Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  8/V

Business name: 
STAV-ORBIT, stavebno-montážna organizácia, hospodársky podnik združenia občanov Košice
  (from: 01/04/1991)
Registered seat: 
Štefánikova 4
Košice
  (from: 01/04/1991)
Identification number (IČO): 
00 691 186
  (from: 01/04/1991)
Date of entry: 
01/02/1990
  (from: 01/04/1991)
Legal form: 
Branch of a enterprise
  (from: 01/04/1991)
Objects of the company: 
hlavná stavebná výroba, zemné práce, výkopové, zakladacie, murovacie a montáž obvodných a priečnych stien, konštrukčné práce, a práce zastrešovacie
  (from: 01/04/1991)
pridružená stavebná výroba, remeselnícke práce, práce kompetizačného charakteru vrátane terasových a sadových úprav
  (from: 01/04/1991)
pomocná stavebná výroba, výroba polotovarov a vlastných výrobkov, ako betóny, maltoviny panelové obklady a stolárske a zámočnícke práce
  (from: 01/04/1991)
výroba a predaj základného stavebného materiálu
  (from: 01/04/1991)
údržbárske a opravárenské práce
  (from: 01/04/1991)
dopravná a mechaničná činnosť pre vlastnú potrebu
  (from: 01/04/1991)
Management body: 
Štefan Baláž - obchodný námestník, zástupca riaditeľa
  (from: 01/13/1992 until: 10/22/2004)
Ing. Dušan Belobrad - druhý zástupca riaditeľa
  (from: 01/04/1991 until: 10/22/2004)
Jozef Fráter - prvý zástupca riaditeľa
  (from: 01/04/1991 until: 10/22/2004)
Mikuláš Horváth - riaditeľ
  (from: 01/13/1992 until: 10/22/2004)
JUDr. Walter Plachetka - riaditeľ podniku
  (from: 01/04/1991 until: 10/22/2004)
Marta Šimkovičová - vedúca ekonomického úseku, zástupca riaditeľa
  (from: 01/13/1992 until: 10/22/2004)
Head of organisational unit: 
Štefan Baláž
Košice - Luník IX
  (from: 06/01/2017)
Mikuláš Horváth
Hlavná ulica 16
Veľký Horeš
  (from: 02/02/2017)
Marta Šimkovičová
Vojenská 9
Košice - Staré Mesto
  (from: 02/02/2017)
Štefan Baláž
  (from: 02/24/2016 until: 02/01/2017)
Štefan Baláž
  (from: 02/02/2017 until: 05/31/2017)
Mikuláš Horváth
  (from: 02/24/2016 until: 02/01/2017)
Marta Šimkovičová
  (from: 02/24/2016 until: 02/01/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými podnik nadobúda práva alebo preberá záväzky podpisuje riaditeľ spolu s obidvoma zástupcami a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu podniku pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/24/2016)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými podnik nadobúda práva alebo preberá záväzky podpisuje riaditeľ spolu s obidvoma zástupcami a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu podniku pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/04/1991 until: 02/23/2016)
Other legal facts: 
Hospodársky podnik združenie občanov, Rómskej občianskej iniciatívy v Slovenskej republike so sídlom v Košiciach vznikol zakladacou listinou na základe uznesenia UV ROI v Košiciach zo dňa 15.12.1990 v súlade s ustanovením § 102 zák. č. 109/64 Zb. v znení 103/90 Zb. Riadi sa štatútom schváleným UV ROI dňa 2.1. 1991.
  (from: 01/04/1991)
IČO podniku: 00 691 186.
  (from: 02/24/2016)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person