Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  101/L

Obchodné meno: 
PROSOFT, spol. s r.o.
  (od: 30.04.1991)
Sídlo: 
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (od: 13.12.1995)
Vysokoškolákov 4
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 12.12.1995)
A. Kmeťa 17
Žilina
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Žilina
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
IČO: 
00 634 379
  (od: 30.04.1991)
Deň zápisu: 
30.04.1991
  (od: 30.04.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 30.04.1991)
Predmet činnosti: 
poradenské služby ohľadne elektronick. zariadení na sprac. dát
  (od: 05.01.1993)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
  (od: 05.01.1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (od: 05.01.1993)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (od: 05.01.1993)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výp. tech. a infor. syst.
  (od: 05.01.1993)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 05.01.1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 05.01.1993)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 25.07.2003)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 25.07.2003)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (od: 25.07.2003)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (od: 25.07.2003)
spracovanie údajov
  (od: 25.07.2003)
poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň
  (od: 25.07.2003)
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
  (od: 25.07.2003)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 25.07.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 25.07.2003)
reklamné činnosti
  (od: 25.07.2003)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 25.07.2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 25.07.2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb
  (od: 25.07.2003)
služby súvisiace s databázami
  (od: 25.07.2003)
montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 27.08.2009)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu : EZ - O (OU, R, M) - E2, A
  (od: 27.08.2009)
počítačové služby
  (od: 03.09.2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 03.09.2009)
poskytovanie softwaru vyhotovovanie programov na zákazku
  (od: 03.09.2009)
služby informačných technológií
  (od: 03.09.2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 09.03.2016)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 09.03.2016)
vedenie účtovníctva
  (od: 07.12.2019)
spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  (od: 07.12.2019)
tvorba, nákup, predaj a úpravy programov
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
konzultácie, školenia, poradenskú a rozpočtovú činnosť, expertízy štúdie pre oblasť výpočtovej techniky, informačných systémov a riadenia
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
nákup, predaj, kompletovanie, úpravy, in- štalácie počítačov, počítačových sietí a prídavných zariadení a spotrebnej elektro- niky
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Spoločníci: 
Ing. Vladimír Houba
Nezvalova 610/2
Žilina 010 04
  (od: 16.07.2021)
Ing. Dalibor Káčerik
Stodolova 3433/8
Žilina 010 15
  (od: 16.07.2021)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Vladimír Drienovský
Adámiho 4
Bratislava
  (od: 13.12.1995 do: 23.10.1997)
Štefan G u t t e n
Piešťanská 4
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Štefan G u t t e n
Piešťanská 4
Žilina
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
RNDr. Štefan Gutten
Platanova 20
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
RNDr. Štefan Gutten
Platanova 20
Žilina
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Juraj H o u b a
Zádubnie 259
Žilina
  (od: 08.04.2006 do: 28.06.2007)
Ing. Peter H o u b a
Allegro Dr. 29647
Wesley Chapel FL 33543
U.S.A.
  (od: 08.04.2006 do: 28.06.2007)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
  (od: 08.01.2001 do: 28.06.2007)
Ing. Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
  (od: 08.01.2001 do: 07.04.2006)
Ing. Peter H o u b a
J. Silana 21
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 07.04.2006)
Ing. Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
  (od: 30.03.1999 do: 07.01.2001)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
  (od: 30.03.1999 do: 07.01.2001)
Ing. Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Peter H o u b a
Dubová 31
Žilina
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Peter H o u b a
Dubová 31
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Peter H o u b a
Dubová 31
Žilina
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Peter H o u b a
Dubová 31
Žilina
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Vladimír H o u b a str.
Kukoreliho 21
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Vladimír H o u b a str.
Kukoreliho 21
Žilina
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Vladimír H o u b a str.
Kukoreliho 21
Žilina
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Ing. Juraj Houba
Zádubnie 259
Žilina
  (od: 29.06.2007 do: 28.12.2011)
Ing. Vladimír Houba
Nezvalova 610/2
Žilina
  (od: 29.06.2007 do: 28.12.2011)
Ing. Vladimír Houba st
J.Silana 21
Žilina
  (od: 08.01.2001 do: 07.04.2006)
Ing. Vladimír Houba st
J.Silana 21
Žilina
  (od: 30.03.1999 do: 07.01.2001)
Ing. Vladimír Houba st
J.Silana 21
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Vladimír Houba st
J.Silana 21
Žilina
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
JUDr. Katarína Houbová
Zádubnie 259
Žilina 010 03
  (od: 29.12.2011 do: 15.10.2019)
Dalibor K á č e r i k
Clementisova 1048/85
Kysucké Nové Mesto
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Dalibor K á č e r i k
Clementisova 1048/85
Kysucké Nové Mesto
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Ing. Juraj K r a b á č
Dobšinského 22/58
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 07.01.2001)
Ing. Juraj K r a b á č
Dobšinského 22/58
Žilina
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Juraj K r a b á č
Dobšinského 22/58
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Juraj K r a b á č
Dobšinského 22/58
Žilina
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Ing. Dalibor Káčerik
Stodolova 8/12
Žilina
  (od: 29.06.2007 do: 28.12.2011)
Ing. Dalibor Káčerík
Stodolova 8/12
Žilina
  (od: 08.01.2001 do: 28.06.2007)
Ing. Dalibor Káčerík
Stodolova 8/12
Žilina
  (od: 30.03.1999 do: 07.01.2001)
Ing. Dalibor Káčerík
Stodolova 8/12
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Dalibor Káčerík
Stodolova 8/12
Žilina
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Tibor Lehotský
Stodolova 8
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Tibor Lehotský
Stodolova 8
Žilina
  (od: 24.10.1997 do: 20.01.1999)
Stanislav M a t k o v č í k
Trnavská 26/28
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 12.12.1995)
Stanislav M a t k o v č í k
Trnavská 26/28
Žilina
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Stanislava Š u t a r o v á
Rudina 61
Čadca
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Stanislava Š u t a r o v á
Rudina 61
Čadca
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Stanislava Šutarová
61
Radoľa
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Stanislava Šutarová
61
Radoľa
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Vladimír Houba
Nezvalova 610/2
Žilina
  (od: 29.12.2011 do: 15.07.2021)
Ing. Dalibor Káčerik
Stodolova 8/12
Žilina
  (od: 29.12.2011 do: 15.07.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Vladimír Houba
  (od: 16.10.2019 do: 15.07.2021)
Ing. Vladimír Houba
Vklad: 47 110 EUR Splatené: 47 110 EUR
  (od: 16.07.2021)
Ing. Dalibor Káčerik
  (od: 16.10.2019 do: 15.07.2021)
Ing. Dalibor Káčerik
Vklad: 19 279 EUR Splatené: 19 279 EUR
  (od: 16.07.2021)
Vladimír H o u b a
Vklad: 139 100 Sk Splatené: 139 100 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Juraj H o u b a
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Stanislav M a t k o v č í k
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Štefan G u t t e n
Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Vladimír H o u b a str.
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Dalibor K á č e r i k
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Stanislava Š u t a r o v á
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Milan Ď u r a n a
Vklad: 2 000 Sk Splatené: 2 000 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Peter H o u b a
Vklad: 33 600 Sk Splatené: 33 600 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Vladimír H o u b a
Vklad: 177 000 Sk Splatené: 177 000 Sk
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Vladimír H o u b a str.
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Milan Ď u r a n a
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Peter H o u b a
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 34 000 Sk
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Juraj K r a b á č
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Juraj H o u b a
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Stanislav M a t k o v č í k
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 12.12.1995)
Štefan G u t t e n
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Dalibor K á č e r i k
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Stanislava Š u t a r o v á
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Vladimír H o u b a
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Vladimír H o u b a str.
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Milan Ď u r a n a
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Peter H o u b a
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Juraj K r a b á č
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Vladimír Drienovský
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 13.12.1995 do: 23.10.1997)
Tibor Lehotský
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 24.10.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Juraj H o u b a
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Vladimír H o u b a
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Peter H o u b a
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Juraj K r a b á č
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
RNDr. Štefan Gutten
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Dalibor Káčerík
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Stanislava Šutarová
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Ing. Vladimír Houba st
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 20.01.1999)
Tibor Lehotský
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Juraj H o u b a
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Vladimír H o u b a
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Peter H o u b a
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 07.04.2006)
Ing. Juraj K r a b á č
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 07.01.2001)
RNDr. Štefan Gutten
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Dalibor Káčerík
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Stanislava Šutarová
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Vladimír Houba st
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Ing. Juraj H o u b a
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 30.03.1999 do: 07.01.2001)
Ing. Vladimír H o u b a
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 30.03.1999 do: 07.01.2001)
Ing. Dalibor Káčerík
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 30.03.1999 do: 07.01.2001)
Ing. Vladimír Houba st
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 30.03.1999 do: 07.01.2001)
Ing. Juraj H o u b a
Vklad: 450 000 Sk Splatené: 450 000 Sk
  (od: 08.01.2001 do: 07.04.2006)
Ing. Vladimír H o u b a
Vklad: 550 000 Sk Splatené: 550 000 Sk
  (od: 08.01.2001 do: 07.04.2006)
Ing. Dalibor Káčerík
Vklad: 450 000 Sk Splatené: 450 000 Sk
  (od: 08.01.2001 do: 07.04.2006)
Ing. Vladimír Houba st
Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk
  (od: 08.01.2001 do: 07.04.2006)
Ing. Peter H o u b a
Vklad: 242 000 Sk Splatené: 242 000 Sk
  (od: 08.04.2006 do: 28.06.2007)
Ing. Juraj H o u b a
Vklad: 546 000 Sk Splatené: 546 000 Sk
  (od: 08.04.2006 do: 28.06.2007)
Ing. Vladimír H o u b a
Vklad: 666 000 Sk Splatené: 666 000 Sk
  (od: 08.04.2006 do: 28.06.2007)
Ing. Dalibor Káčerík
Vklad: 546 000 Sk Splatené: 546 000 Sk
  (od: 08.04.2006 do: 28.06.2007)
Ing. Juraj Houba
Vklad: 621 000 Sk Splatené: 621 000 Sk
  (od: 29.06.2007 do: 26.08.2009)
Ing. Vladimír Houba
Vklad: 758 000 Sk Splatené: 758 000 Sk
  (od: 29.06.2007 do: 26.08.2009)
Ing. Dalibor Káčerik
Vklad: 621 000 Sk Splatené: 621 000 Sk
  (od: 29.06.2007 do: 26.08.2009)
Ing. Juraj Houba
Vklad: 20 614 EUR Splatené: 20 614 EUR
  (od: 27.08.2009 do: 28.12.2011)
Ing. Vladimír Houba
  (od: 27.08.2009 do: 28.12.2011)
Ing. Vladimír Houba
Vklad: 25 161 EUR Splatené: 25 161 EUR
  (od: 29.12.2011 do: 12.03.2014)
Ing. Dalibor Káčerik
  (od: 27.08.2009 do: 28.12.2011)
Ing. Dalibor Káčerik
Vklad: 20 614 EUR Splatené: 20 614 EUR
  (od: 29.12.2011 do: 12.03.2014)
JUDr. Katarína Houbová
Vklad: 20 614 EUR Splatené: 20 614 EUR
  (od: 29.12.2011 do: 12.03.2014)
Ing. Vladimír Houba
Vklad: 36 509 EUR Splatené: 36 509 EUR
  (od: 13.03.2014 do: 15.10.2019)
Ing. Dalibor Káčerik
Vklad: 14 940 EUR Splatené: 14 940 EUR
  (od: 13.03.2014 do: 15.10.2019)
JUDr. Katarína Houbová
Vklad: 14 940 EUR Splatené: 14 940 EUR
  (od: 13.03.2014 do: 15.10.2019)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 05.01.1993)
konatelia
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Ing. Vladimír Houba
Nezvalova 610/2
Žilina
Vznik funkcie: 01.02.1999
  (od: 21.06.2017)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
  (od: 21.01.1999 do: 29.03.1999)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (od: 05.01.1993 do: 13.12.1993)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
Vladimír H o u b a - riaditeľ
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
  (od: 30.03.1999 do: 30.01.2003)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
Vznik funkcie: 01.02.1999
  (od: 31.01.2003 do: 07.04.2006)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
Vznik funkcie: 01.02.1999
  (od: 08.04.2006 do: 20.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 05.01.1993)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje navonok voči tretím osobám a organizáciám, pred arbitrážou, súdom a štátnymi orgánmi riaditeľ. Riaditeľ je oprávnený poveriť k zastupovaniu pracovníka spoločnosti, kedy pre udelenie plnej moci platia všeobecné právne pred- pisy.
  (od: 30.04.1991 do: 04.01.1993)
Základné imanie: 
66 389 EUR Rozsah splatenia: 66 389 EUR
  (od: 27.08.2009)
2 000 000 Sk Rozsah splatenia: 2 000 000 Sk
  (od: 31.01.2003 do: 26.08.2009)
2 000 000 Sk
  (od: 23.12.1997 do: 30.01.2003)
440 000 Sk
  (od: 14.12.1993 do: 22.12.1997)
439 000 Sk
  (od: 30.04.1991 do: 13.12.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na zasadnutí Rady spoločnosti konanom dňa 30.6.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenká zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 385
  (od: 05.01.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 21.9.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 14.12.1993)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 31.10.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 13.12.1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.5.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (od: 24.10.1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.11.1997 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (od: 23.12.1997)
Na valnom zhromaždení dňa 1.2.1999 bol schválený dodatok č. 6 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 30.03.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 8.2.2000 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (od: 08.01.2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23.12.2002 bolo schválené nové znenie spoločenskej zmluvy.
  (od: 31.01.2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5. 6. 2003 bol schválený dodatok č. 1 k novému zneniu spoločenskej zmluvy spoločnosti.
  (od: 25.07.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021
Dátum výpisu:  04.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)