Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  101/L

Business name: 
PROSOFT, spol. s r.o.
  (from: 04/30/1991)
Registered seat: 
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 12/13/1995)
Vysokoškolákov 4
Žilina
  (from: 12/14/1993 until: 12/12/1995)
A. Kmeťa 17
Žilina
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Žilina
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Identification number (IČO): 
00 634 379
  (from: 04/30/1991)
Date of entry: 
04/30/1991
  (from: 04/30/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/1991)
Objects of the company: 
poradenské služby ohľadne elektronick. zariadení na sprac. dát
  (from: 01/05/1993)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
  (from: 01/05/1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (from: 01/05/1993)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 01/05/1993)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výp. tech. a infor. syst.
  (from: 01/05/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/05/1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/05/1993)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 07/25/2003)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 07/25/2003)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 07/25/2003)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 07/25/2003)
spracovanie údajov
  (from: 07/25/2003)
poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň
  (from: 07/25/2003)
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 07/25/2003)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/25/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/25/2003)
reklamné činnosti
  (from: 07/25/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/25/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/25/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb
  (from: 07/25/2003)
služby súvisiace s databázami
  (from: 07/25/2003)
montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 08/27/2009)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu : EZ - O (OU, R, M) - E2, A
  (from: 08/27/2009)
počítačové služby
  (from: 09/03/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/03/2009)
poskytovanie softwaru vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 09/03/2009)
služby informačných technológií
  (from: 09/03/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/09/2016)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/09/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/07/2019)
spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  (from: 12/07/2019)
tvorba, nákup, predaj a úpravy programov
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
konzultácie, školenia, poradenskú a rozpočtovú činnosť, expertízy štúdie pre oblasť výpočtovej techniky, informačných systémov a riadenia
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
nákup, predaj, kompletovanie, úpravy, in- štalácie počítačov, počítačových sietí a prídavných zariadení a spotrebnej elektro- niky
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Partners: 
Ing. Vladimír Houba
Nezvalova 610/2
Žilina 010 04
Slovak Republic
  (from: 07/16/2021)
Ing. Dalibor Káčerik
Stodolova 3433/8
Žilina 010 15
Slovak Republic
  (from: 07/16/2021)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Vladimír Drienovský
Adámiho 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/13/1995 until: 10/23/1997)
Štefan G u t t e n
Piešťanská 4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Štefan G u t t e n
Piešťanská 4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
RNDr. Štefan Gutten
Platanova 20
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
RNDr. Štefan Gutten
Platanova 20
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Juraj H o u b a
Zádubnie 259
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/08/2006 until: 06/28/2007)
Ing. Peter H o u b a
Allegro Dr. 29647
Wesley Chapel FL 33543
  (from: 04/08/2006 until: 06/28/2007)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/08/2001 until: 06/28/2007)
Ing. Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/08/2001 until: 04/07/2006)
Ing. Peter H o u b a
J. Silana 21
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 04/07/2006)
Ing. Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Peter H o u b a
Dubová 31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Peter H o u b a
Dubová 31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Peter H o u b a
Dubová 31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Juraj H o u b a
Dubová 2/31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Peter H o u b a
Dubová 31
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Vladimír H o u b a str.
Kukoreliho 21
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Vladimír H o u b a str.
Kukoreliho 21
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Vladimír H o u b a str.
Kukoreliho 21
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Ing. Juraj Houba
Zádubnie 259
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/29/2007 until: 12/28/2011)
Ing. Vladimír Houba
Nezvalova 610/2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/29/2007 until: 12/28/2011)
Ing. Vladimír Houba st
J.Silana 21
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/08/2001 until: 04/07/2006)
Ing. Vladimír Houba st
J.Silana 21
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Vladimír Houba st
J.Silana 21
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Vladimír Houba st
J.Silana 21
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
JUDr. Katarína Houbová
Zádubnie 259
Žilina 010 03
Slovak Republic
  (from: 12/29/2011 until: 10/15/2019)
Dalibor K á č e r i k
Clementisova 1048/85
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Dalibor K á č e r i k
Clementisova 1048/85
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Ing. Juraj K r a b á č
Dobšinského 22/58
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Juraj K r a b á č
Dobšinského 22/58
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Juraj K r a b á č
Dobšinského 22/58
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Juraj K r a b á č
Dobšinského 22/58
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Ing. Dalibor Káčerik
Stodolova 8/12
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/29/2007 until: 12/28/2011)
Ing. Dalibor Káčerík
Stodolova 8/12
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/08/2001 until: 06/28/2007)
Ing. Dalibor Káčerík
Stodolova 8/12
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Dalibor Káčerík
Stodolova 8/12
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Dalibor Káčerík
Stodolova 8/12
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Tibor Lehotský
Stodolova 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Tibor Lehotský
Stodolova 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/24/1997 until: 01/20/1999)
Stanislav M a t k o v č í k
Trnavská 26/28
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/12/1995)
Stanislav M a t k o v č í k
Trnavská 26/28
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Stanislava Š u t a r o v á
Rudina 61
Čadca
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Stanislava Š u t a r o v á
Rudina 61
Čadca
Slovak Republic
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Stanislava Šutarová
61
Radoľa
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Stanislava Šutarová
61
Radoľa
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Vladimír Houba
Nezvalova 610/2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/29/2011 until: 07/15/2021)
Ing. Dalibor Káčerik
Stodolova 8/12
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/29/2011 until: 07/15/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Houba
  (from: 10/16/2019 until: 07/15/2021)
Ing. Vladimír Houba
Amount of investment: 47 110 EUR Paid up: 47 110 EUR
  (from: 07/16/2021)
Ing. Dalibor Káčerik
  (from: 10/16/2019 until: 07/15/2021)
Ing. Dalibor Káčerik
Amount of investment: 19 279 EUR Paid up: 19 279 EUR
  (from: 07/16/2021)
Vladimír H o u b a
Amount of investment: 139 100 Sk Paid up: 139 100 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Juraj H o u b a
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Stanislav M a t k o v č í k
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Štefan G u t t e n
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Vladimír H o u b a str.
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Dalibor K á č e r i k
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Stanislava Š u t a r o v á
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Milan Ď u r a n a
Amount of investment: 2 000 Sk Paid up: 2 000 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Peter H o u b a
Amount of investment: 33 600 Sk Paid up: 33 600 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Vladimír H o u b a
Amount of investment: 177 000 Sk Paid up: 177 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Vladimír H o u b a str.
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Milan Ď u r a n a
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Peter H o u b a
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Juraj K r a b á č
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Juraj H o u b a
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Stanislav M a t k o v č í k
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/12/1995)
Štefan G u t t e n
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Dalibor K á č e r i k
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Stanislava Š u t a r o v á
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Vladimír H o u b a
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Vladimír H o u b a str.
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Milan Ď u r a n a
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Peter H o u b a
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Juraj K r a b á č
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Vladimír Drienovský
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 12/13/1995 until: 10/23/1997)
Tibor Lehotský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/24/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Juraj H o u b a
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Vladimír H o u b a
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Peter H o u b a
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Juraj K r a b á č
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
RNDr. Štefan Gutten
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Dalibor Káčerík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Stanislava Šutarová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Ing. Vladimír Houba st
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/1999)
Tibor Lehotský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Juraj H o u b a
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Vladimír H o u b a
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Peter H o u b a
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 04/07/2006)
Ing. Juraj K r a b á č
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 01/07/2001)
RNDr. Štefan Gutten
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Dalibor Káčerík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Stanislava Šutarová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Vladimír Houba st
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Ing. Juraj H o u b a
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Vladimír H o u b a
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Dalibor Káčerík
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Vladimír Houba st
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Juraj H o u b a
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 01/08/2001 until: 04/07/2006)
Ing. Vladimír H o u b a
Amount of investment: 550 000 Sk Paid up: 550 000 Sk
  (from: 01/08/2001 until: 04/07/2006)
Ing. Dalibor Káčerík
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 01/08/2001 until: 04/07/2006)
Ing. Vladimír Houba st
Amount of investment: 350 000 Sk Paid up: 350 000 Sk
  (from: 01/08/2001 until: 04/07/2006)
Ing. Peter H o u b a
Amount of investment: 242 000 Sk Paid up: 242 000 Sk
  (from: 04/08/2006 until: 06/28/2007)
Ing. Juraj H o u b a
Amount of investment: 546 000 Sk Paid up: 546 000 Sk
  (from: 04/08/2006 until: 06/28/2007)
Ing. Vladimír H o u b a
Amount of investment: 666 000 Sk Paid up: 666 000 Sk
  (from: 04/08/2006 until: 06/28/2007)
Ing. Dalibor Káčerík
Amount of investment: 546 000 Sk Paid up: 546 000 Sk
  (from: 04/08/2006 until: 06/28/2007)
Ing. Juraj Houba
Amount of investment: 621 000 Sk Paid up: 621 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 08/26/2009)
Ing. Vladimír Houba
Amount of investment: 758 000 Sk Paid up: 758 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 08/26/2009)
Ing. Dalibor Káčerik
Amount of investment: 621 000 Sk Paid up: 621 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 08/26/2009)
Ing. Juraj Houba
Amount of investment: 20 614 EUR Paid up: 20 614 EUR
  (from: 08/27/2009 until: 12/28/2011)
Ing. Vladimír Houba
  (from: 08/27/2009 until: 12/28/2011)
Ing. Vladimír Houba
Amount of investment: 25 161 EUR Paid up: 25 161 EUR
  (from: 12/29/2011 until: 03/12/2014)
Ing. Dalibor Káčerik
  (from: 08/27/2009 until: 12/28/2011)
Ing. Dalibor Káčerik
Amount of investment: 20 614 EUR Paid up: 20 614 EUR
  (from: 12/29/2011 until: 03/12/2014)
JUDr. Katarína Houbová
Amount of investment: 20 614 EUR Paid up: 20 614 EUR
  (from: 12/29/2011 until: 03/12/2014)
Ing. Vladimír Houba
Amount of investment: 36 509 EUR Paid up: 36 509 EUR
  (from: 03/13/2014 until: 10/15/2019)
Ing. Dalibor Káčerik
Amount of investment: 14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 03/13/2014 until: 10/15/2019)
JUDr. Katarína Houbová
Amount of investment: 14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 03/13/2014 until: 10/15/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/05/1993)
konatelia
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Ing. Vladimír Houba
Nezvalova 610/2
Žilina
From: 02/01/1999
  (from: 06/21/2017)
RNDr. Milan Ď u r a n a
Gaštanová 6/39
Žilina
  (from: 01/21/1999 until: 03/29/1999)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (from: 01/05/1993 until: 12/13/1993)
Vladimír H o u b a
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
Vladimír H o u b a - riaditeľ
Nábrežie Rajčanky 8
Žilina
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2003)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
From: 02/01/1999
  (from: 01/31/2003 until: 04/07/2006)
Ing. Vladimír H o u b a
Nezvalova 610/2
Žilina
From: 02/01/1999
  (from: 04/08/2006 until: 06/20/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/05/1993)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje navonok voči tretím osobám a organizáciám, pred arbitrážou, súdom a štátnymi orgánmi riaditeľ. Riaditeľ je oprávnený poveriť k zastupovaniu pracovníka spoločnosti, kedy pre udelenie plnej moci platia všeobecné právne pred- pisy.
  (from: 04/30/1991 until: 01/04/1993)
Capital: 
66 389 EUR Paid up: 66 389 EUR
  (from: 08/27/2009)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 01/31/2003 until: 08/26/2009)
2 000 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 01/30/2003)
440 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/22/1997)
439 000 Sk
  (from: 04/30/1991 until: 12/13/1993)
Other legal facts: 
Na zasadnutí Rady spoločnosti konanom dňa 30.6.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenká zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 385
  (from: 01/05/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 21.9.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/14/1993)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 31.10.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 12/13/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.5.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/24/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.11.1997 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/23/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 1.2.1999 bol schválený dodatok č. 6 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 03/30/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 8.2.2000 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/08/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23.12.2002 bolo schválené nové znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/31/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5. 6. 2003 bol schválený dodatok č. 1 k novému zneniu spoločenskej zmluvy spoločnosti.
  (from: 07/25/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person