na zsáklade zák.č.162/90 Zb.
  (od: 22.12.1959)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 15.11.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou 14.12. 1992 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 04.04.1993)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 23.2.1993 a dňa 26.2.1994.
  (od: 09.06.1994)
Zápisnica z členskej schôdze družstva konanej dňa 23.2.1995.
  (od: 31.05.1995)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 3.3.1998.
  (od: 06.08.1998)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 25.2.2000.
  (od: 05.06.2000)
Zmena stanov zo dňa 7.3.2003.
  (od: 14.08.2003)
Zmena stanov schválená výročnou členskou schôdzou dňa 7.3.2003.
  (od: 02.04.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  30.01.2023
Dátum výpisu:  31.01.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)