Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  51351/L

Business name: 
EnergyTech, s.r.o.
  (from: 07/27/2010)
Registered seat: 
ul.Vysokoškolákov 8556/33B
Žilina 010 08
  (from: 02/07/2018)
Identification number (IČO): 
44 772 645
  (from: 05/28/2009)
Date of entry: 
05/28/2009
  (from: 05/28/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/28/2009)
Objects of the company: 
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 07/17/2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/28/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/28/2009)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/17/2012)
Termodiagnostika objektov - informatívne meranie
  (from: 07/17/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/28/2009)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/28/2009)
Informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (from: 07/17/2012)
Vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  (from: 07/17/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/28/2009)
počítačové služby
  (from: 05/28/2009)
Vykonávanie termografickej činnosti - informatívne meranie
  (from: 07/17/2012)
Vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách
  (from: 07/17/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/28/2009)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/28/2009)
Distribúcia elektriny
  (from: 07/17/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/28/2009)
Dodávka elektriny
  (from: 07/17/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/28/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/28/2009)
administratívne služby
  (from: 05/28/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/28/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/28/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/28/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/28/2009)
fotografické služby
  (from: 05/28/2009)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/28/2009)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 05/28/2009)
opravy vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 05/28/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/27/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/27/2010)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 07/27/2010)
plynárenstvo - dodávka plynu
  (from: 04/30/2015)
pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov
  (from: 04/30/2015)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 02/07/2018)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb – Pozemné stavby
  (from: 02/07/2018)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 02/07/2018)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 02/07/2018)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/07/2018)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 02/07/2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 02/07/2018)
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2018)
Analýza a návrh racionalizácie energetického hospodárstva podniku v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2018)
Monitorovanie a analýza spotrieb technologických a energetických médií v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2018)
Spracovanie štúdií realizovateľnosti investičných projektov v energetike v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2018)
Výskum a vývoj v oblasti energetiky
  (from: 10/09/2018)
Uskutočňovanie školení, kurzov a seminárov v oblasti energetiky v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2018)
Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/09/2018)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 03/19/2020)
Partners: 
Ing. Peter Krajčí , MBA
Rosina 459
Rosina 013 22
Slovak Republic
  (from: 06/14/2022)
Ing. Ján Mikoláš
Bajzova 942/13
Čadca 022 01
Slovak Republic
  (from: 06/14/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Krajčí , MBA
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 06/14/2022)
Ing. Ján Mikoláš
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 06/14/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/17/2012)
Ing. Peter Krajčí , MBA
Rosina 459
Rosina 013 22
From: 06/11/2010
  (from: 02/07/2018)
Ing. Ján Mikoláš
Bajzova 942/13
Čadca - U Hluška 022 01
From: 06/11/2010
  (from: 02/07/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú navonok vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že konatelia k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko a svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 07/27/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/28/2009)
Date of updating data in databases:  12/02/2022
Date of extract :  12/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person