Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  149/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Instel, a.s.
  (from: 11/03/1993)
Registered seat: 
Panenská 13
Bratislava 811 03
  (from: 06/19/2004)
Identification number (IČO): 
31 680 119
  (from: 11/03/1993)
Date of entry: 
11/03/1993
  (from: 11/03/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/1993)
Objects of the company: 
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriach hotel, vrátane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 11/03/1993)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 11/03/1993)
požičovňa audiovizuálnej techniky a športových potrieb
  (from: 11/03/1993)
predaj pamiatkových a umeleckých predmetov, kvetov, pohľadníc, periodickej a neperiodickej tlače, kníh a poštových cenín
  (from: 11/03/1993)
donáškové služby
  (from: 11/03/1993)
zmenáreň
  (from: 01/13/1994)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (from: 01/13/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/19/2004)
JUDr. Katarína Bartalská - predseda
Hanulova 9
Bratislava 841 01
From: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 06/19/2004)
Capital: 
39 700 000 Sk
  (from: 11/21/1995)
Shares: 
Number of shares: 397
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/04/2000)
Stockholder: 
JUDr. Katarína Bartalská
Hanulova 9
Bratislava 841 01
  (from: 06/19/2004)
Supervisory board: 
Ing. Renáta Majerechová - člen
Cyprichova 22
Bratislava 831 05
From: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004)
JUDr. Jozef Vozár , CSc. - člen
Bernolákova 12
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004)
Marián Kvasnica - člen
Čajkovského 14/27
Martin 036 08
From: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa Slovenská poisťovňa, a.s. so sídlom v Bratislave vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.10.1993 č.N 531/93, Nz 532/93, spísanej JUDr.Igorom Čabrom, notárom v Poprade, podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 428
  (from: 11/03/1993)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 29.9.1995.
  (from: 11/21/1995)
Zvýšené základné imanie z 20.000.000,- Sk na 39.700.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 21.11.1995. Zmenené stanovy a.s., schválené valným zhromaždením dňa 15.5.1997. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1999.
  (from: 10/16/2001)
Date of updating data in databases:  05/17/2021
Date of extract :  05/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person