Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4727/B

Obchodné meno: 
Komoditná burza Bratislava, a. s. v likvidácii
  (od: 16.02.2023 do: 04.12.2023)
Komoditná burza Bratislava, a. s.
  (od: 02.04.2009 do: 15.02.2023)
Sídlo: 
Trnavská cesta 50/A
Bratislava 821 02
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
IČO: 
31 337 406
  (od: 02.04.2009)
Deň zápisu: 
08.12.1992
  (od: 02.04.2009)
Deň výmazu: 
05.12.2023
  (od: 05.12.2023)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 05.12.2023)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 02.04.2009)
Predmet podnikania (činnosti): 
Predmet burzových obchodov : kovy a výrobky z nich, palivá a nerastné výrobky, poľnohospodárske produkty živočíšne a rastlinné, potraviny a pochutiny, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu, výrobky strojárenského vrátane elektrotechnického priemyslu, výrobky ľahkého priemyslu, výrobky priemyslu stavebných hnôt, kurzy devíz, povolenia na emisie skleníkových plynov, elektrická energia
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
sprostredkovanie obchodných kontaktov
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
publikačná činnosť
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
školiaca a poradenská činnosť
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
rozmnožovanie písomností
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Druhy burzových obchodov : promptné, termínované
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.04.2012 do: 04.12.2023)
Burzová komora
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Ing. Alexander Babiš - člen burzovej komory
Jura Hronca 52
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory
Jeséniova 8B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 16.05.2023)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 02.04.2009 Skončenie funkcie: 21.05.2020
  (od: 17.05.2023 do: 16.05.2023)
Ing. Michal Borguľa - člen burzovej komory
Lachova 35
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Ing. Jozef Rebro - člen burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 27.04.2012 do: 04.12.2023)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 26.04.2012)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.04.2009 Skončenie funkcie: 25.05.2010
  (od: 27.04.2012 do: 26.04.2012)
Ľudovít Scholtz - predseda burzovej komory
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 26.04.2012)
Ľudovít Scholtz - predseda burzovej komory
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 02.04.2009 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.04.2012 do: 26.04.2012)
Ing. Pavol Scholtz - predseda burzovej komory, člen burzovej komory
582
Mostová 925 07
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.04.2012 do: 04.12.2023)
JUDr. Anna Sorokáčová - člen burzovej komory
Hurbanova 1176/20
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 16.05.2023)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 02.04.2009 Skončenie funkcie: 30.07.2022
  (od: 17.05.2023 do: 16.05.2023)
Dipl. Manager Peter Závodský - člen burzovej komory
Potočná 17/155
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná samostatne predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory tak, že pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie svojej funkcie v burzovej komore.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Dozorná rada: 
Pavol Milec
Pražská 33
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Marián Rusnák
Záhorská 983/39
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Ing. Vincent Straka
Fibichova 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Výška základného imania: 
4 000 000 EUR Rozsah splatenia: 4 000 000 EUR
  (od: 27.04.2012 do: 04.12.2023)
780 000 EUR Rozsah splatenia: 780 000 EUR
  (od: 02.04.2009 do: 26.04.2012)
Akcie: 
Počet: 6
Druh: prioritné
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Spoločnosť môže rozhodnúť o neudelení súhlasu na prevod akcií iba v nasledovných prípadoch : a) prevodom akcií dôjde k porušeniu Zákona o komoditnej burze alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov; b) v žiadosti podľa ods. 5.2 stanov akcionár preukázateľne uviedol nepravdivé údaje; c) v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k ohrozeniu trhu základných surovín, s ktorými sa má obchodovať na Burze; d) v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k nestabilite, zníženej likvidite alebo deformáciám komoditného trhu.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Počet: 194
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: So súhlasom spoločnosti Komoditná burza Bratislava a.s.
  (od: 27.04.2012 do: 04.12.2023)
Počet: 33
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Spoločnosť môže rozhodnúť o neudelení súhlasu na prevod akcií iba v nasledovných prípadoch : a) prevodom akcií dôjde k porušeniu Zákona o komoditnej burze alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov; b) v žiadosti podľa ods. 5.2 stanov akcionár preukázateľne uviedol nepravdivé údaje; c) v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k ohrozeniu trhu základných surovín, s ktorými sa má obchodovať na Burze; d) v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k nestabilite, zníženej likvidite alebo deformáciám komoditného trhu.
