Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  193/P

Obchodné meno: 
A - TIS, a.s. Prešov
  (od: 09.07.1997)
LESOSTAV Prešov, a.s.
  (od: 01.12.1994 do: 08.07.1997)
Sídlo: 
Strojnícka 1
Prešov 080 06
  (od: 10.02.1999)
Obrancov mieru 6
Prešov 081 03
  (od: 01.12.1994 do: 09.02.1999)
IČO: 
31 699 928
  (od: 01.12.1994)
Deň zápisu: 
01.12.1994
  (od: 01.12.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.12.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba malých prefabrikátov
  (od: 01.12.1994)
výkon inžinierskej činnosti
  (od: 01.12.1994)
výkon prác celoplošnej prípravy pôdy /meliorácie, rekultivácie/
  (od: 01.12.1994)
oprava motorových vozidiel
  (od: 01.12.1994)
obchodná činnosť - pohonné hmoty, mazadlá
  (od: 01.12.1994)
obchodná činnosť - stavebný materiál, priemyselný materiál
  (od: 01.12.1994)
prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov
  (od: 01.12.1994)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 01.12.1994)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 01.12.1994)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 01.12.1994)
revízia elektrických zariadení
  (od: 01.12.1994)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000 V
  (od: 01.12.1994)
cestná nákladná doprava
  (od: 01.12.1994)
verejná cestná hromadná osobná doprava nepravidelná
  (od: 01.12.1994)
neverejná cestná osobná doprava pre rezort stavebníctva
  (od: 01.12.1994)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 01.12.1994)
výstavba a prevádzka malých vodných elektrárni
  (od: 04.06.1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, vodohospodárskych stavieb, úprava tokov, hradenie bystrín
  (od: 04.06.1997)
činnosť stavbyvedúceho: pozemné stavby dopravné stavby - lesné komunikácie činnosť stavebného dozoru pozemné stavby dopravné stavby
  (od: 04.06.1997)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (od: 04.06.1997)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 04.06.1997)
prípravné práce pre stavby
  (od: 04.06.1997)
prieskumné a pozemné práce
  (od: 04.06.1997)
demolácia a zemné práce
  (od: 04.06.1997)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 04.06.1997)
obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (od: 04.06.1997)
obchodná činnosť s poľnohospodárskymi zák- ladnými produktami a živými zvieratami, obilím, osivom a krmivom, kvetmi, rastlinami, surovými kožkami a kožami a výrobkami z kože, potravinami, alkoholickými a neal- koholickými nápojmi, tabakom, kávou, zeleninou, ovocím, mäsom /baleným/ a mäsovými výrobkami, mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi, textilom, odevami, obuvou, kozmetikou, drogériovým tovarom /okrem jedov a žieravín/, farbami a lakmi, čistiacimi prostriedkami /okrem jedov a žieravín/, chemickými výrobkami /okrem jedov a žieravín/
  (od: 04.06.1997)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (od: 04.06.1997)
obchodná činnosť s potrebami pre domácnosť, nábytkom, svietidlami, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, sklom, porcelánom, výrobkami zo skla, keramiky, kancelárskymi potrebami, papierenskými výrobkami, knihami, novinami a časopismi, suvenírmy, fotografickými a kinematografickými výrobkami, kovmi a kovovými rudami, hnojivami, nerastnými palivami so spotrebným tovarom, spotrebnou elektronikou, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, výpočtovou technikou, drevom, výrobkami z dreva, obkladacím materiálom, nábytkom, dvojstopovými a jednostopovými motorovými vozidlami a náhradnými dielmi, predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel, obrábacími strojmi, bicykle
  (od: 04.06.1997)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (od: 04.06.1997)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 04.06.1997)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 04.06.1997)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (od: 10.02.1999)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 10.02.1999)
úprava a zušlachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 10.02.1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 10.02.1999)
píliarska výroba
  (od: 26.11.2003)
pilčícke práce
  (od: 26.11.2003)
upratovacie služby
  (od: 26.11.2003)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 01.12.1994 do: 03.06.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.12.1994)
Ing. arch. Rudolf Bicek - člen
L. Novomeského 4
Prešov
Vznik funkcie: 20.02.1997
  (od: 22.05.2022)
Ing.arch. Vladimír Kačala - člen
Opavská 5
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 22.05.2022)
Ing.arch. Martin Oravec - člen
Slovenská 47
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 22.05.2022)
Ing. František Petrán - predseda
Jána Kostru 72
Ľubotice
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 22.05.2022)
Ing. arch. Rudolf Bicek - člen
L. Novomeského 4
Prešov
  (od: 04.06.1997 do: 28.07.2003)
Ing. arch. Rudolf Bicek - člen
L. Novomeského 4
Prešov
Vznik funkcie: 20.02.1997
  (od: 29.07.2003 do: 21.05.2022)
Ing.arch. Vladimír Kačala - člen
Opavská 5
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.07.2003 do: 21.05.2022)
Ing. Imrich Kozlo - člen
17. novembra 120
Prešov
  (od: 01.12.1994 do: 03.06.1997)
Ing. Imrich Kozlo - člen
17. novembra 120
Prešov
  (od: 04.06.1997 do: 28.07.1999)
Ing. Jozef Lenárt - člen
Tehelná 71
Bardejov
  (od: 01.12.1994 do: 03.06.1997)
Ing. Pavol Lukáč - člen
Royova č. 5
Prešov
  (od: 01.12.1994 do: 03.06.1997)
Ing. Ľudovít Malaga - člen
Kutuzova 33
Prešov
  (od: 04.06.1997 do: 25.09.2000)
Ing. Martin Olexík - člen
Považská 26
Košice
  (od: 10.02.1999 do: 25.09.2000)
Ing.arch. Martin Oravec - člen
Slovenská 47
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.07.2003 do: 21.05.2022)
Ing. František Petrán - člen
Jána Kostru 72
Ľubotice
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 26.09.2000 do: 28.07.2003)
Ing. František Petrán - predseda
17. novembra 142
Prešov
  (od: 04.06.1997 do: 25.09.2000)
Ing. František Petrán - predseda
Jána Kostru 72
Ľubotice
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.07.2003 do: 21.05.2022)
Ing. Milan Ploskuňák - člen
M. Nešpora 59
Prešov
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.07.1999 do: 28.07.2003)
Pavol Stopko - člen
48
Teriakovce
  (od: 01.12.1994 do: 03.06.1997)
Ing. Jozef Vapnár - člen
207
Drienica
  (od: 04.06.1997 do: 09.02.1999)
Ing. Jozef Vapnár - člen
č. 207
Drienica
  (od: 01.12.1994 do: 03.06.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.12.1994)
Dozorná rada: 
Ing.arch. Elena Biceková - člen
L. Novomeského 4
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 22.05.2022)
Mgr. Erika Petránová - člen
Jána Kostru 72
Ľubotice
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 22.05.2022)
Gabriela Kačalová - člen
Opavská 5
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 22.05.2022)
Ľubica Oravcová - člen
Slovenská 47
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 22.05.2022)
JUDr. Ondrej Petrán - predseda
Fučíkova 10
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 16.11.2023
  (od: 28.11.2023)
Ing. Jozef Adamko - člen
Tomášikova 42
Prešov
  (od: 26.09.2000 do: 18.09.2001)
Ing. Jozef Adamko - predseda
Tomášikova 42
Prešov
  (od: 04.06.1997 do: 25.09.2000)
Ján Babiak - člen
Lomonosovova 38
Košice
  (od: 01.12.1994 do: 12.09.1995)
Ing.arch. Elena Biceková - člen
L. Novomeského 4
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.07.2003 do: 21.05.2022)
Ing. Bernhard Eckhaus - člen
Hlavná 21
Prešov
  (od: 04.06.1997 do: 25.09.2000)
Ing. arch. Vladimír Kačala - člen
Opavská 5
Prešov
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 04.06.1997 do: 28.07.2003)
Gabriela Kačalová - člen
Opavská 5
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.07.2003 do: 21.05.2022)
Ing. Stanislav Markovič - člen
Soľnobanská 15
Prešov
  (od: 01.12.1994 do: 12.09.1995)
RSDr. Ján Mitterpák
Idanská 4
Košice
  (od: 13.09.1995 do: 03.06.1997)
Ing. Jaroslav Mráz - člen
67
Trebejov
  (od: 01.12.1994 do: 12.09.1995)
Ing. Ján Námešpetra - člen
426
Kapušany
  (od: 01.12.1994 do: 03.06.1997)
Ing. Ján Námešpetra - člen
426
Kapušany
  (od: 04.06.1997 do: 25.09.2000)
Ing. Ján Námešpetra - člen
č. 426
Kapušany
  (od: 13.09.1995 do: 03.06.1997)
Ľubica Oravcová - člen
Slovenská 47
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.07.2003 do: 21.05.2022)
Ing. arch. Martin Oravec - člen
Slovenská 47
Prešov
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 04.06.1997 do: 28.07.2003)
Ing. Natália Pavlovičová - člen
Vígľašská 11
Bratislava
  (od: 01.12.1994 do: 03.06.1997)
Ing. Natália Pavlovičová - člen
Vígľašská 11
Bratislava
  (od: 13.09.1995 do: 03.06.1997)
JUDr. Eva Petránová - člen
Vajanského 4
Prešov
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 19.09.2001 do: 28.07.2003)
JUDr. Eva Petránová - predseda
Vajanského 4
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.07.2003 do: 21.05.2022)
Mgr. Erika Petránová - člen
Jána Kostru 72
Ľubotice
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.07.2003 do: 21.05.2022)
JUDr. Eva Petránová - predseda
Vajanského 4
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002 Skončenie funkcie: 19.10.2016
  (od: 28.11.2023 do: 27.11.2023)
JUDr. Eva Petránová - predseda
Vajanského 4
Prešov
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 22.05.2022 do: 27.11.2023)
Výška základného imania: 
967 270,79966 EUR Rozsah splatenia: 967 270,79966 EUR
  (od: 22.12.2009)
29 140 000 Sk Rozsah splatenia: 29 140 000 Sk
  (od: 29.07.2003 do: 21.12.2009)
29 140 000 Sk
  (od: 13.05.1997 do: 28.07.2003)
29 555 000 Sk
  (od: 01.12.1994 do: 12.05.1997)
Akcie: 
Počet: 29140
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 22.12.2009)
Počet: 29140
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.09.2000 do: 21.12.2009)
Počet: 29140
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.05.1997 do: 25.09.2000)
Počet: 29555
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.12.1994 do: 12.05.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.10.1994 osvedčenou notárskou zápisnicou č. N 262/94, Nz 259/94 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave na základe rozhodnutia č. 22 MSPNM SR zo dňa 20.6.1994 o privatizácii podniku LESOSTAV, š.p. Prešov so sídlom v Prešove.
  (od: 01.12.1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.6.1995. Stary spis: Sa 550
  (od: 13.09.1995)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1996 o znížení základného imania z 29,555.000,- Sk na 29,140.000,- Sk. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 7.6.1996. Stary spis: Sa 550
  (od: 16.07.1996)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 20.2.1997. Znížené základné imanie 29.140.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 13.5.1997.
  (od: 13.05.1997)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1997
  (od: 09.07.1997)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 4.2.1999.
  (od: 10.02.1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 12.12.2002.
  (od: 29.07.2003)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 12.06.2020)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DOMICIL, s.r.o. IČO: 31 728 375
Strojnícka 1
Prešov 080 06
  (od: 12.06.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024
Dátum výpisu:  19.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR