Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1215/V

Business name: 
ARRIVA Michalovce, a.s.
  (from: 09/11/2013)
Registered seat: 
Lastomírska 1
Michalovce 071 80
  (from: 04/30/2002)
Identification number (IČO): 
36 214 078
  (from: 04/30/2002)
Date of entry: 
05/01/2002
  (from: 04/30/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/2002)
Objects of the company: 
verejná cestná hromadná pravidelná osobná doprava
  (from: 04/30/2002)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 04/30/2002)
opravy motorových vozidiel, motorových dopravných prostriedkov, opravy karosérií
  (from: 04/30/2002)
záručné prehliadky a servis motorových vozidiel
  (from: 04/30/2002)
nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov a motorových vozidiel
  (from: 04/30/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/30/2002)
rekreačné zariadenia, ubytovanie, pohostinské služby
  (from: 04/30/2002)
obchodná činnosť v odbore: náhradné diely na motorové vozidlá, stroje, zariadenia autodoplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál, stavebný materiál, hutný materiál, výpočtová a spotrebná elektronika
  (from: 04/30/2002)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 04/30/2002)
pneuservisná činnosť
  (from: 04/30/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/30/2002)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 04/30/2002)
prevádzkovanie autoumyvárok
  (from: 09/10/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/09/2002)
Gejza Sačko - predseda
Hlboká 51
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 06/09/2016
  (from: 09/09/2016)
Peter Nagy - člen
Maslovce 284
Čenkovce 930 39
From: 03/12/2019
  (from: 09/24/2020)
Ing. Jozef Klink , EMBA. - podpredseda
Na Doline 15
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 14
From: 09/08/2020
  (from: 09/24/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 09/24/2020)
Procuration: 
Gejza Sačko
Hlboká 1266/29E
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 10/09/2021
  (from: 10/09/2021)
Prokurista koná samostatne tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/09/2021)
Capital: 
6 637 378 EUR Paid up: 6 637 378 EUR
  (from: 01/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 195217
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 01/01/2009)
Supervisory board: 
Ing. Petra Helecz
Rázusova 4033/11
Nové Zámky 940 01
From: 09/14/2021
  (from: 10/09/2021)
Ing. Emil Ďurovčík
136
Sliepkovce 072 37
From: 09/15/2021
  (from: 10/09/2021)
JUDr. Ing. Miriama Miskolczi
S. H. Vajanského 3621/27
Nové Zámky 940 02
From: 09/08/2022
  (from: 12/09/2022)
Ing. Mária Kajlová
J.Hollého 74
Michalovce 071 01
From: 08/09/2022
  (from: 12/09/2022)
Ing. Viera Heclová
S. Tomášika 8
Michalovce 071 01
From: 08/09/2022
  (from: 12/09/2022)
Mgr. Štefan Norulák
Malokarpatská 1088/13
Nová dedinka 900 29
From: 09/08/2022
  (from: 12/09/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.4.2002 č. N 298/2002, Nz 294/2002 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 30 z 5.4.2002 na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 758 zo dňa 7.6.2001 spis č. KM - 501/2001 bol dňom 30.4.2002 podnik Slovenská autobusová doprava Michalovce, štátny podnik zrušený bez likvidácie s prechodom všetkého majetku, práv, povinností a záväzkov (i neznámych), okrem práv podľa § 16 zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na akciovú spoločnosť.
  (from: 04/30/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 14.8.2002.
  (from: 12/09/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 11. 2002.
  (from: 02/04/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 14. 2. 2003 vykonaná notárskou zápisnicou N 48/2003, NZ 10945/2003.
  (from: 05/22/2003)
Zápisnica z DR a.s. zo dňa 21.3.2003.
  (from: 05/30/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 18.7.2003.
  (from: 03/04/2004)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person