Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  58163/B

Business name: 
Brány SK s. r. o., v dodatočnej likvidácii
  (from: 06/11/2024)
Registered seat: 
Gróbska 41
Bernolákovo 900 27
  (from: 04/30/2009)
Identification number (IČO): 
44 752 041
  (from: 04/30/2009)
Date of entry: 
04/30/2009
  (from: 04/30/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/30/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/30/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/30/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/30/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/30/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/30/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/30/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/30/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/30/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/30/2009)
Partners: 
Roman Rajták
Záhradná 77
Bernolákovo 900 27
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Roman Rajták
Amount of investment: 15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/30/2009)
Roman Rajták
Záhradná 77
Bernolákovo 900 27
From: 04/30/2009
  (from: 04/30/2009)
Acting in the name of the company: 
Samostatne.
  (from: 04/30/2009)
Capital: 
15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 04/30/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/29/2024
  (from: 06/11/2024)
 Liquidators:
Mgr. Monika Martonová, značka správcu: S1325
Družstevná 2
Bratislava 831 04
From: 05/29/2024
  (from: 06/11/2024)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 06/11/2024)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 17.04.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 04/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2009.
  (from: 01/12/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2010. Zmena obchodného mena z HydroHeating s. r. o. na Brány SK s. r. o.
  (from: 03/11/2010)
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 06.06.2024 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 23/Exre/598/2024.
  (from: 06/11/2024)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 02/01/2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 24.01.2017, č.k. 8R/4/2016 - 226, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.02.2017 súd povolil reštruktualizáciu dlžníka Bránky SK s.r.o., so sídlom Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo. Do funkcie správcu ustanovil JUDr. Martina Sečanského.
  (from: 03/15/2017)
Restructuring trustee: 
JUDr. Martin Sečanský
Záhradnícka 30
Bratislava 821 08
  (from: 03/15/2017)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person