Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  206/N

Obchodné meno: 
ECODUC, a.s.
  (od: 11.03.2002)
BIO TRADING, a.s.
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.2002)
Sídlo: 
kpt.Nálepku 3
Levice 934 01
  (od: 13.08.2004)
Dopravná 14
Levice 934 01
  (od: 17.09.2003 do: 12.08.2004)
Vojenská 84
Levice 934 01
  (od: 11.03.2002 do: 16.09.2003)
Júrska cesta 7
Levice 934 01
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.2002)
IČO: 
34 145 982
  (od: 02.09.1996)
Deň zápisu: 
02.09.1996
  (od: 02.09.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 02.09.1996)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov, za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 02.09.1996)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (od: 02.09.1996)
spracovanie ovocia a zeleniny
  (od: 02.09.1996)
výroba hroznového vína
  (od: 02.09.1996)
úprava a spriadanie bavlnárskych vlákien
  (od: 02.09.1996)
tkanie a končená úprava textílií
  (od: 02.09.1996)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (od: 02.09.1996)
baliace činnosti
  (od: 02.09.1996)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 02.09.1996)
demolácia a zemné práce
  (od: 02.09.1996)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovanej živnosti
  (od: 02.09.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 02.09.1996)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 02.09.1996)
operatívny leasing a leasing spojený s financovaním
  (od: 02.09.1996)
výroba a rozvod pitných a úžitkových vôd
  (od: 11.03.2002)
výskum trhu
  (od: 11.03.2002)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 11.03.2002)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 11.03.2002)
technologické a ekologické poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 11.03.2002)
správa a prevádzka vodovodov, kanalizácii a vodohospodárskych diel
  (od: 11.03.2002)
laboratórne práce
  (od: 11.03.2002)
vykonávanie pozemných vodohospodárskych a priemyselných stavieb
  (od: 11.03.2002)
čistenie odpadových vôd
  (od: 17.09.2003)
výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu elektrické rozvádzače do 1000 A
  (od: 17.09.2003)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V bleskozvody
  (od: 17.09.2003)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 17.09.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom okrem zvlášť nebezpečného odpadu
  (od: 20.10.2004)
čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov
  (od: 11.03.2002 do: 16.09.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.08.2004)
predstavenstvo
  (od: 02.09.1996 do: 08.08.2004)
Ing. Štefan Kováč - predseda
Vojenská 2550/84
Levice 934 01
Vznik funkcie: 05.11.2001
  (od: 30.12.2005)
Marta Goldschmidová - člen
Zd. Nejedlého 67
Levice 934 01
Vznik funkcie: 28.11.2005
  (od: 05.06.2009)
Marta Goldschmidová - podpredseda
Zd. Nejedlého 67
Levice 934 05
Vznik funkcie: 12.12.2007
  (od: 28.12.2007)
Ing. Daniel Bahna - podpredseda
ul. M.R. Štefánika č.25
Levice
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.2002)
Jozef Éder - člen
Poľná 1913/1
Levice
Vznik funkcie: 19.08.2003
  (od: 09.08.2004 do: 29.12.2005)
Jozef Éder - člen
Poľná 1913/1
Levice
Vznik funkcie: 19.08.2003 Skončenie funkcie: 28.11.2005
  (od: 30.12.2005 do: 29.12.2005)
Jozef Éder - podpredseda
Poľná 1913/1
Levice 934 01
Vznik funkcie: 28.11.2005
  (od: 30.12.2005 do: 27.12.2007)
Marta Goldschmidová - člen
Zd. Nejedlého 67
Levice 934 01
Vznik funkcie: 28.11.2005
  (od: 30.12.2005 do: 04.06.2009)
Tibor Hornyák - podpredseda, od: 05.11.2001
Pradiarska 5
Levice
  (od: 11.03.2002 do: 29.12.2005)
Tibor Hornyák - podpredseda, od: 05.11.2001
Pradiarska 5
Levice
Skončenie funkcie: 28.11.2005
  (od: 30.12.2005 do: 29.12.2005)
Ing. Vladimír Klein - predseda
Tekovská ul. č.8
Levice
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.2002)
Ing. Štefan Kováč - predseda, od: 05.11.2001
Saratovská 69/5
Levice
  (od: 11.03.2002 do: 08.08.2004)
Ing. Štefan Kováč - predseda
Vojenská 2550/84
Levice
Vznik funkcie: 05.11.2001
  (od: 09.08.2004 do: 29.12.2005)
Tibor Obert - člen, od: 05.11.2001
Saratovská 31/42
Levice
  (od: 11.03.2002 do: 08.08.2004)
Ing. Renáta Valentíniová - člen
Vinohradnícka č.32
Levice
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.2002)
Jozef Éder - podpredseda
Poľná 1913/1
Levice 934 01
Vznik funkcie: 28.11.2005 Skončenie funkcie: 24.09.2007
  (od: 28.12.2007 do: 27.12.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Oprávnený konať v mene spoločnosti je predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 30.12.2005)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda samostatne, alebo podpredseda predstavenstva len spolu s predsedom.
  (od: 09.08.2004 do: 29.12.2005)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne.
  (od: 02.09.1996 do: 08.08.2004)
Základné imanie: 
70 350 EUR Rozsah splatenia: 70 350 EUR
  (od: 05.06.2009)
2 100 000 Sk Rozsah splatenia: 2 100 000 Sk
  (od: 17.09.2003 do: 04.06.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 02.09.1996 do: 16.09.2003)
Akcie: 
Počet: 210
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 335 EUR
  (od: 05.06.2009)
Počet: 210
Druh: na meno v listinnej podobe
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.09.2003 do: 04.06.2009)
Počet: 1000
Druh: na meno v listinnej podobe
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.03.2002 do: 16.09.2003)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.2002)
Akcionár: 
Ing. Štefan Kováč
Vojenská 2550/84
Levice 934 01
  (od: 28.09.2022)
Ing. Štefan Kováč
Vojenská 2550/84
Levice 934 01
  (od: 17.09.2003 do: 27.09.2022)
Dozorná rada: 
JUDr. Peter Polák
M.R. Štefánika 3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 05.09.2008)
Zuzana Kováčová
Vojenská 2550/84
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 05.09.2008)
Ing. Jozef Ďuriš
kpt. Nálepku 45
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 05.09.2008)
Ing. Alžbeta Kleinová - člen
Tekovská ul. č.8
Levice
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.2002)
Ing. Ernest Kovács - predseda
ul. Osloboditeľov č.39
Tekovské Lužany
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.2002)
Ing. Jaroslav Zvodár - člen
ul. Zd. Nejedlého č.25
Levice
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.2002)
JUDr. Peter Polák - predseda, od: 05.11.2001
M. R. Štefánika 3
Levice
Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 05.09.2008 do: 04.09.2008)
Zuzana Kováčová - člen, od: 05.11.2001
Saratovská 69/5
Levice
Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 05.09.2008 do: 04.09.2008)
Ing. Jozef Ďuriš - člen, od: 05.11.2001
kpt. Nálepku 45
Levice
Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 05.09.2008 do: 04.09.2008)
JUDr. Peter Polák - predseda, od: 05.11.2001
M. R. Štefánika 3
Levice
  (od: 11.03.2002 do: 04.09.2008)
Zuzana Kováčová - člen, od: 05.11.2001
Saratovská 69/5
Levice
  (od: 11.03.2002 do: 04.09.2008)
Ing. Jozef Ďuriš - člen, od: 05.11.2001
kpt. Nálepku 45
Levice
  (od: 11.03.2002 do: 04.09.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií podľa ust. § 172 a súv. ust. Obchodného zákonníka (zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.2.1996, rozhodnutie zaklateľov založiť spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií bolo overené vo forme notárskej zápisnice N 48/96 Nz 50/96 zo dňa 20.2.1996. Stary spis: Sa 591
  (od: 02.09.1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 05.11.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z BIO TRADING, a.s. na ECODUC, a.s., sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Júrska cesta 7 na Levice, Vojenská 84.
  (od: 11.03.2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 11.11.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Vojenská 84 na Levice, Dopravná 14.
  (od: 17.09.2003)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 19.08.2003.
  (od: 09.08.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2023
Dátum výpisu:  01.04.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)