Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13245/B

Business name: 
Stamina, spol. s r.o.
  (from: 08/03/1995)
Registered seat: 
Fialkové údolie 4637/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 04/10/2021)
Identification number (IČO): 
34 125 621
  (from: 08/03/1995)
Date of entry: 
08/03/1995
  (from: 08/03/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/03/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/1995)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebi- teľovi (maloobchod)
  (from: 08/03/1995)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/03/1995)
sekretárske služby a preklady (s výnimkou zákona č. 36/l967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch)
  (from: 08/03/1995)
reklamné činnosti - výroba reklamných a propagačných predmetov
  (from: 08/03/1995)
automatizované stracovanie dát
  (from: 08/03/1995)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, alebo vyhotovovanie programov na zakázku
  (from: 08/03/1995)
vývoj software
  (from: 08/03/1995)
poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach vzťahujúcich sa k počítaču obchodnej a reklamnej činnosti
  (from: 08/03/1995)
výskum a vývoj prvkov riadiacej, automatizačnej, regulačnej, prístrojovej, signalizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/1995)
výroba a montáž prvkov riadiacej, automatizačnej, regulačnej, prístrojovej, signalizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky bez zásahu do elektroinštalácie (s výnimkou živností uvedených v prílohe č. 3 živnostenského zákona)
  (from: 08/03/1995)
výskum a vývoj priemyselných, spotrebných strojov a zariadení
  (from: 08/03/1995)
výroba, konštrukcia priemyselných a spotrebných strojov a zariadení
  (from: 08/03/1995)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/03/1995)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - v špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 09/12/2003)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/12/2003)
Partners: 
ST Property s. r. o. IČO: 53 586 417
Fialkové údolie 4637/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 03/18/2021)
Contribution of each member: 
ST Property s. r. o.
Amount of investment: 385 050 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 385 050 EUR
  (from: 03/18/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/10/2021)
Ing. Štefan Smilek
Zochova 760/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 03/19/2021
  (from: 04/10/2021)
Ing. Ivan Tošer
Obchodná 513/14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 03/19/2021
  (from: 04/10/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/10/2021)
Capital: 
385 050 EUR Paid up: 385 050 EUR
  (from: 03/18/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 13.04.1995 v zmysle §§ 56-75 a § lO5 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4313 Stary spis: S.r.o. 20226
  (from: 08/03/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 19.11.2001 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 26.11.2001, Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 14.1.2002 prispôsobené ust. Zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/16/2002)
Rozhodnutie spoločníkov o prevode obchodného podielu zo dňa 1.7.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode časti obchodného podielu zo dňa 14.10.2002. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 14.10.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 14.10.2002.
  (from: 10/30/2002)
Rozhodnutie spoločníkov mimoriadneho valného zhromaždenia, spoločenská zmluva zo dňa 16.5.2003.
  (from: 09/12/2003)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 30.09.2004. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 30.09.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.09.2004.
  (from: 10/08/2004)
Dňa 11.10.2004 rozhodli spoločníci spoločnosti o zvýšení základného imania spoločnosti z 200 000 Sk na 11 600 000 Sk. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.2004. Úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 10/16/2004)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2005.
  (from: 05/24/2005)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person