Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  58431/B

Business name: 
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
  (from: 11/28/2018)
Ružička Csekes s. r. o.
  (from: 06/01/2009 until: 11/27/2018)
Registered seat: 
Vysoká 2/B
Bratislava 811 06
  (from: 12/16/2009)
Kapitulská 15
Bratislava 811 01
  (from: 06/01/2009 until: 12/15/2009)
Identification number (IČO): 
36 863 360
  (from: 06/01/2009)
Date of entry: 
06/01/2009
  (from: 06/01/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/01/2009)
Objects of the company: 
poskytovanie právnych služieb
  (from: 06/01/2009)
Partners: 
Mgr. Ladislav Krechňák
1104
Lozorno 900 55
Slovak Republic
  (from: 06/01/2009)
JUDr. Dana Nemčíková
Kraskova 6
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 06/01/2009)
JUDr. Jaroslav Ružička
Žiarska 1
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 06/01/2009)
JUDr. Oszkár Világi
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 06/01/2009)
JUDr. Ján Azud
Námestie Hraničiarov 27
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 01/01/2014)
JUDr. Jaroslav Ružička Spoločný zástupca
Žiarska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Slovak Republic
  (from: 11/28/2018)
JUDr. Oszkár Világi
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 11/28/2018)
JUDr. Erika Csekes
Panská 12
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 06/01/2009 until: 11/27/2018)
Contribution of each member: 
JUDr. Dana Nemčíková
Amount of investment: 18 960 EUR Paid up: 18 960 EUR
  (from: 06/01/2009)
Mgr. Ladislav Krechňák
Amount of investment: 27 303 EUR Paid up: 27 303 EUR
  (from: 01/01/2014)
JUDr. Jaroslav Ružička
Amount of investment: 135 753 EUR Paid up: 135 753 EUR
  (from: 01/01/2014)
JUDr. Oszkár Világi
Amount of investment: 91 008 EUR Paid up: 91 008 EUR
  (from: 01/01/2014)
JUDr. Ján Azud
Amount of investment: 15 168 EUR Paid up: 15 168 EUR
  (from: 01/01/2014)
JUDr. Jaroslav Ružička
  (from: 11/28/2018)
JUDr. Oszkár Világi
Amount of investment: 91 008 EUR Paid up: 91 008 EUR
  (from: 11/28/2018)
JUDr. Erika Csekes
Amount of investment: 94 800 EUR Paid up: 94 800 EUR
  (from: 06/01/2009 until: 12/31/2013)
Mgr. Ladislav Krechňák
Amount of investment: 28 440 EUR Paid up: 28 440 EUR
  (from: 06/01/2009 until: 12/31/2013)
JUDr. Jaroslav Ružička
Amount of investment: 142 200 EUR Paid up: 142 200 EUR
  (from: 06/01/2009 until: 12/31/2013)
JUDr. Oszkár Világi
Amount of investment: 94 800 EUR Paid up: 94 800 EUR
  (from: 06/01/2009 until: 12/31/2013)
JUDr. Erika Csekes
Amount of investment: 91 008 EUR Paid up: 91 008 EUR
  (from: 01/01/2014 until: 11/27/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/01/2009)
Mgr. Ladislav Krechňák
1104
Lozorno 900 55
From: 06/01/2009
  (from: 06/01/2009)
JUDr. Dana Nemčíková
Kraskova 6
Bratislava 831 02
From: 06/01/2009
  (from: 06/01/2009)
JUDr. Jaroslav Ružička
Žiarska 1
Bratislava 811 03
From: 06/01/2009
  (from: 06/01/2009)
JUDr. Oszkár Világi
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 06/01/2009
  (from: 06/01/2009)
JUDr. Ján Azud
Námestie Hraničiarov 27
Bratislava 851 03
From: 01/01/2014
  (from: 01/01/2014)
JUDr. Erika Csekes
Panská 12
Bratislava 811 01
From: 06/01/2009 Until: 11/09/2018
  (from: 11/28/2018 until: 11/27/2018)
JUDr. Erika Csekes
Panská 12
Bratislava 811 01
From: 06/01/2009
  (from: 06/01/2009 until: 11/27/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konatelia konajú samostatne.
  (from: 06/01/2009)
Procuration: 
JUDr. Ján Azud
Námestie Hraničiarov 27
Bratislava 851 03
From: 02/04/2012
  (from: 02/04/2012 until: 12/31/2013)
JUDr. Ján Azud
Námestie Hraničiarov 27
Bratislava 851 03
From: 02/04/2012 Until: 12/31/2013
  (from: 01/01/2014 until: 12/31/2013)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru (prokurista, per procuram, p. p., p. p. a.) a svoj podpis.
  (from: 02/04/2012 until: 12/31/2013)
Capital: 
379 200 EUR Paid up: 379 200 EUR
  (from: 06/01/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2009 o zrušení spoločnosti CVD s. r.o., so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 901 152, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 33228/B a spoločnosti Ružička & partners, s. r. o., so sídlom Kapitulská 15, 811 01 Bratislava, IČO: 36 861 014, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 55610/B bez likvidácie a ich splynutí na základe zmluvy o splynutí spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 128/2009, Nz 13872/2009, NCRls 14026/2009 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 29.04.2009, čím došlo k založeniu spoločnosti Ružička Csekes s. r. o., so sídlom Kapitulská 15, 811 01 Bratislava, ktorá sa stáva ich právnym nástupcom.
  (from: 06/01/2009)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 04.01.2012.
  (from: 02/04/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.11.2013.
  (from: 01/01/2014)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2018. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2018. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 08.11.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z Ružička Csekes s. r. o. na RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
  (from: 11/28/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku splynutia.
  (from: 06/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CVD s. r. o.
Sasinkova 12
Bratislava 811 08
  (from: 06/01/2009)
Ružička & partners, s. r. o.
Kapitulská 15
Bratislava 811 01
  (from: 06/01/2009)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person