Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  30/B

Obchodné meno: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
Sídlo: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 23.06.2010 do: 20.01.2016)
Drieňova 27
Bratislava 821 01
  (od: 03.05.1994 do: 22.06.2010)
Drieňova 27
Bratislava
  (od: 28.06.1991 do: 02.05.1994)
IČO: 
17 333 768
  (od: 28.06.1991)
Deň zápisu: 
28.06.1991
  (od: 28.06.1991)
Deň výmazu: 
21.01.2016
  (od: 21.01.2016)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 21.01.2016)
Právna forma: 
Iná právnicka osoba
  (od: 28.06.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
zakladanie akciových alebo iných obchodných spoločností alebo na ich zakladaní
  (od: 28.06.1991 do: 15.06.1993)
preberanie majetku štátu schváleného na prevod na iné osoby v rámci privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb. a jeho používania v súlade so zákonom SNR č. 253/1991 Zb.
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
nadobúdanie akcií na základe účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonávanie práv akcionára
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
vykonávanie práv spoločníka na iných než akciových spoločnostiach na základe svojej účasti
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
predávanie svojich akcií alebo podielov na iných než akciových spoločnostiach
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
uzavieranie zmlúv o predaji podnikov ich organizačných častí a častí ich majetku
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
predávanie privatizovaného majetku vo verejných dražbách
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
prevádzanie privatizovaného majetku na obce a na účely nemocenského a dôchodkového poistenia
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
prenajímanie privatizavaného majetku
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
vysporiadanie nárokov oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva došlo spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
zakladanie obchodných spoločností alebo účasť na ich zakladaní
  (od: 16.06.1993 do: 20.01.2016)
organizovanie verejných súťaží na predaj majetku určeného na privatizáciu
  (od: 16.06.1993 do: 20.01.2016)
poskytovanie záruk na úvery obchodných spoločností
  (od: 16.06.1993 do: 20.01.2016)
Štatutárny orgán: 
výkonný výbor
  (od: 12.03.1997 do: 18.11.2005)
výkonný výbor
  (od: 18.01.1994 do: 11.03.1997)
výkonný výbor
  (od: 16.06.1993 do: 17.01.1994)
JUDr. Oliver Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava
  (od: 28.06.1991 do: 16.03.1992)
JUDr. Marta Bernáthová - člen
Palkovičova 12
Bratislava
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing. Jaroslav Bilík
Moldavská 19
Košice
  (od: 18.11.1994 do: 11.03.1997)
Ing. Anton Brath - člen
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.01.2003
  (od: 15.05.2003 do: 18.11.2005)
Ing. Anton Brath - člen výkonného výboru
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.01.2003
  (od: 19.11.2005 do: 27.09.2006)
Ing. Anton Brath - člen výkonného výboru
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.01.2003 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
Mgr. Bohuslav Brendza - člen
Mukačevská 31
Prešov 080 01
  (od: 21.02.2000 do: 29.10.2001)
Mgr. Bohuslav Brendza - člen
Žižkova 2340/29
Košice - Juh
  (od: 30.10.2001 do: 14.05.2003)
Ing. Anna Bubeníková - členka
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji
  (od: 09.12.1998 do: 18.11.2005)
Ing. Anna Bubeníková - členka výkonného výboru
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 30.11.1998
  (od: 19.11.2005 do: 31.08.2006)
Ing. Anna Bubeníková - členka výkonného výboru
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 30.11.1998 Skončenie funkcie: 28.07.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
Ing. Anna Bubeníková - predsedníčka výkonného výboru
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 20.04.2012)
Ing. Anna Bubeníková - predsedníčka výkonného výboru
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 28.07.2010 Skončenie funkcie: 18.01.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.04.2012)
Ing. arch. Ladislav Bukran
Nám. Tuharske 2
Lučenec
  (od: 03.05.1994 do: 17.11.1994)
Ing. Pavel Čerňanský , PhD. - člen výkonného výboru
Gajova 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 25.09.2007 do: 25.08.2010)
Ing. Pavel Čerňanský , PhD. - člen výkonného výboru
Gajova 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 07.09.2007 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica
  (od: 20.04.1995 do: 11.03.1997)
Ing. Karol Danys
Ul. Čs. pionierov 1
Banská Bystrica
  (od: 18.01.1994 do: 19.04.1995)
Ing. Karol Danys - podpredseda
Krížna 7
Banská Bystrica
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing. Michal Digra
Prostejovská 31
Prešov
  (od: 18.11.1994 do: 11.03.1997)
Ing. Michal Digra - člen
Prostejovská 31
Prešov
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing. Karol Dudás - člen
Krásna 1140/133
Galanta
  (od: 09.12.1998 do: 14.05.2003)
Ing. Ján Ďurana - člen
Záhrady 849
Varín
  (od: 09.12.1998 do: 18.11.2005)
Ing. Ján Ďurana - člen výkonného výboru
Záhrady 849
Varín 013 03
Vznik funkcie: 23.11.1998
  (od: 19.11.2005 do: 27.09.2006)
Ing. Ján Ďurana - člen výkonného výboru
Záhrady 849
Varín 013 03
Vznik funkcie: 23.11.1998 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen
Koprivnická 11
Bratislava
  (od: 09.12.1998 do: 04.10.2004)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen
Koprivnická 11
Bratislava
Skončenie funkcie: 14.09.2004
  (od: 05.10.2004 do: 04.10.2004)
Ing. Pavol Faktor - člen výkonného výboru
105
Stará Bystrica 023 04
Vznik funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 20.04.2012)
Ing. Pavol Faktor - člen výkonného výboru
105
Stará Bystrica 023 04
Vznik funkcie: 28.07.2010 Skončenie funkcie: 18.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.04.2012)
Ing. Jaroslav Galajda
Strachotova 34
Bratislava
  (od: 03.05.1994 do: 17.11.1994)
Ing. Juraj Görner - člen výkonného výboru
Mierová 54
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 24.09.2007)
Ing. Juraj Görner - člen výkonného výboru
Mierová 54
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 06.09.2007
  (od: 25.09.2007 do: 24.09.2007)
Ing. Jozef Grnáčik
Vígľašská 11
Bratislava
  (od: 17.03.1992 do: 17.01.1994)
Ing. Jozef Grnáčik
Vígľašská 11
Bratislava
  (od: 18.01.1994 do: 02.05.1994)
Ing. Roman Guderna - člen výkonného výboru
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 15.11.2005
  (od: 19.11.2005 do: 31.08.2006)
Ing. Roman Guderna - člen výkonného výboru
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 15.11.2005 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
Ing. Augustín Hambálek - predseda výkonného výboru
Tehelná 2
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 04.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 02.10.2006)
Ing. Augustín Hambálek - predseda výkonného výboru
Tehelná 2
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 04.08.2006 Skončenie funkcie: 23.08.2006
  (od: 03.10.2006 do: 02.10.2006)
Ing. Ladislav Holomany
Tvarožková 7
Bratislava
  (od: 16.06.1993 do: 17.01.1994)
JUDr. Anna Hudáková
Vígľašská 13
Bratislava
  (od: 03.05.1994 do: 17.11.1994)
JUDr. Pavol Hulík - člen
Veterná 32
Trnava
  (od: 09.12.1998 do: 20.02.2000)
JUDr. Pavol Hulík - predseda
Veterná 32
Trnava
  (od: 21.02.2000 do: 14.05.2003)
Ing. Peter Huňor - člen
Beniakova 5a
Bratislava
  (od: 12.11.1998 do: 08.12.1998)
Ing. Peter Huňor - podpredseda
Beniakova 5a
Bratislava
  (od: 09.12.1998 do: 18.11.2005)
Ing. Peter Huňor - podpredseda výkonného výboru
Beniakova 5a
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 30.11.1998
  (od: 19.11.2005 do: 31.08.2006)
Ing. Peter Huňor - podpredseda výkonného výboru
Beniakova 5a
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 30.11.1998 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
Mgr. Marián Jančošek
Karpatská 2
Bratislava
  (od: 25.07.1994 do: 17.11.1994)
Ing. Viera Jankovská
Gerconova 33
Bratislava
  (od: 17.03.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Jozef Jurica - člen
Sečovská 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 20.01.2003
  (od: 15.05.2003 do: 18.11.2005)
Ing. Jozef Jurica - člen výkonného výboru
Sečovská 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 20.01.2003
  (od: 19.11.2005 do: 27.09.2006)
Ing. Jozef Jurica - člen výkonného výboru
Sečovská 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 20.01.2003 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
Ing. Pavel Karaffa
Fosterova 6
Bratislava
  (od: 25.07.1994 do: 17.11.1994)
Mgr. Ing. Marián Karkuš - člen
Považanova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 20.01.2003
  (od: 15.05.2003 do: 20.10.2004)
JUDr. Ing. Marián Karkuš - člen
Považanova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 20.01.2003
  (od: 21.10.2004 do: 18.11.2005)
JUDr. Ing. Marián Karkuš - člen
Považanova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 20.01.2003 Skončenie funkcie: 25.10.2005
  (od: 19.11.2005 do: 18.11.2005)
RNDr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
  (od: 18.01.1994 do: 24.07.1994)
RNDr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
  (od: 18.11.1994 do: 11.03.1997)
RNDr. Ján Kato - člen
Mlynská 5
Krompachy
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
JUDr. Pavol Kendra
Bezručová 16
Bardejov
  (od: 18.11.1994 do: 19.04.1995)
Ing. Juraj Kerekeš
Rovníkova 14
Bratislava
  (od: 18.11.1994 do: 19.04.1995)
Ing. Jozef Kniebügl
L. Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (od: 18.11.1994 do: 11.03.1997)
Ing. Jozef Kniebügl - člen
L. Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing. Vladimír Kocourek
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 05.09.2006
  (od: 03.10.2006 do: 09.10.2006)
Ing. Vladimír Kocourek - predseda výkonného výboru
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 05.09.2006
  (od: 10.10.2006 do: 25.08.2010)
Ing. Vladimír Kocourek - predseda výkonného výboru
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 05.09.2006 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
Ing. Juraj Konevič - člen výkonného výboru
Ladislava Sáru 2501/1
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 14.08.2009)
Ing. Juraj Konevič - podpredseda výkonného výboru od 14.7.2009
Ladislava Sáru 2501/1
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 15.08.2009 do: 25.08.2010)
Ing. Juraj Konevič - podpredseda výkonného výboru od 14.7.2009
Ladislava Sáru 2501/1
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
Ing. Michal Krajčovič
Košická 39
Bratislava
  (od: 28.06.1991 do: 17.01.1994)
Ing. Ladislav Krajňák
Trieda Družby 11
Košice
  (od: 03.05.1994 do: 17.11.1994)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmeľníky 12
Košice
  (od: 09.12.1998 do: 20.02.2000)
Ing. Pavol Krištof - podpredseda výkonného výboru
Dubová 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 14.08.2009)
Ing. Pavol Krištof - podpredseda výkonného výboru
Dubová 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 28.05.2009
  (od: 15.08.2009 do: 14.08.2009)
Ing. Pavol Kusenda - člen výkonného výboru
Mierová 54
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 25.08.2010)
Ing. Pavol Kusenda - člen výkonného výboru
Mierová 54
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
Ing. Rudolf Lachkovič
majerská 2
Bratislava
  (od: 03.05.1994 do: 17.11.1994)
Ing. Oleg Lakota
Hany Meličkovej 13
Bratislava
  (od: 16.06.1993 do: 02.05.1994)
JUDr. Daniel Lukáč - podpredseda výkonného výboru
Hanulova 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 07.05.2007)
JUDr. Daniel Lukáč - podpredseda výkonného výboru
Lipského 1153/8
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 08.05.2007 do: 22.10.2009)
JUDr. Daniel Lukáč - podpredseda výkonného výboru
Lipského 1153/8
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 23.09.2009
  (od: 23.10.2009 do: 22.10.2009)
Ing. Vladimír Macášek - člen výkonného výboru
Štúrova 412
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 25.08.2010)
Ing. Vladimír Macášek - člen výkonného výboru
Štúrova 412
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
JUDr. Milan Magát - člen výkonného výboru
Farského 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 25.08.2010)
JUDr. Milan Magát - člen výkonného výboru
Farského 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
Ing. Miroslav Medvecký
Medvedzie 129/4-37
Tvrdošín
  (od: 28.01.1997 do: 11.03.1997)
Ing. Miroslav Medvecký - člen
Medvedzie 129/4-37
Tvrdošín
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing. Ladislav Melčický
Ružový háj 1369
Dunajská Streda
  (od: 16.06.1993 do: 02.05.1994)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Cablkova 10
Bratislava 821 04
  (od: 30.10.2001 do: 14.05.2003)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda
Cablkova 10
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 04.02.2003
  (od: 15.05.2003 do: 18.11.2005)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda výkonného výboru
Klincová 7
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 04.02.2003
  (od: 19.11.2005 do: 27.09.2006)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda výkonného výboru
Klincová 7
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 04.02.2003 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
Ing. Jozef Mihálik - člen
Tupolevova 18
Bratislava 851 01
  (od: 21.02.2000 do: 29.10.2001)
Ing. Eva Michalidesová
Zimná 8
Bratislava
  (od: 03.05.1994 do: 17.11.1994)
Ing. Juraj Molnár
Lenardova 2
Bratislava
  (od: 18.11.1994 do: 19.04.1995)
Ing. Zuzana Némethová - členka
Rybárska 5
Šamorín
  (od: 09.12.1998 do: 29.10.2001)
Ing. Zuzana Némethová - členka
Mliečno 408
Šamorín
  (od: 30.10.2001 do: 18.11.2005)
Ing. Zuzana Némethová - členka výkonného výboru
Mliečno 408
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 23.11.1998
  (od: 19.11.2005 do: 27.09.2006)
Ing. Zuzana Némethová - členka výkonného výboru
Mliečno 408
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 23.11.1998 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
Ing. Ľubomír Neslušan - člen výkonného výboru
Štúrova 1303/32
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 03.11.2009)
Ing. Ľubomír Neslušan - podpredseda výkonného výboru od 21.10.2009
Štúrova 1303/32
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 04.11.2009 do: 25.08.2010)
Ing. Ľubomír Neslušan - podpredseda výkonného výboru od 21.10.2009
Štúrova 1303/32
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
Ing. Tomáš Novanský - člen výkonného výboru
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 19.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 22.01.2014)
Ing. Jozef Petraško - člen výkonného výboru
Federátov 11
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 20.04.2012)
Ing. Jozef Petraško - člen výkonného výboru
Federátov 11
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 28.07.2010 Skončenie funkcie: 18.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.04.2012)
Ing. Igor Pinkava
Clementisova 33
Trnava
  (od: 20.04.1995 do: 11.03.1997)
Ing. Igor Pinkava - člen
Clementisova 33
Trnava
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing. Peter Polónyi
Konopná 101
Tvrdošín
  (od: 18.11.1994 do: 11.03.1997)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 18.11.1994 do: 11.03.1997)
Ing. Ján Porvazník - podpredseda
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing. Robert Prikryl - člen
Obchodná 13
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 16.09.2004
  (od: 05.10.2004 do: 31.08.2006)
Ing. Robert Prikryl - člen
Obchodná 13
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 16.09.2004 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
Anna Prikrylová
Obchodná 13
Bratislava
  (od: 17.03.1992 do: 11.03.1997)
Ing. Peter Prokopčák , CSc.
Lenardova 14
Bratislava
  (od: 17.03.1992 do: 02.05.1994)
Ing. Peter Prokopčák , CSc.
Lenardova 14
Bratislava
  (od: 18.01.1994 do: 11.03.1997)
Anna Prykrilová
Obchodná 13
Bratislava
  (od: 18.01.1994 do: 02.05.1994)
Ing. Milan Rehák
58
Kostolná - Záriečie
  (od: 18.11.1994 do: 11.03.1997)
Ing. Milan Rehák - predseda
58
Kostolná - Záriečie
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing Jarmila Répássyová - člen
Bratislavská 5
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.01.2003
  (od: 15.05.2003 do: 18.11.2005)
Ing. Jarmila Répássyová - členka výkonného výboru
Bratislavská 5
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.01.2003
  (od: 19.11.2005 do: 27.09.2006)
Ing. Jarmila Répássyová - členka výkonného výboru
Bratislavská 5
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.01.2003 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
Ing. Vladimír Sečka - člen výkonného výboru
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 10.10.2008)
Ing. Vladimír Sečka - člen výkonného výboru
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 23.09.2008
  (od: 11.10.2008 do: 10.10.2008)
Ing. Roman Schlosser - člen výkonného výboru
Strojnícka 2675/6
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 24.09.2008
  (od: 11.10.2008 do: 25.08.2010)
Ing. Roman Schlosser - člen výkonného výboru
Strojnícka 2675/6
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 24.09.2008 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
PhDr. Milan Schmidt - podpredseda
Školská 14
Bratislava
  (od: 09.12.1998 do: 14.05.2003)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - predseda
Fazuľová 2
Bratislava
  (od: 12.11.1998 do: 20.02.2000)
JUDr. Dionýz Stehlík - člen výkonného výboru
Saratovská 57
Levice 934 01
Vznik funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 20.04.2012)
JUDr. Dionýz Stehlík - člen výkonného výboru
Saratovská 57
Levice 934 01
Vznik funkcie: 28.07.2010 Skončenie funkcie: 18.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.04.2012)
Ing. Milan Svocák - člen
Beniakova 28
Bratislava 841 05
  (od: 30.10.2001 do: 14.05.2003)
JUDr. Eduard Šimko
Vihorlatská 5
Prešov
  (od: 20.04.1995 do: 11.03.1997)
JUDr. Eduard Šimko - člen
Vihorlatská 5
Prešov
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing. Jozef Štubňa
Vasilovova 7
Bratislava
  (od: 28.06.1991 do: 15.06.1993)
Ing. Mgr. Ladislav Šutý - člen
Súťažná 10
Bratislava
  (od: 09.12.1998 do: 29.10.2001)
Ing. Dušan Švantner
Československej armády 28
Brezno
  (od: 20.04.1995 do: 11.03.1997)
Ing. Dušan Švantner - člen
Československej armády 28
Brezno
  (od: 12.03.1997 do: 11.11.1998)
Ing. Ján Vaculčiak - člen výkonného výboru
Fabianka 2956
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 15.07.2008)
Ing. Ján Vaculčiak - člen výkonného výboru
Športová 612/56
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 18.08.2006
  (od: 16.07.2008 do: 25.08.2010)
Ing. Ján Vaculčiak - člen výkonného výboru
Športová 612/56
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
Mgr. Michal Valach - člen výkonného výboru
Dolná 1213/21
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 16.07.2009
  (od: 15.08.2009 do: 25.08.2010)
Mgr. Michal Valach - člen výkonného výboru
Dolná 1213/21
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 16.07.2009 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
Ing. Jozef Valo - člen výkonného výboru
Ševčenkova 1070/18
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 10.11.2009
  (od: 24.11.2009 do: 25.08.2010)
Ing. Jozef Valo - člen výkonného výboru
Ševčenkova 1070/18
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 10.11.2009 Skončenie funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 25.08.2010)
Ing. Viliam Vaškovič , CSc.
Bradáčova 2
Bratislava
  (od: 25.07.1994 do: 17.11.1994)
Ing. Daniel Végh - člen výkonného výboru
Sándora Petöfiho 4652/19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 28.07.2010
  (od: 26.08.2010 do: 20.04.2012)
Ing. Daniel Végh - člen výkonného výboru
Sándora Petöfiho 4652/19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 28.07.2010 Skončenie funkcie: 18.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.04.2012)
Ing. Daniel Végh - predseda
Nová Ves 30
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 15.01.2003
  (od: 15.05.2003 do: 18.11.2005)
Ing. Daniel Végh - predseda výkonného výboru
Nová Ves 30
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 15.01.2003
  (od: 19.11.2005 do: 27.09.2006)
Ing. Daniel Végh - predseda výkonného výboru
Nová Ves 30
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 15.01.2003 Skončenie funkcie: 04.08.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
JUDr. Darina Volfová
Ul. K. Adlera 11
Bratislava
  (od: 03.05.1994 do: 17.11.1994)
Ing. Irena Zálešáková - člen výkonného výboru
Žalmanova 16
Bratislava
  (od: 21.07.1992 do: 15.06.1993)
JUDr. Irena Zálešáková
Adámiho 16
Bratislava
  (od: 16.06.1993 do: 02.05.1994)
Ing. Branislav Bačík - predseda výkonného výboru
M. R. Štefánika 820/7
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 11.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.01.2016)
Ing. Rudolf Šamaj - člen výkonného výboru
Zástranie 166
Žilina 010 03
Vznik funkcie: 19.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.01.2016)
Mgr. Peter Kalivoda - člen výkonného výboru
246
Plavecký Štvrtok 900 68
Vznik funkcie: 19.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.01.2016)
Ing. Tomáš Novanský - člen výkonného výboru
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 19.04.2012 Skončenie funkcie: 18.12.2013
  (od: 23.01.2014 do: 20.01.2016)
Mgr. Juraj Gedra - člen výkonného výboru
Zochova 31
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.01.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene Fondu národného majetku Slovenskej republiky a udeľovať splnomocnenie konať v tomto rozsahu v mene Fondu národného majetku Slovenskej republiky sú oprávnení všetci členovia výkonného výboru, pričom Fond národného majetku Slovenskej republiky zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov výkonného výboru, z ktorých jeden musí byť predseda výkonného výboru.
  (od: 22.12.2010 do: 20.01.2016)
Konať v mene Fondu národného majetku SR sú oprávnení všetci členovia výkonného výboru, pričom Fond národného majetku SR zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov výkonného výboru, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda výkonného výboru.
  (od: 12.03.1997 do: 21.12.2010)
Za Fond národného majetku SR podpisujú vždy spoločne dvaja členovia výkonného výboru
  (od: 18.01.1994 do: 11.03.1997)
Za Fond národného majetku SR podpisujú vždy spoločne dvaja členovia výkonného výboru
  (od: 16.06.1993 do: 17.01.1994)
Za Fond národného majetku SR podpisujú vždy spoločne dvaja členovia výkonného výboru
  (od: 28.06.1991 do: 15.06.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Branislav Bačík
M. R. Štefánika 820/7
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 20.10.2010
  (od: 22.12.2010 do: 20.04.2012)
Ing. Branislav Bačík
M. R. Štefánika 820/7
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 11.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.04.2012)
Ing. Jaroslav Ivan
279
Krškany 934 01
Vznik funkcie: 11.08.2010 Skončenie funkcie: 19.06.2012
  (od: 04.08.2012 do: 03.08.2012)
Ing. Bertalan Bóna
Zdravotnícka 23
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 11.08.2010 Skončenie funkcie: 19.06.2012
  (od: 04.08.2012 do: 03.08.2012)
Ing. Jaroslav Ivan
279
Krškany 934 01
Vznik funkcie: 11.08.2010
  (od: 22.12.2010 do: 03.08.2012)
Ing. Bertalan Bóna
Zdravotnícka 23
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 11.08.2010
  (od: 22.12.2010 do: 03.08.2012)
Ing. Daniel Végh
Ulica Sándora Petöfiho 4652/19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 04.08.2012 do: 20.01.2016)
Ing. Martin Kráľ
Bernolákova 6129/27
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 04.08.2012 do: 20.01.2016)
Ing. Vladimír Liššák
812
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 04.08.2012 do: 20.01.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Fond národného majetku bol zrušený na základe § 2 a § 4 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie č. 49/2015 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 22.12.2015 č. 30951/2015-1000-64258 o určení právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorým sa stane spoločnosť MH Manažment, a.s. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu Fond národného majetku Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 768, zapísaný v odd. Po, vložka č. 30/B.
  (od: 21.01.2016)
Fond národného majetku SR bol zriadený Zákonom SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky Starý spis: Po 98
  (od: 28.06.1991 do: 20.01.2016)
Záznam z rokovania Prezídia Fondu národného majetku SR konaného dňa 9.12.1993.
  (od: 18.01.1994 do: 20.01.2016)
Zápisnica prezídia FNM SR zo dňa 15.4.1994.
  (od: 03.05.1994 do: 20.01.2016)
Záznam z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Fondu národného majetku SR zo dňa 16.5.1994 a 15.4.1994
  (od: 25.07.1994 do: 20.01.2016)
Zmena zo 6 zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 29.11.1994, záznam z 10 zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 10.01.1995, záznam z 15 zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 16.02.1995.
  (od: 20.04.1995 do: 20.01.2016)
Výpis z uznesenia z 2. zasadnutia Výkonného výboru FNM SR konaného dňa 8. 11. 1994. Uznesenie prezídia FNM SR z 11. 2. 1997 číslo 44/LXIV. Uznesenie prezídia FNM SR z 11. 2. 1997 číslo 45/LXIV. Menovací dekrét zo dňa 11. 2. 1997.
  (od: 12.03.1997 do: 20.01.2016)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania Prezídia FNM SR konaného dňa 9.11.1998. Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 10.11.1998.