  (od: 02.04.2009 do: 26.04.2012)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 16. 2. 2022
Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 41627/2022-3320 o odňatí povolenia na prevádzkovanie komoditnej burzy zo dňa 13.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2022
  (od: 16.02.2023)
 Likvidátor:
Mgr. Tomáš Kubáň
Za dráhou 1919/27
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 16.02.2023
  (od: 16.02.2023 do: 04.12.2023)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 16.02.2023 do: 04.12.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Iná právnická osoba: Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb. Komoditná burza bola založená dňa 2.10.1992 zakladateľskou zmluvou podľa § 3 Zák. č. 229/92 Zb. o komoditných burzách. Povolenie na prevádzkovanie burzy udelilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 174 zo dňa 16.11.1992, ktoré sučasne schválilo i Štatút. Obchodné meno a sídlo zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za zväzky burzy:
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Kabát a spol., spol. s r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava 1 mil. RECOST spol. s r.o. Pri hradnej studni 3, Bratislava 1 mil. Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 2 mil. Starý spis: Po 300 Dodatok k zakladateľskej zmluve Bratislavskej medzinárodnej komoditnej burzy zo dňa 7.3.1993. Obchodné meno a sídlo ďalších zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za záväzky burzy: Petrimex a.s. Dr. Clementisa 10, Bratislava peňažný vklad 1 mil. Zakladatelia LIKO Trading, spol. s r.o. a SITRAN L.T.d. zmluvne previedli svoje práva a povinnosti zakladateľov BMKB na Petrimex, a.s. a Drevouniu, a.s. Zmluvy o prevode práv a povinností zakladateľov BMKB boli uzavreté 24.11.1993 a 26.11.1993 a vždy ešte toho istého dňa doručené BMKB, čim nadobudli účinnosť. Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. Sídlisko Rimava 1096/36, 97901 Rimavská Sobota peňažný vklad 1 mil. Zápisnica zo dňa 27.3.1996, Notárska zápisnica N 73/96, Nz 72/96 zo dňa 7.3.1996. Zmena obchodného mena zakladateľa Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. na BETAPOL s.r.o.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 26.3.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z Bratislavská medzinárodná komoditná burza na Komoditná burza Bratislava.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Zakladateľ, spoločnosť PETRIMEX, a.s., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 28.1.1999 a toho istého dňa doručená KBB, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť. Zakladateľ, spoločnosť Kabát a spol., spol. s r.o., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť BETAPOL, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 22.1.1999 a toho istého dňa doručená KBBm v dôsledku čoho nadobudla účinnosť.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Notárska zápisnica č. N 100/2000, Nz 89/2000 zo dňa 11.5.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol doplnený Štatút KBB a zvolení členovia Burzovej komory. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Burzovej komory KBB zo dňa 20.6.2000.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 17.7.2001.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 13.5.2004. Zápisnica zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 27.5.2004.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2005.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Spoločnosť BETAPOL s.r.o. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť MLYN ŠTÚROVO, a.s. zmluvou o prevode akcií a prevode práv a povinností zo dňa 01.03.2001.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. zmluvou o prevode práv a povinností zakladateľa Komoditnej burzy Bratislava zo dňa 21.02.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2005.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Notárska zápisnica č. N 39/2007, NZ 10010/2007, NCRls 10030/2007 zo dňa 14.03.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.03.2007.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007. Notárska zápisnica N 26/2008, NZ 9320/2008, NCRls 9241/2008 napísaná dňa 5.3.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Rozhodnutie MH SR č.3/2008 zo dňa 21.5.2008, rozhodnutie MH SR č.4/2008, č.5/2008 zo dňa 9.6.2008.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Zápisnica č. 16 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 16.09.2008. Zápisnica č. 17 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 24.02.2009.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Notárska zápisnica č. N 39/2009, Nz 9784/2009, NCRls 9886/2009 zo dňa 26.03.2009, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2009, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zmene právnej formy Komoditnej burzy Bratislava ako právnickej osoby zriadenej podľa osobitného zákona na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 92/2008 Z. z.
  (od: 02.04.2009 do: 04.12.2023)
Notárska zápisnica č. N 158/2012, Nz 13949/2012, NCRls 14282/2012 zo dňa 20.04.2012, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.2012.
  (od: 27.04.2012 do: 04.12.2023)
Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 41627/2022-3320 o odňatí povolenia na prevádzkovanie komoditnej burzy zo dňa 13.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2022, Komoditná burza Bratislava, a. s. sa zrušuje a vstupuje do likvidácie.do likvidácie
  (od: 16.02.2023 do: 04.12.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  21.07.2024
Dátum výpisu:  22.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR