Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  163/L

Business name: 
ENERGODATA spol. s r.o.
  (from: 10/04/1991)
Registered seat: 
Kálov 1
Žilina 010 01
  (from: 06/30/2020)
Identification number (IČO): 
30 223 806
  (from: 10/04/1991)
Date of entry: 
10/04/1991
  (from: 10/04/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/04/1991)
Objects of the company: 
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/21/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/22/1992)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 05/21/2013)
výroba počítačov a iných prístrojov a zar. na spracovanie dát
  (from: 09/22/1992)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 09/22/1992)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 05/21/2013)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/21/2013)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/22/1992)
poradenské služby ohľadne elektronick. zariadení na sprac. dát
  (from: 09/22/1992)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 09/22/1992)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (from: 09/22/1992)
iné ubytovacie možnosti
  (from: 09/22/1992)
staviteľ- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/08/1999)
prenájom nehnuteľností
  (from: 04/08/1999)
realitné agentúry
  (from: 04/08/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/01/2001)
prenájom ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 08/01/2001)
prenájom technológií a technického zariadenia
  (from: 08/01/2001)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia
  (from: 04/12/2002)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Pozemné stavby
  (from: 03/11/2003)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/07/2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 07/07/2017)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/07/2017)
Poradenská a konzultačná činnosť v energetike
  (from: 07/07/2017)
Partners: 
ENERGODATA Industries a.s. IČO: 04 507 592
Na Pankráci, Nusle 1724/129
Praha 4 140 00
Czech Republic
  (from: 07/13/2021)
GEOTERM-HOLDING, s.r.o. IČO: 48 080 268
Žatevná 12
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Slovak Republic
  (from: 07/13/2021)
Contribution of each member: 
ENERGODATA Industries a.s.
Amount of investment: 47 900 EUR Paid up: 47 900 EUR
  (from: 07/13/2021)
GEOTERM-HOLDING, s.r.o.
Amount of investment: 25 791 EUR Paid up: 25 791 EUR
  (from: 09/15/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/22/1992)
Ing. Ján Šoltés
Hencovská 2185/274
Hencovce 093 02
From: 06/24/2020
  (from: 06/30/2020)
Rastislav Turis
Chrastné 126
Chrastné 044 44
From: 04/26/2021
  (from: 05/19/2021)
Ing. Michal Zelina , PhD.
Slávičie údolie 7511/33
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/26/2021
  (from: 05/19/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 01/16/2020)
Capital: 
73 691 EUR Paid up: 73 691 EUR
  (from: 05/21/2013)
Other legal facts: 
Zakladateľ schválil dňa l2.l2.l99l Dodatok č. l k notárskej zápisnici NZ 597/9l.
  (from: 10/04/1991)
Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa 2l.9.l992 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje pôvodná notárska zápisnica v zmysle zák.č.5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 587
  (from: 09/22/1992)
Na valnom zhromaždení dňa 29.10.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 04/08/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 6.5.2001 bol schválený Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine.
  (from: 08/01/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4.4.2002 bol schválený dodatok č. 5 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/12/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10.3.2003 bol schválený Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/11/2003)
Jediný spoločník spoločnosti ENERGODATA spol. s r.o. dňa 17.07.2020 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti ENERGODATA spol. s r.o., so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 30 223 806 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ENERGODATA Group s. r. o., so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 46 365 061 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti ENERGODATA Group s. r. o. na obchodnú spoločnosť ENERGODATA spol. s r.o.. Obchodná spoločnosť ENERGODATA spol. s r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ENERGODATA Group s. r. o.
  (from: 09/03/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/03/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ENERGODATA Group s. r. o.
Kálov 1
Žilina 010 01
  (from: 09/03/2020)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 30.01.2019 spoločnosť ENERGODATA spol. s r.o. s účinnosťou od 01.03.2019 predala časť svojho podniku zaoberajúcu sa poskytovaním nájmu nehnuteľností spoločnosti VB a.s., so sídlom Kálov 3, 010 01 Žilina, IČO: 51 810 646, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10952/L.
  (from: 04/26/2019)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person