Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10009/N

Obchodné meno: 
Farma HYZA a.s.
  (od: 01.01.2008)
Sídlo: 
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
  (od: 09.02.2000)
IČO: 
36 519 081
  (od: 24.03.1997)
Deň zápisu: 
24.03.1997
  (od: 24.03.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.03.1997)
Predmet podnikania (činnosti): 
veľkoobchod so živými zvieratami
  (od: 24.03.1997)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 24.03.1997)
chov brojlerov
  (od: 24.03.1997)
produkcia jatočnej hydiny
  (od: 24.03.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod )
  (od: 01.01.2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod )
  (od: 01.01.2008)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2008)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 01.01.2008)
administratívne práce
  (od: 01.01.2008)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.02.2000)
Ing. Anna Muchová - Podpredseda predstavenstva
Kostolná 50/12
Gbeľany 013 02
Vznik funkcie: 02.07.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2023)
PhDr. Simona Sokolová - Predseda predstavenstva
Přiční 1004
Velká Bystřice 783 53
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2023)
Ing. Jiří Šavrda - Člen predstavenstva
Nová 491
Vítkov 749 01
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak ide o právny úkon v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (od: 08.08.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Valo
193
Šalgovce 956 06
Vznik funkcie: 01.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2019)
Janka Mondeková
143
Dvorany nad Nitrou 956 11
Vznik funkcie: 26.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2022)
Ing. Jozef Fanta
115
Dubany 530 02
Česká republika
Vznik funkcie: 02.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2022)
Výška základného imania: 
6 243 777 EUR Rozsah splatenia: 6 243 777 EUR
  (od: 24.06.2009)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 584 081 EUR
  (od: 24.06.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 659 696 EUR
  (od: 24.06.2009)
Akcionár: 
HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.01.1997 a rozhodnutím zakladateľa zo dňa 20.01.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 24.03.1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhormaždení spoločnosti dňa 22.06.1999. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Topoľčany, Pod Kalváriou na Topoľčany, Odbojárov 2279/37.
  (od: 09.02.2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.11.2000 (not. záp. č. N 320/2000, NZ 317/2000).
  (od: 04.01.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.2001 (not. záp. č. N 402/01, NZ 397/01).
  (od: 12.02.2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22. 2. 2002 (not. záp. č. 59/02, NZ 59/02). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.4.2002 (not. záp. č. N 154/02, NZ 151/02). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.12.2002 (not. záp. č. N 540/02, NZ 534/02).
  (od: 21.02.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2007 o zrušení spoločností POVAŽAN, a.s., so sídlom Na Stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 36 384 798 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo : 10168/L a spoločnosti Javor 503, a.s., so sídlom SNP 58/98, 013 24 Strečno, IČO: 31 609 848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 198/L bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Farma THP, a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10009/N. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 270/2007, Nz 53938/2007, NCRls 53514/2007 zo dňa 10.12.2007. Obchodná spoločnosť Farma THP, a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081 sa stáva dňom 01.01.2008 právnym nástupcom zanikajúcich spoločností POVAŽAN, a.s., so sídlom Na Stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 36 384 798 a spoločnosti Javor 503, a.s., so sídlom SNP 58/98, 013 24 Strečno, IČO: 31 609 848 a preberá na seba všetky ich práva a záväzky ku dňu 01.01.2008, teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.
  (od: 01.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle zápisnice z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2011 o zlúčení spoločnosti Farma HYZA a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10009/N so spoločnosťou AGROCOMMERCIUM, s r.o. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 34 147 241 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27326/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 02.12.2011 vo forme notárskej zápisnice č. N 572/2011, Nz 50369/2011, NCRls 51564/2011 sa obchodná spoločnosť Farma HYZA a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10009/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGROCOMMERCIUM, s r.o. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 34 147 241 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27326/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGROCOMMERCIUM, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda dňom 01.01.2012.
  (od: 01.01.2012)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AGROCOMMERCIUM, s.r.o. IČO: 34 147 241
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
  (od: 01.01.2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Javor 503, a.s. IČO: 31 609 848
SNP 58/98
Strečno 013 24
  (od: 01.01.2008)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
POVAŽAN, a.s. IČO: 36 384 798
Na Stanicu 16
Žilina 010 09
  (od: 01.01.2008)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 26.03.2008 uzavretá medzi predávajúcim Farma HYZA, a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, Topoľčany, IČO:36519081, zapísaná v OR OS Nitra oddiel: Sa, vl. č. 10009/N a kupujúcim AGROPOINT, s.r.o. so sídlom Pri celulózke 1555/68, Žilina, IČO: 36438758, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 17064/L
  (od: 10.04.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  17.05.2024
Dátum výpisu:  20.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR