Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13217/B

Business name: 
Bio G, spol. s r.o.
  (from: 07/04/2002)
Registered seat: 
Elektrárenská 12092
Bratislava 831 04
  (from: 03/03/2016)
Identification number (IČO): 
34 123 415
  (from: 06/23/1995)
Date of entry: 
06/23/1995
  (from: 06/23/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/23/1995)
Objects of the company: 
kúpa, úprava a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/22/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/22/1997)
servis elektronických zariadení do 1 000 V
  (from: 09/22/1997)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemickej analytiky
  (from: 09/22/1997)
zásobovanie zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami na základe rozhodnutia MZ SR, reg. č. FV-262/97
  (from: 04/02/1998)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/04/2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/04/2002)
leasing strojov, prístrojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/04/2002)
prekladateľská činnosť z a do jazyka alglického a nemeckého
  (from: 07/04/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/04/2002)
organizovanie seminárov, školení a kurzov
  (from: 07/04/2002)
sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/04/2002)
Partners: 
Ing. Dagmar Berkešová
Čerešňová 2
Trnava 917 08
Slovak Republic
  (from: 11/04/2021)
Ing. Bedrich Marhofer
Pri Hrádzi 43
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Slovak Republic
  (from: 11/04/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Bedrich Marhofer
Amount of investment: 2 656 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 656 EUR
  (from: 11/04/2021)
Ing. Dagmar Berkešová
Amount of investment: 5 312 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 312 EUR
  (from: 11/04/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/23/1995)
Ing. Dagmar Berkešová
Čerešňová 2
Trnava 917 08
From: 07/26/2010
  (from: 08/04/2010)
Ing. Bedrich Marhofer - Individual managing director
Pri hrádzi 43
Bratislava - P. Biskupice 821 06
From: 03/03/1999
  (from: 04/05/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/13/2006)
Procuration: 
Mgr. Martin Hodas , PhD.
Bajzova 233/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 831 04
From: 11/04/2021
  (from: 11/04/2021)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne.
  (from: 11/04/2021)
Capital: 
7 968 EUR Paid up: 7 968 EUR
  (from: 09/03/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.5.1995 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 4018 Stary spis: S.r.o. 20198
  (from: 06/23/1995)
Dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.09.1996 došlo k zmene obchodného mena z FIDES bio G, spol. s r.o. na BIO G, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 4018 Stary spis: S.r.o. 20198
  (from: 12/05/1996)
Dodatok č. 2 zo dňa 28.07.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 20198
  (from: 09/22/1997)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 13.2.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.2.1998. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 2.9.1997 pod reg. č. FV-262/97. Rozhodnutie Krajského úradu v Bratislave zo dňa 3.10.1996 pod. č. ZDRAV. 62/1996. Rozhodnutie Krajského úradu v Bratislave zo dňa 5.2.1997 pod. č. ZDRAV. - 82/ 1997. Stary spis: S.r.o. 20198
  (from: 04/02/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 21.7.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 03/03/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 12.4.2000.
  (from: 07/18/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2001, dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.6.2001.
  (from: 06/26/2001)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení dňa 23.5.02. Spoločenská zmluva zo dňa 23.5.2002, ktorá nahradila pôvodnú spoločensku zmluvu.
  (from: 07/04/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.6.2008.
  (from: 07/01/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008 v znení opravy.
  (from: 01/08/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.7.2010.
  (from: 08/04/2010)
Zápisnica z mimoriadneho vlaného zhromaždenia zo dňa 26.01.2016.
  (from: 03/03/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi Bio G spol. s r. o., so sídlom Kazanská 46, 821 06 Bratislava, IČO : 34 123 415 ako predávajúcim a Dade Behring Austria GmbH, so sídlom Breitenfurterstrasse 148, 1231 Viedeň, Rakúsko, FN 135042 t ako kupujúcim dňa 03.11.2008.
  (from: 01/08/2009)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person