Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1306/S

Business name: 
AUTO VESEL, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 11/29/1993 until: 05/12/2017)
AUTO VESEL, s.r.o.
  (from: 07/06/1993 until: 11/28/1993)
Registered seat: 
Hronské predmestie 12
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/06/1993 until: 05/12/2017)
Identification number (IČO): 
31 588 476
  (from: 07/06/1993)
Date of entry: 
07/06/1993
  (from: 07/06/1993)
Person dissolved from: 
20.7.2000
  (from: 05/13/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
konkurz na majetok spoločnosti bol zrušený
  (from: 05/13/2017)
Date of deletion: 
05/13/2017
  (from: 05/13/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/13/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/06/1993)
Objects of the company: 
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 07/06/1993 until: 05/12/2017)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s automobilmi, autosúčiastkami, náhradnými dielami a príslušenstvom
  (from: 07/06/1993 until: 05/12/2017)
Partners: 
Ing. Peter Valach
Gaštanova 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 05/12/2017)
Ing. Vladimír Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 05/12/2017)
RNDr. Peter Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 02/19/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Valach
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 999 999 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 05/12/2017)
Ing. Vladimír Vesel
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 999 999 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 05/12/2017)
RNDr. Peter Vesel
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 999 999 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 02/19/2013)
Management body: 
likvidátor
  (from: 11/29/1993 until: 02/19/2013)
konatelia
  (from: 07/06/1993 until: 11/28/1993)
Ing. Peter Valach
Gaštanova 9
Banská Bystrica
  (from: 07/06/1993 until: 11/28/1993)
Ing. Vladimír Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
  (from: 07/06/1993 until: 11/28/1993)
RNDr. Peter Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
  (from: 07/06/1993 until: 11/28/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/06/1993 until: 11/28/1993)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 05/12/2017)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Peter Valach
Malachitová 5739/13
Banská Bystrica 974 01
From: 03/12/2016 Until: 05/13/2017
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Otakar Karásek
Horné záhrady
Banská Bystrica
  (from: 11/29/1993 until: 11/03/1994)
 Liquidators:
RNDr. Dušan Kešický
T.G. Masaryka 20
Nové Zámky
  (from: 11/04/1994 until: 03/16/1997)
 Liquidators:
RNDr. Mgr. Dušan Kešický
J. Jonáša 11
Bratislava
  (from: 03/17/1997 until: 07/29/2016)
 Liquidators:
RNDr. Mgr. Dušan Kešický
J. Jonáša 11
Bratislava
Until: 03/12/2016
  (from: 07/30/2016 until: 07/29/2016)
 Liquidators:
Ing. Peter Valach
Malachitová 5739/13
Banská Bystrica 974 01
From: 03/12/2016
  (from: 07/30/2016 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje likvidátor.
  (from: 11/29/1993)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24K/167/94-G zo dňa 23.05.2000, právoplatným dňa 20.07.2000 sa konkurz na majetok spoločnosti AUTO VESEL s.r.o. v likvidácii, Banská Bystrica, IČO: 31 588 476 zrušuje.
  (from: 05/13/2017)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvo zo dňa 20.4.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb.
  (from: 07/06/1993 until: 05/12/2017)
Spoločnosť vstupuje do likvidácie dňom 1.10.1993. Stary spis: S.r.o. 3713
  (from: 11/29/1993 until: 05/12/2017)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 24 K 167/94 - M - G, zo dňa 25.3.1997 bolo uskutočnené dohodovacie konanie . Na majetok spoločnosti bol vyhlásený konkurz. Správcom konkurznej podstaty bol určený JUDr. Štefan Lacek, advokát, Horná 67, Banská Bystrica.
  (from: 04/18/1997 until: 05/12/2017)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 09.02.1999, č.k. 24 K 167/94 - M - G súd zbavuje funkcie správcu JUDr. Štefana Laceka, Horná 67, Banská Bystri- ca, a stanovuje za správcu konkurznej podstaty Mgr. Roberta Antala, Rudlovská 53, Banská Bystrica.
  (from: 02/16/1999 until: 05/12/2017)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 23.5.2000, č.k. 24 K 167/94 - G bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti: AUTO VESEL s.r.o. v likvidácii, , IČO 31 588 476 , so sídlom Hronské nám. 12, Banská Bystrica. Zároveň bol zbavený funkcie správca konkurznej podstaty Mgr. Robert Antal, Rudlovská 53, Banská Bystrica.
  (from: 09/22/2000 until: 05/12/2017)
. Konkurz na majetok spoločnosti: AUTO VESEL s.r.o. v likvidácii, Banská Bystrica, IČO:31 588 476 sa z r u š u j e. Správca konkurznej podstaty: Mgr. Robert Antal sa zbavuje funkcie.
  (from: 12/11/2000 until: 05/12/2017)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person