Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  35/B

Obchodné meno: 
Slovenský pozemkový fond
  (od: 19.08.1991)
Sídlo: 
Búdková 36
Bratislava 817 15
  (od: 06.09.2019)
IČO: 
17 335 345
  (od: 19.08.1991)
Deň zápisu: 
19.08.1991
  (od: 19.08.1991)
Právna forma: 
Iná právnicka osoba
  (od: 19.08.1991)
Predmet činnosti: 
slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov v rozsahu ustanovenia zák.č. 229/91 Zb. v znení neskorších doplnkov
  (od: 20.07.1994)
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb náhradné pozemky z vlastníctva štátu, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky
  (od: 20.07.1994)
uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkkoch kotrých je záhradková alebo chatová osada
  (od: 20.07.1994)
spolupracuje pri uplatňovaní práv oprávnených osôb
  (od: 20.07.1994)
prevádza do vlastníctva alebo do správy právnických a fyzických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu
  (od: 20.07.1994)
spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenájíma do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv
  (od: 20.07.1994)
v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu spôsobmi ustanovenými zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 20.07.1994)
je účastníkom konania o pozemkových úpravách za pozemky, ktoré spravuje
  (od: 20.07.1994)
"nakladá s pozemkami nezmámych vlastníkov, neknihovanými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pozemkami vo vlastníctve štátu, pozemkami, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo nie je preukázané inak a pozemkami, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje pričom postupuje podľa zákona č. 180/1995 Z.z. a zákona č. 181/1995 Z.z."
  (od: 25.04.1997)
Štatutárny orgán: 
Mgr. Ján Marosz - generálny riaditeľ
Podhorie 306
Podhorie 013 18
Vznik funkcie: 01.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022)
JUDr. Adriana Muráňová - Námestník generálneho riaditeľa
Rosina 988
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 09.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne.
  (od: 01.04.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Dratva
Mochovská 2295/6
Levice 934 05
Vznik funkcie: 05.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2020)
Ing. Štefan Gregor
Záhradnícka 1936/25
Šahy 936 01
Vznik funkcie: 05.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2020)
Ing. Peter Radošinský
ul. Kúria 805/55
Chtelnica 922 05
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Branislav Skladaný
Podhorie 33
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Mgr. Štefan Žid
Nová Ľubovňa 4
Nová Ľubovňa 065 11
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. František Haník
Na vyhliadke 15
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Peter Polák , PhD.
Veľká Dolina 110
Veľká Dolina 951 15
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Bc. Dalibor Steindl , MBA
P. Mudroňa 2
Martin 036 01
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Miloš Šimončič , CSc.
Osloboditeľov 814/16
Čachtice 916 21
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Darina Kalabusová
Dolný Kalník 28
Dolný Kalník 038 02
Vznik funkcie: 24.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2022)
JUDr. Martin Toman
Letná 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 24.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2022)
JUDr. Dagmar Valuchová
Martákovej 3156/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 24.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle § 34 zákona č.330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Stary spis: Po 106
  (od: 19.08.1991)
Uznesenie vlády SR č. 75 zo dňa 1.2.1994. Zmena štatutu Slovenského pozemkového fondu Uznesenie č. 9 Správnej rady SPF zo dňa 7.4.1994
  (od: 20.07.1994)
Uznesenie č. 94 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. Uznesenie č. 95 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997.
  (od: 25.04.1997)
Uznesenie vlády SR č. 384 z 27.5.1997
  (od: 10.02.1998)
Uznesenie č. 113 správnej rady Slovenského pozemkového fondu zo dňa 12.11.1998 o odvolaní Ing. Michala Štangela. Uznesenie č. 114 správnej rady zo dňa 12.11.1998 o menovaní JUDr. Jaroslava Puškáča do funkcie generálneho riaditeľa.
  (od: 10.12.1998)
Uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 9.6.1999.
  (od: 23.09.1999)
§ 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení zákona č. 256/2001 Z.z.
  (od: 15.08.2001)
Zánik funkcie generálneho riaditeľa JUDr. Jaroslava Puškáča dňa 17.1.2003. Uznesenie č. 6 správnej rady zo dňa 16.1.2003. Uznesenie č. 7 správnej rady zo dňa 16.1.2003.
  (od: 06.02.2003)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1034 z 5.11.2003.
  (od: 20.08.2004)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 09. 2007, ktorým súd začal konanie o dosianutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (od: 12.04.2008)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 16.1.2008 a č. 655 zo dňa 24.9.2008.
  (od: 13.11.2008)
Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo dňa 09.03.2010
  (od: 02.07.2010)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 zo dňa 14.7.2010.
  (od: 18.08.2010)
Uznesenie vlády č.131 Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2010
  (od: 26.11.2010)
Uznesenie vlády č.119 Slovenskej republiky zo dňa 11.04.2012 a Uznesenie vlády č.139 Slovenskej republiky zo dňa 18.04.2012.
  (od: 15.05.2012)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 31. mája 2012.
  (od: 28.06.2012)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1883 z 2. júla 2015.
  (od: 30.09.2015)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 23. marca 2016.
  (od: 19.07.2016)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 245 z 15. júna 2016.
  (od: 19.07.2016)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 246 z 15. júna 2016.
  (od: 19.07.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022
Dátum výpisu:  29.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)