Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  30/B

Business name: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
Registered seat: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 06/23/2010 until: 01/20/2016)
Identification number (IČO): 
17 333 768
  (from: 06/28/1991)
Date of entry: 
06/28/1991
  (from: 06/28/1991)
Date of deletion: 
01/21/2016
  (from: 01/21/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/21/2016)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 06/28/1991)
Other legal facts: 
Fond národného majetku bol zrušený na základe § 2 a § 4 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie č. 49/2015 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 22.12.2015 č. 30951/2015-1000-64258 o určení právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorým sa stane spoločnosť MH Manažment, a.s. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu Fond národného majetku Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 768, zapísaný v odd. Po, vložka č. 30/B.
  (from: 01/21/2016)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person