Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1228/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KIPP, a.s.
  (from: 11/25/2002)
Registered seat: 
Vajnorská 8/A
Bratislava 831 03
  (from: 12/28/2006)
Identification number (IČO): 
36 217 450
  (from: 11/25/2002)
Date of entry: 
11/25/2002
  (from: 11/25/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/25/2002)
Objects of the company: 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 11/25/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 11/25/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/25/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/25/2002)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 11/25/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/25/2002)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 11/25/2002)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/25/2002)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 11/25/2002)
zemné a výkopové práce
  (from: 11/25/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/01/2004)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 07/01/2004)
obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 07/01/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 07/01/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/01/2004)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 07/01/2004)
organizovanie školení, vzdelávacích kurzov a seminárov
  (from: 07/01/2004)
podnikanie v oblasti - nakladanie s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov
  (from: 07/01/2004)
prieskum trhu
  (from: 07/01/2004)
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
  (from: 07/01/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/01/2004)
fotografická činnosť
  (from: 07/01/2004)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 07/01/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/2004)
Mgr. Barbara Holíková - predseda predstavenstva
Syslia 20
Bratislava 821 05
From: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/28/2006)
Capital: 
1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 06/13/2003)
Shares: 
Number of shares: 1100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/13/2003)
Supervisory board: 
PaedDr. Milan Seman
Cottbuská 22
Košice 040 01
From: 09/05/2005
  (from: 09/15/2005)
Ing. Ľubomír Šoltýs - člen dozornej rady
Drevný trh 814/3
Košice 040 01
From: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005)
JUDr. Peter Kubík - predseda dozornej rady
Družstevná 2
Bratislava 831 04
From: 12/14/2006
  (from: 12/28/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 387/2002, Nz 381/2002 zo dňa 25.10.2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/25/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.4.2003.
  (from: 06/13/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.3.2004.
  (from: 07/01/2004)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person