Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  165/P

Business name: 
ALBA TATRY a.s.
  (from: 06/08/1994)
Registered seat: 
127
Dedinky 049 73
  (from: 10/19/2021)
Francisciho 16
Poprad 058 01
  (from: 01/19/2001 until: 10/18/2021)
Suchoňova 3527/4
Poprad 058 01
  (from: 06/08/1994 until: 01/18/2001)
Identification number (IČO): 
31 691 200
  (from: 06/08/1994)
Date of entry: 
06/08/1994
  (from: 06/08/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/08/1994)
Objects of the company: 
verejné stravovanie
  (from: 06/08/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/08/1994)
veľkoobchod a maloobchod s kvetmi a rastlinami, s potravinami, nápojmi a tabakom, s tovarom pre domácnosť, s drevom a staveb- nými materiálmi, so strojmi a technickými potrebami, s papierenským tovarom, kozmetickým tovarom, s nábytkom, elektrospotrebičmi a elektronikou, železiarským tovarom, farbami, skleneným tovarom, knihami, novi- nami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami
  (from: 06/08/1994)
zásielkový predaj
  (from: 06/08/1994)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/08/1994)
výroba pekárenských a cukrárenských výrob- kov
  (from: 06/08/1994)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 06/08/1994)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/19/2001)
sprostredkovanie dopravy a služieb
  (from: 01/19/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/19/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/19/2001)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/19/2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/19/2001)
skladovanie
  (from: 01/19/2001)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 01/19/2001)
upratovacie práce
  (from: 01/19/2001)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 01/19/2001)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/19/2001)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
  (from: 01/19/2001)
pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
  (from: 01/19/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 01/19/2001)
zmenárenská činnosť
  (from: 01/19/2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/14/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/18/1998)
Managing board
  (from: 06/08/1994 until: 11/17/1998)
Ladislav Chrenko - člen
Partizánska 3266/4
Poprad 058 01
From: 10/05/2004
  (from: 06/20/2017)
Peter Čulík - člen
Okružná 785/24
Poprad
  (from: 06/08/1994 until: 11/17/1998)
Ing. Ján Drábus - člen
Klimkovičova 1244/34
Košice 040 01
From: 10/05/2004
  (from: 10/14/2004 until: 11/24/2004)
Ing. Ján Drábus - člen
Klimkovičova 1244/34
Košice 040 01
From: 10/05/2004 Until: 11/09/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/24/2004)
Silvia Drábusová - člen
Klimkovičova 1244/34
Košice 040 01
From: 11/09/2004
  (from: 11/25/2004 until: 06/19/2017)
Silvia Drábusová - člen
Klimkovičova 1244/34
Košice 040 01
From: 11/09/2004
  (from: 06/20/2017 until: 10/18/2021)
Silvia Drábusová - člen
Klimkovičova 1244/34
Košice 040 01
From: 11/09/2004 Until: 08/18/2021
  (from: 10/19/2021 until: 10/18/2021)
Ladislav Chrenko - člen
Partizánska 3266/4
Poprad 058 01
From: 10/05/2004
  (from: 10/14/2004 until: 06/19/2017)
Jozef Lopúch - člen
Partizánska 684/80
Poprad
  (from: 11/18/1998 until: 10/13/2004)
Jozef Lopúch - člen
Partizánska 684/80
Poprad
Until: 10/05/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
Jozef Lopúch - člen
Prešovská 2937/50
Poprad
  (from: 06/08/1994 until: 11/17/1998)
Ing. Ľubomír Murín - člen
Vagonárska 2378/33
Poprad
  (from: 11/18/1998 until: 10/13/2004)
Ing. Ľubomír Murín - člen
Vagonárska 2378/33
Poprad
Until: 10/05/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
Jozef Šoltés - člen
Dostojevského 3310/33
Poprad
  (from: 06/08/1994 until: 11/17/1998)
Ľubomír Veselý - člen
Allendeho 2725/78
Poprad
  (from: 11/18/1998 until: 11/24/2004)
Ľubomír Veselý - člen
Allendeho 2725/78
Poprad 058 01
From: 11/07/1998
  (from: 11/25/2004 until: 06/19/2017)
Ľubomír Veselý - člen
Allendeho 2725/78
Poprad 058 01
From: 11/07/1998
  (from: 06/20/2017 until: 10/18/2021)
Ľubomír Veselý - člen
Allendeho 2725/78
Poprad 058 01
From: 11/07/1998 Until: 08/18/2021
  (from: 10/19/2021 until: 10/18/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/18/1998)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinno- sti spoločnosti podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne a to tak, že k pí- sanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/08/1994 until: 11/17/1998)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 03/12/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/25/2004 until: 03/11/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 06/08/1994 until: 11/24/2004)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 03/12/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/10/2004 until: 03/11/2009)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/19/2001 until: 08/09/2004)
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/08/1994 until: 01/18/2001)
Supervisory board: 
Ing. Anton Košťál - člen
Podhajská 1059
Vráble 952 01
From: 11/07/1998
  (from: 05/26/2022)
Peter Schalling
Michalská 2172/18
Kežmarok 060 01
From: 08/18/2021
  (from: 10/19/2021)
PeadDr. Alžbeta Košťálová
Podmájska 1059/42
Vráble 952 01
From: 08/18/2021
  (from: 10/19/2021)
Mgr. Peter Bačkovský - člen
Berenovská 2213
Trebišov
  (from: 11/18/1998 until: 10/13/2004)
Mgr. Peter Bačkovský - člen
Berenovská 2213
Trebišov
Until: 10/05/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
Stanislav Baďurik - člen
Šrobárova 44
Poprad
  (from: 06/08/1994 until: 11/17/1998)
Mária Comissová - člen
Zimná 3234/6
Poprad
  (from: 06/08/1994 until: 11/17/1998)
Ing. Anton Košťál - člen
Podhajská 1059
Vráble
  (from: 11/18/1998 until: 11/24/2004)
Ing. Viera Mlynaričová - člen
Ústecko - Orlická 2344/3
Poprad 058 01
From: 10/05/2004
  (from: 11/25/2004 until: 10/18/2021)
Ing. Viera Mlynaričová - člen
Ústecko - Orlická 2344/3
Poprad 058 01
From: 10/05/2004 Until: 08/18/2021
  (from: 10/19/2021 until: 10/18/2021)
Anna Mlynárová - člen
Ústecko-Orlická 2345
Poprad
  (from: 06/08/1994 until: 11/17/1998)
Ing. Viera Mlynarovičová - člen
Ústecko - Orlická 2344/3
Poprad 058 01
From: 10/05/2004
  (from: 10/14/2004 until: 11/24/2004)
Viliam Timko - člen
Tatranská 1234/2
Košice 040 01
From: 10/05/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/18/2021)
Viliam Timko - člen
Tatranská 1234/2
Košice 040 01
From: 10/05/2004 Until: 01/17/2015
  (from: 10/19/2021 until: 10/18/2021)
JUDr. Štefan Tkáč - člen
Palárikova 20
Spišská Nová Ves
  (from: 11/18/1998 until: 10/13/2004)
JUDr. Štefan Tkáč - člen
Palárikova 20
Spišská Nová Ves
Until: 10/05/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
Ing. Anton Košťál - člen
Podhajská 1059
Vráble 952 01
From: 11/07/1998
  (from: 11/25/2004 until: 05/25/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.6.1994 v súlade s ust. § 154 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 472
  (from: 06/08/1994)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 6.3.2000.
  (from: 01/19/2001)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person