  (od: 12.11.1998 do: 20.01.2016)
Záznam z 3., 4. a 5. mimoriadneho zasadnutia Prezídia FNM SR zo dňa 16.11.1998, 23.11.1998 a 30.11.1998, Výpis z XXXXVII. zasadnutia výkonného výboru FNM SR zo dňa 1.12.1998, menovacie dekréty zo dňa 30.11.1998 Ing. Anna Bubeníková, Ing. Vladimír Dvořáček, zo dňa 23.11.1998 PhDr, Milan Schmidt, Ing. Mgr. Ladislav Šutý, Ing. Zuzana Némethová, Ing. Ján Ďurana, Ing. Karol Dudás, zo dňa 16.11.1998 JUDr. Pavol Hulík, Ing. Blažej Krasnovský.
  (od: 09.12.1998 do: 20.01.2016)
Menovací dekrét pre Ing. Jozefa Mihálika zo dňa 10.9.1999. Uznesenie NR SR č. 953/1999 zo dňa 20.10.1999 - odvolanie Ladislava Sklenára z funkcie viceprezidenta prezídia FNM SR. Uznesenie NR SR č. 1777/1999 zo dňa 9.12.1999 o zvolení Pavla Hulíka za viceprezidenta prezídia FNM SK. Menovací dekrét pre Mgr. Bohuslava Brendzu zo dňa 21.12.1999.
  (od: 21.02.2000 do: 20.01.2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 20.8.2001.
  (od: 30.10.2001 do: 20.01.2016)
Odvolací dekrét PhDr. Milana Schmidta zo dňa 21.11.2002. Zánik funkcie predsedu výkonného výboru PhDr. Milana Schmidta dňa dňa 30.11.2002. Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 21.11.2002. Uznesenie NR SR § 153 a 155 zo dňa 15.01.2003 Zánik funkcie člena výkonného výboru JUDr. Pavla Hulíka dňa 15.01.2003. Odvolací dekrét Ing. Karola Dudása, Ing. Milana Svocáka, Mgr. Bohuslava Brendzu zo dňa 20.01.2003. Výpis uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 20.01.2003. Zánik funkcií členov výkonného výboru Ing. Karola Dudása, Ing. Milana Svocáka a Mgr. Bohuslava Brendzu dňa 20.01.2003. Menovací dekrét Ing. Jozefa Juricu, Ing. Antona Bratha, Ing. Jarmily Repássyovej a Mgr. Ing. Mariána Karkuša zo dňa 20.01.2003. Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 20.01.2003. Výpis z uznesenia a 6. VV FNM SR zo dňa 04.02.2003.
  (od: 15.05.2003 do: 20.01.2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 18.8.2006 - odvolanie a menovanie členov výkonného výboru. Výpis z 39 riadneho zasadania VV FNM SR zo dňa 21.8.2006 - schválenie podpredsedov VV FNM SR.
  (od: 10.10.2006 do: 20.01.2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 06.09.2007 - odvolanie a menovanie člena výkonného výboru.
  (od: 25.09.2007 do: 20.01.2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 23.09.2008.
  (od: 11.10.2008 do: 20.01.2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 28.05.2009. Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 17.07.2009.
  (od: 15.08.2009 do: 20.01.2016)
Výpis z 50. mimoriadneho zasadnutia VV FNM SR zo dňa 21.10.2009.
  (od: 04.11.2009 do: 20.01.2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 10.11.2009.
  (od: 24.11.2009 do: 20.01.2016)
Výpis z 32. riadneho zasadnutia VV FNM SR zo dňa 08.06.2010 - zmena sídla z: Drieňová 27, 82101 Bratislava na: Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava.
  (od: 23.06.2010 do: 20.01.2016)
Zmena adresy sídla spoločnosti - Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava je účinná od 1.7.2010.
  (od: 01.07.2010 do: 20.01.2016)
Uznesenie vlády SR č. 513 zo dňa 28.7.2010.
  (od: 26.08.2010 do: 20.01.2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 18.8.2006 - odvolanie a menovanie členov výkonného výboru. Výpis z 39. riadneho valného zasadnutia VV FNM SR zo dňa 21.8.2006 - schválenie podpredsedov VV FNM SR.
  (od: 01.09.2006 do: 09.10.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  15.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR