Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23515/V

Business name: 
ROSO TRADE, s.r.o. v konkurze
  (from: 07/21/2021)
ROSO TRADE, s.r.o.
  (from: 05/31/2011 until: 07/20/2021)
AC MONT SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 04/09/2009 until: 05/30/2011)
Registered seat: 
Pražská 4
Košice 040 11
  (from: 04/09/2009)
Identification number (IČO): 
44 720 149
  (from: 04/09/2009)
Date of entry: 
04/09/2009
  (from: 04/09/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/09/2009)
Objects of the company: 
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 04/09/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/09/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/09/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/09/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/09/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/09/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/09/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/09/2009)
finančný lízing
  (from: 04/09/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/09/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/09/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/09/2009)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/09/2009)
počítačové služby
  (from: 04/09/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/09/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/09/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/09/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/09/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/09/2009)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 04/09/2009)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 04/09/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/09/2009)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 04/09/2009)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 04/09/2009)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 04/09/2009)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 04/09/2009)
Partners: 
Martin Feledi
Ondavská 15
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 04/09/2009 until: 01/02/2011)
Jana Turanová
Meteorová 5
Košice 040 12
Slovak Republic
  (from: 01/03/2011 until: 05/30/2011)
Róbert Szombati
Batsányi János utca 1
Sátoraljaújhely 3880
Maďarská republika
  (from: 05/31/2011)
Contribution of each member: 
Róbert Szombati
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/31/2011)
Martin Feledi
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/09/2009 until: 01/02/2011)
Jana Turanová
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/03/2011 until: 05/30/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/09/2009)
Martin Feledi
Ondavská 15
Košice 040 11
From: 04/09/2009
  (from: 04/09/2009 until: 02/01/2011)
Martin Feledi
Ondavská 15
Košice 040 11
From: 04/09/2009 Until: 01/27/2011
  (from: 02/02/2011 until: 02/01/2011)
Jana Turanová
Meteorová 5/1491
Košice 040 12
From: 01/27/2011
  (from: 02/02/2011 until: 05/30/2011)
Jana Turanová
Meteorová 5/1491
Košice 040 12
From: 01/27/2011 Until: 05/06/2011
  (from: 05/31/2011 until: 05/30/2011)
Róbert Szombati
Batsányi János utca 1
Sátoraljaújhely 3880
Maďarská republika
From: 05/06/2011
  (from: 05/31/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach konateľ samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/02/2011)
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/09/2009 until: 02/01/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/09/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/07/2020
  (from: 07/21/2021)
Bankruptcy trustee: 
TETRA INSOLVENCY, k.s.
Kuzmányho 29
Košice 040 01
From: 05/07/2020
  (from: 07/21/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: Slov Med agency, s.r.o. Sídlo: Čermeľská 3, 040 01 Košice IČO: 43 982 778
  (from: 01/03/2011)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 30K/21/2019-127 zo dňa 29.04.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ROSO TRADE, s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 44 720 149 a za správcu podstaty ustanovil spoločnosť TETRA INSOLVENCY, k.s., značka správcu S1661.
  (from: 07/21/2021)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person