Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  238/N

Business name: 
Podnik pre chov teliat Urmince, a.s. v likvidácii
  (from: 12/10/2001 until: 11/23/2021)
Podnik pre chov teliat Urmince, a.s.
  (from: 11/08/1994 until: 12/09/2001)
Registered seat: 
Urmince 956 02
  (from: 11/08/1994 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 450 962
  (from: 11/08/1994)
Date of entry: 
11/08/1994
  (from: 11/08/1994)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/08/1994)
Objects of the company: 
veľkoobchod so živými zvieratami
  (from: 11/08/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/2001 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 11/08/1994 until: 12/09/2001)
Ing. Jozef Hertel - predseda
11
Šalgovce
  (from: 11/08/1994 until: 03/28/2017)
Ing. Eliaš Kollár - člen
Slnečná 2416
Topoľčany
  (from: 11/08/1994 until: 03/28/2017)
Ing. Eliaš Kollár - člen
Slnečná 2416
Topoľčany
Until: 05/11/2016
  (from: 03/29/2017 until: 03/28/2017)
Ing. Jozef Masrna - člen
Hečková 25
Radošina
  (from: 11/08/1994 until: 03/28/2017)
Ing. František Streďanský - člen
360
Urmince
  (from: 11/08/1994 until: 03/28/2017)
Anton Šípoš - výkonný riaditeľ
207
Chrabrany
  (from: 11/08/1994 until: 03/28/2017)
Ing. Jozef Urminský - podpredseda
Podjavorinskej 1961
Topoľčany
  (from: 11/08/1994 until: 03/28/2017)
Ing. Jozef Hertel - predseda
11
Šalgovce 956 06
From: 11/08/1994
  (from: 03/29/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Urminský - podpredseda
Nitrianska 266/102
Chrabrany 955 01
From: 11/08/1994
  (from: 03/29/2017 until: 11/23/2021)
Ing. František Streďanský - člen
360
Urmince 956 02
From: 11/08/1994
  (from: 03/29/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Masrna - člen
Hečkova 612/25
Radošina 956 05
From: 11/08/1994
  (from: 03/29/2017 until: 11/23/2021)
Anton Šipoš - výkonný riaditeľ
Nitrianska 207/45
Chrabrany 955 01
From: 11/08/1994
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Anton Šípoš - výkonný riaditeľ
Nitrianska 207/45
Chrabrany 955 01
From: 11/08/1994
  (from: 03/29/2017 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 12/10/2001 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvospoločnosti na základe generálnej plnej moci. Podpisujú za spoločnosť dvaja členovia predstavenstva,výkonný riaditeľ spoločnosti sám, v rozsahu generálnej plnej moci. Prokurista zastupuje a podpisujev rozsahu povolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (from: 11/08/1994 until: 12/09/2001)
Procuration: 
Jozef Vaňo
174
Chrabrany
  (from: 11/08/1994 until: 03/28/2017)
Jozef Vaňo
Urminská 174/2
Chrabrany 955 01
From: 11/08/1994
  (from: 03/29/2017 until: 11/23/2021)
Capital: 
23 816 000 Sk
  (from: 11/08/1994 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 2381
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/08/1994 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/15/1999
  (from: 03/29/2017)
 Liquidators:
Rudolf Budaj
Topoľčianska 152
Ludanice
  (from: 12/10/2001 until: 03/28/2017)
 Liquidators:
Rudolf Budaj
Topoľčianska 152
Ludanice 956 11
From: 04/15/1999
  (from: 03/29/2017 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Rudolf Buday
Topoľčianska 152
Ludanice 956 11
From: 04/15/1999
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 03/29/2017 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou v zmysle ust. § 154 a nasl., ust. § 766 obch. zákonníka ako právny zástupca spoločného podniku pre chov teliat krmnice. Stary spis: Sa 1097
  (from: 11/08/1994 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 15.4.1999 o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 12/10/2001 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person