Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1580/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
MANIPUL s.r.o.
  (from: 10/25/2000)
NRC Trading s.r.o.
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Registered seat: 
Riazanská 5
Bratislava - Nové Mesto 831 03
  (from: 12/14/2012)
K Výstavisku 15
Trenčín 912 50
  (from: 10/25/2000 until: 12/13/2012)
Štefánikova 20
Trenčín 911 01
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Identification number (IČO): 
31 426 921
  (from: 10/29/1992)
Date of entry: 
10/29/1992
  (from: 10/29/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/29/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/25/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/25/2000)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti vývoja a výskumu vojenských zbraní a špeciálnej techniky
  (from: 10/25/2000)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
  (from: 10/25/2000)
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
  (from: 10/25/2000)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 10/25/2000)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 10/25/2000)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/25/2000)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 10/25/2000)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/25/2000)
výskum a vývoj
  (from: 10/25/2000)
vydavateľské činnosti
  (from: 10/25/2000)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 12/22/2007)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, predaj
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Partners: 
Ing. Milan Lím
Nábrežná 1636/17
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2007)
Ing. Rudolf Magyarics
Halalovka 38
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 07/11/2007)
Bedřich Heger
Gen. Viesta 1672/24
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 04/18/2012)
Július Berith
M. Turkovej 10
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Ing. Ivan Berith
Slnečné nám. 22
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Ing. Pavol Bundala
Prúdy 32
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Ing. Ivan Drgoň
Halalovka 28
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Ing. Milan Lím
Halalovka 64
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 07/11/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Milan Lím
Halalovka 64
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 02/01/2007 until: 07/10/2007)
Ing. Milan Lím
Halalovka 64
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/25/2000 until: 01/31/2007)
Juraj Lipták
Inovecká 66
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Ing. Rudolf Magyarics
Halalovka 38
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 02/01/2007 until: 07/10/2007)
Ing. Rudolf Magyarics
Halalovka 38
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/25/2000 until: 01/31/2007)
Anton Súkeník
gen. L.Svobodu 13
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Lím
Amount of investment: 74 700 EUR Paid up: 74 700 EUR
  (from: 04/18/2012)
Ing. Rudolf Magyarics
Amount of investment: 74 700 EUR Paid up: 74 700 EUR
  (from: 04/18/2012)
Bedřich Heger
Amount of investment: 16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 04/18/2012)
Ing. Ivan Drgoň
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Július Berith
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Anton Súkeník
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Ing. Pavol Bundala
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Ing. Ivan Berith
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Juraj Lipták
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Ing. Milan Lím
( peňažný vklad )
  (from: 10/25/2000 until: 01/31/2007)
Ing. Milan Lím
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 07/10/2007)
Ing. Rudolf Magyarics
( peňažný vklad )
  (from: 10/25/2000 until: 01/31/2007)
Ing. Rudolf Magyarics
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 07/10/2007)
Ing. Milan Lím
  (from: 07/11/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Milan Lím
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 12/22/2007 until: 09/23/2009)
Ing. Rudolf Magyarics
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 07/11/2007 until: 09/23/2009)
Ing. Milan Lím
Amount of investment: 82 985 EUR Paid up: 82 985 EUR
  (from: 09/24/2009 until: 04/17/2012)
Ing. Rudolf Magyarics
Amount of investment: 82 985 EUR Paid up: 82 985 EUR
  (from: 09/24/2009 until: 04/17/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/25/2000)
Individual managing director
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Ing. Milan Lím
Nábrežná 1636/17
Trenčín 911 01
From: 08/28/2000
  (from: 12/22/2007)
Ing. Rudolf Magyarics
Halalovka 38
Trenčín
From: 08/28/2000
  (from: 02/01/2007)
Ing. Milan Lím
Halalovka 64
Trenčín
  (from: 10/25/2000 until: 01/31/2007)
Ing. Milan Lím
Halalovka 64
Trenčín
From: 08/28/2000
  (from: 02/01/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Rudolf Magyarics
Halalovka 38
Trenčín
  (from: 10/25/2000 until: 01/31/2007)
František Nuhlíček
Clementisova 8
Trenčín
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
  (from: 10/25/2000)
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 04/18/2012)
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 09/24/2009 until: 04/17/2012)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 07/11/2007 until: 09/23/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 07/10/2007)
120 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/24/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 6.10.1992 v zmysle ust. § 57, § 105 a násl. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7833
  (from: 10/29/1992)
Valné zhromaždenie dňa 20.5.1998 prijalo dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 15.6.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy. Zmluvy o prevode obchodných podielov. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy spísanej do notárskej zápisnice N 160/2000, Nz 132/2000 zo dňa 24.7.2000. Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení a prevode obchodného podielu. Zmluvy o prevode časti obchodného podielu. Valné zhromaždenie dňa 28.8.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 10/25/2000)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person