Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  157/L

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin
  (od: 16.02.1993)
Poľnohospodárske družstvo "1.MÁJ" Dražkovce
  (od: 27.03.1991 do: 16.02.1993)
Sídlo: 
Dražkovce 038 02
  (od: 27.03.1991)
IČO: 
00 005 754
  (od: 27.03.1991)
Deň zápisu: 
22.01.1974
  (od: 27.03.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 27.03.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (od: 16.02.1993)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterin. služieb
  (od: 16.02.1993)
lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
  (od: 16.02.1993)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (od: 16.02.1993)
demolácia a zemné práce
  (od: 16.02.1993)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (od: 16.02.1993)
veľkoobchod a sprostr. obchodu okrem konces. živností
  (od: 16.02.1993)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (od: 16.02.1993)
predaj na trhoch
  (od: 16.02.1993)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 16.02.1993)
veľkoobchod s chemickými výrobkami
  (od: 16.02.1993)
a/ výroba, spracovanie a predaj poľnohospo- dárskych a lesných výrobkov
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
b/ výroba, spracovanie a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
c/ poskytovanie prác a služieb pre členov a občanov
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
d/ povoznícke práce, doprava nákladnými autami a traktormi
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
e/ kamenárstvo
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
f/ lešenárske práce
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
g/ natieračské práce a maliarske práce
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
h/ poľné práce mechanizačnými prostriedkami
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
ch/kolárstvo a stolárstvo
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
i/ opravárenská činnosť
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
j/ stavebné a údržbárske práce
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
k/ obchodná činnosť a odbytová činnosť
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.02.1993)
predstavenstvo
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
Ing. Anna Staňová - Predseda predstavenstva
Moškovec 6
Moškovec 038 44
Vznik funkcie: 12.03.2022
  (od: 03.06.2022)
Peter Becík - Člen predstavenstva
Dražkovce 87
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 12.03.2022
  (od: 03.06.2022)
Radomíra Piteľová - Podpredseda predstavenstva
Sihote 100/3
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 12.03.2022
  (od: 03.06.2022)
Dušan Balát - člen
55
Diaková
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 01.12.1997 do: 13.05.2002)
Božena Balková - člen
Fraňa Kráľa 707/3
Sučany
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 23.03.1998 do: 13.05.2002)
Peter Becík - člen
Rudolfa Viesta 6
Martin
  (od: 26.04.1994 do: 30.11.1997)
Peter Becík - člen
Rudolfa Viesta 6
Martin
  (od: 01.12.1997 do: 22.03.1998)
Peter Becík - člen
87
Dražkovce
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 19.04.2006 do: 24.05.2010)
Peter Becík - člen
R. Viesta 6
Martin
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 18.04.2006)
Peter Becík - člen predstavenstva
87
Dražkovce
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 12.05.2014)
Peter Becík - člen predstavenstva
87
Dražkovce
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Peter Becík - člen predstavenstva
87
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Peter Becík - člen predstavenstva
87
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Božena C a p k o v á - člen
44
Tomčany
  (od: 16.02.1993 do: 30.11.1997)
Božena C a p k o v á - člen
44
Tomčany
  (od: 01.12.1997 do: 22.03.1998)
Jozef Cagarda - člen
Makovického 12
Martin
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 23.03.1998 do: 13.05.2002)
Jozef Cagarda - člen
Makovického 12
Martin
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 18.04.2006)
Jozef Cagarda - člen
Makovického 12
Martin
Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 16.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 18.04.2006)
Jozef Cagarda - člen predstavenstva
Makovického 12
Martin 036 01
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 12.05.2014)
Jozef Cagarda - člen predstavenstva
Makovického 12
Martin 036 01
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Jozef Cagarda - člen predstavenstva
Makovického 12
Martin 036 01
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Jozef Cagarda - člen predstavenstva
Makovického 12
Martin 036 01
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Peter Capko - člen
4591
Tomčany
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 23.03.1998 do: 13.05.2002)
Miloš Ď u r k o v i č - podpredseda
  (od: 27.03.1991 do: 25.04.1994)
Miloš Ď u r k o v i č - podpredseda
61
Diaková
  (od: 16.02.1993 do: 30.11.1997)
Miloš Ď u r k o v i č - predseda
61
Diaková
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 01.12.1997 do: 13.05.2002)
Ján Ďurík - člen
12
Dolný Kalník
  (od: 26.04.1994 do: 30.11.1997)
Ján Ďurík - člen
12
Dolný Kalník
  (od: 01.12.1997 do: 22.03.1998)
Miloš Ďurkovič - člen
Diaková 61
Diaková 038 02
Vznik funkcie: 10.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 18.04.2006)
Miloš Ďurkovič - člen
Diaková 61
Diaková 038 02
Vznik funkcie: 10.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 18.04.2006)
Miloš Ďurkovič - predseda
61
Diaková
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 29.04.2005)
Miloš Ďurkovič - predseda
61
Diaková
Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 10.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 29.04.2005)
Drahomíra Figurová - člen
Thurzova 7
Martin
Vznik funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 24.05.2010)
Drahomíra Figurová - člen predstavenstva
Thurzova 7
Martin
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 12.05.2014)
Drahomíra Figurová - člen predstavenstva
Thurzova 7
Martin
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Drahomíra Figurová - člen predstavenstva
Thurzova 7
Martin 036 01
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Drahomíra Figurová - člen predstavenstva
Thurzova 7
Martin 036 01
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2014
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Jana G u s t i n i a k o v á - člen
19
Tomčany
  (od: 16.02.1993 do: 25.04.1994)
Miloslav J e l š í k - člen
22
Dražkovce
  (od: 16.02.1993 do: 25.04.1994)
Ing. Ján J e s e n s k ý - predseda
  (od: 27.03.1991 do: 25.04.1994)
Ing. Ján J e s e n s k ý - predseda
8
Dražkovce
  (od: 16.02.1993 do: 25.04.1994)
Emil Jelšík - člen
22
Dražkovce
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 23.03.1998 do: 13.05.2002)
Etela K m e ť o v á - člen
4
Dolný Kalník
  (od: 16.02.1993 do: 25.04.1994)
Ján Kalnický - člen
106
Dražkovce
  (od: 01.12.1997 do: 22.03.1998)
Peter Karcol - člen
Radlinského 7
Vrútky
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 23.03.1998 do: 13.05.2002)
Peter Karcol - člen
Radlinského 4659/7
Vrútky
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 18.04.2006)
Peter Karcol - člen
Radlinského 4659/7
Vrútky
Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 18.04.2006)
Ľubomír Kopka - člen predstavenstva
39
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Ľubomír Kopka - člen predstavenstva
39
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Milan M á c h o - člen
Exnárova 2
Martin
  (od: 16.02.1993 do: 25.04.1994)
Ing. Miloš Maslák - podpredseda
Nálepkova 314
Krpeľany
  (od: 23.03.1998 do: 10.01.1999)
Mária Ondráčková - člen
Jilemnického 23
Martin
  (od: 26.04.1994 do: 30.11.1997)
Jozef Petrovič - člen
122
Dražkovce
  (od: 26.04.1994 do: 30.11.1997)
Jozef Petrovič - člen
122
Dražkovce
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 01.12.1997 do: 13.05.2002)
Jozef Petrovič - člen
122
Dražkovce
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 24.05.2010)
Jozef Petrovič - člen
122
Dražkovce
Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 24.05.2010)
Radomíra Piteľová - člen
A.Medňanského 22
Martin-priekopa
  (od: 26.04.1994 do: 30.11.1997)
Radomíra Piteľová - člen
A.Medňanského 22
Martin-priekopa
  (od: 23.03.1998 do: 10.01.1999)
Radomíra Piteľová - podpredseda
A.Medňanského 22
Martin-priekopa
  (od: 01.12.1997 do: 22.03.1998)
Radomíra Piteľová - podpredseda
A.Medňanského 22
Martin-priekopa
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 11.01.1999 do: 13.05.2002)
Radomíra Piteľová - člen
100
Bystrička
Vznik funkcie: 16.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 24.05.2010)
Radomíra Piteľová - člen predstavenstva
100
Bystrička
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 26.05.2014)
Radomíra Piteľová - člen predstavenstva
100
Bystrička
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 27.05.2014 do: 26.05.2014)
Radomíra Piteľová - podpredseda
100
Bystrička 036 01
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 30.04.2005 do: 18.04.2006)
Radomíra Piteľová - podpredseda
100
Bystrička 036 01
Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 18.04.2006)
Radomíra Piteľová - podpredseda
B. Medňanského 22
Martin - Priekopa
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 29.04.2005)
Radomíra Piteľová - Podpredseda predstavenstva
100
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Radomíra Piteľová - Podpredseda predstavenstva
100
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Zdeněk Polášek - člen
3
Tomčany
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 18.04.2006)
Zdeněk Polášek - člen
3
Tomčany
Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 18.04.2006)
Jozef R o z e m b e r g - člen
145
Dražkovce
  (od: 16.02.1993 do: 30.11.1997)
Jozef R o z e m b e r g - člen
145
Dražkovce
  (od: 01.12.1997 do: 22.03.1998)
Viera Rosemberrgová - člen
145
Dražkovce
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 24.05.2010)
Viera Rosenbergová - člen predstavenstva
145
Dražkovce
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 12.05.2014)
Viera Rosenbergová - člen predstavenstva
145
Dražkovce
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Viera Rosenbergová - člen predstavenstva
145
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Viera Rosenbergová - člen predstavenstva
145
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Igor Seidenglanz - člen predstavenstva
Gogoľova 18
Martin
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 12.05.2014)
Igor Seidenglanz - člen predstavenstva
Gogoľova 18
Martin
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Igor Seidenglanz - podpredseda
Gogoľova 18
Martin
Vznik funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 24.05.2010)
Ing. Anna Staňová - predseda
Moškovec 6
Jazernica 038 44
Vznik funkcie: 10.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 24.05.2010)
Ing. Anna Staňová - predseda družstva
Moškovec 6
Moškovec 038 44
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 12.05.2014)
Ing. Anna Staňová - predseda družstva
Moškovec 6
Moškovec 038 44
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Ing. Anna Staňová - predseda predstavenstva
Moškovec 6
Moškovec 038 44
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Ing. Anna Staňová - predseda predstavenstva
Moškovec 6
Moškovec 038 44
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Jozef Striško - člen
29
Tomčany
  (od: 26.04.1994 do: 30.11.1997)
Jozef Striško - člen
29
Tomčany
  (od: 01.12.1997 do: 22.03.1998)
Oľga Š u š o t o v á - člen
47
Dražkovce
  (od: 16.02.1993 do: 25.04.1994)
Jozef Šalaga - člen
76
Dražkovce
  (od: 26.04.1994 do: 30.11.1997)
Jozef Šalaga - člen
76
Dražkovce
  (od: 01.12.1997 do: 22.03.1998)
Ivan Šimko - člen
41
Tomčany
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 18.04.2006)
Ivan Šimko - člen
41
Tomčany
Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 18.04.2006)
Ivan Šimko - Člen predstavenstva
Timravy 23
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.04.2020)
Ivan Šimko - Člen predstavenstva
Timravy 23
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 15.06.2019
  (od: 03.04.2020 do: 02.04.2020)
Ing. Vladimír Švehla , CSc. - predseda
Hviezdoslavova 44
Martin
  (od: 26.04.1994 do: 30.11.1997)
Ján T h o m k a - člen
7
Dražkovce
  (od: 16.02.1993 do: 25.04.1994)
Milan T u p ý - člen
27
Diaková
  (od: 16.02.1993 do: 25.04.1994)
Dáša Thomková - člen
7
Dražkovce
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 29.04.2005)
Dáša Thomková - člen
7
Dražkovce
Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 10.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 29.04.2005)
Milan Tupý - člen
27
Diaková
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 11.01.1999 do: 13.05.2002)
Peter Vaňo - člen
Kollárova 114
Martin
Skončenie funkcie: 13.03.2002
  (od: 23.03.1998 do: 13.05.2002)
Peter Vaňo - člen
Kollárova 114
Martin
Vznik funkcie: 13.03.2002
  (od: 14.05.2002 do: 18.04.2006)
Peter Vaňo - člen
Kollárova 114
Martin
Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 18.04.2006)
Radomíra Piteľová - Podpredseda predstavenstva
100
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Drahomíra Figurová - Člen predstavenstva
Thurzova 7
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Peter Becík - Člen predstavenstva
87
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Ľubomír Kopka - Člen predstavenstva
39
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Jozef Cagarda - Člen predstavenstva
Makovického 12
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Ing. Anna Staňová - predseda predstavenstva
6
Moškovec 038 44
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Ing. Jitka Kubalová - člen predstavenstva
P. V. Rovnianka 5295/6
Martin 036 01
Vznik funkcie: 06.03.2020 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Ing. Anna Staňová - predseda predstavenstva
6
Moškovec 038 44
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.06.2022)
Peter Becík - Člen predstavenstva
87
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.06.2022)
Drahomíra Figurová - Člen predstavenstva
Thurzova 7
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.06.2022)
Ľubomír Kopka - Člen predstavenstva
39
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.06.2022)
Ing. Jitka Kubalová - člen predstavenstva
P. V. Rovnianka 5295/6
Martin 036 01
Vznik funkcie: 06.03.2020
  (od: 03.04.2020 do: 02.06.2022)
Radomíra Piteľová - Podpredseda predstavenstva
100
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.06.2022)
Jozef Cagarda - Člen predstavenstva
Makovického 12
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.06.2022)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďaľší jeden člen predstavenstva.
  (od: 16.02.1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Jitka Kubalová
P.V. Rovnianka 5295/6
Martin 036 01
Vznik funkcie: 12.03.2022
  (od: 03.06.2022)
Ján Marecký
Dražkovce 64
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 12.03.2022
  (od: 03.06.2022)
Peter Capko
Zemianska 4591/6
Martin 036 01
Vznik funkcie: 12.03.2022
  (od: 03.06.2022)
Miroslav Cagarda
64
Dražkovce
Vznik funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 24.05.2010)
Miroslav Cagarda
64
Dražkovce
Vznik funkcie: 10.03.2006 Skončenie funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 24.05.2010)
Peter Capko
Tomčany 44
Martin 036 01
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Peter Capko
Tomčany 44
Martin 036 01
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Ján Marecký
64
Dražkovce
Vznik funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 24.05.2010)
Ján Marecký
64
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Ján Marecký
64
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Ján Marecký - člen kontrolnej komisie
64
Dražkovce
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 12.05.2014)
Ján Marecký - člen kontrolnej komisie
64
Dražkovce
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Janka Muráňová
Partizánska 152
Lipovec
Vznik funkcie: 10.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 24.05.2010)
Janka Muráňová
Partizánska 152
Lipovec
Vznik funkcie: 10.03.2006 Skončenie funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 24.05.2010)
Jozef Otruba
Hodžova 4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 03.05.2018)
Jozef Otruba
Hodžova 4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 14.03.2014 Skončenie funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Jozef Otruba - člen kontrolnej komisie
Hodžova 4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 12.05.2014)
Jozef Otruba - člen kontrolnej komisie
Hodžova 4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Ivan Šimko - člen kontrolnej komisie
Tomčany 4398/41
Martin 036 01
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 25.05.2010 do: 12.05.2014)
Ivan Šimko - člen kontrolnej komisie
Tomčany 4398/41
Martin 036 01
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Ján Marecký
64
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Dušan Kšenzuliak
Gándhího 9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Peter Capko
Zemianska 4591/6
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Peter Capko
Zemianska 4591/6
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.06.2022)
Ján Marecký
64
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.06.2022)
Dušan Kšenzuliak
Gándhího 9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 09.03.2018
  (od: 04.05.2018 do: 02.06.2022)
Zapisované základné imanie: 
42 496 EUR
  (od: 25.05.2010)
52 124 EUR
  (od: 04.03.2009 do: 24.05.2010)
1 570 000 Sk
  (od: 19.04.2006 do: 03.03.2009)
1 800 000 Sk
  (od: 14.05.2002 do: 18.04.2006)
2 450 000 Sk
  (od: 17.04.2000 do: 13.05.2002)
2 490 000 Sk
  (od: 16.02.1993 do: 16.04.2000)
Základný členský vklad: 
332 EUR
  (od: 04.03.2009)
15 000 Sk
  (od: 27.03.1991 do: 15.02.1993)
10 000 Sk
  (od: 16.02.1993 do: 03.03.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 22.1.1974 prijatím a schválením vlastných stanov, zlúčením JRD Dražkovce a JRD Martin do jedného celku. Výročná členská schôdza konaná dňa 1.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis Dr 1111
  (od: 27.03.1991)
Členská schôdza dňa 1.12.1992 schválila zmenu stanov v zmysle ust. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s ust. zák. č. 42/92 Zb.
  (od: 16.02.1993)
Členská schôdza konaná dňa 4.3.1994 schválila zmenu stanov.
  (od: 26.04.1994)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 9.3.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.07.1999)
Na zasadnutí členskej schôdze konanej dňa 10.3.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.04.2000)
Na členskej schôdzi dňa 13.3.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2022
Dátum výpisu:  08.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)