Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  35/B

Obchodné meno: 
Slovenský pozemkový fond
  (od: 19.08.1991)
Sídlo: 
Búdková 36
Bratislava 817 15
  (od: 06.09.2019)
Búdkova 36
Bratislava 817 15
  (od: 19.07.2016 do: 05.09.2019)
Búdkova 36
Bratislava
  (od: 19.08.1991 do: 18.07.2016)
IČO: 
17 335 345
  (od: 19.08.1991)
Deň zápisu: 
19.08.1991
  (od: 19.08.1991)
Právna forma: 
Iná právnicka osoba
  (od: 19.08.1991)
Predmet činnosti: 
slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov v rozsahu ustanovenia zák.č. 229/91 Zb. v znení neskorších doplnkov
  (od: 20.07.1994)
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb náhradné pozemky z vlastníctva štátu, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky
  (od: 20.07.1994)
uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkkoch kotrých je záhradková alebo chatová osada
  (od: 20.07.1994)
spolupracuje pri uplatňovaní práv oprávnených osôb
  (od: 20.07.1994)
prevádza do vlastníctva alebo do správy právnických a fyzických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu
  (od: 20.07.1994)
spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenájíma do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv
  (od: 20.07.1994)
v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu spôsobmi ustanovenými zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 20.07.1994)
je účastníkom konania o pozemkových úpravách za pozemky, ktoré spravuje
  (od: 20.07.1994)
"nakladá s pozemkami nezmámych vlastníkov, neknihovanými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pozemkami vo vlastníctve štátu, pozemkami, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo nie je preukázané inak a pozemkami, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje pričom postupuje podľa zákona č. 180/1995 Z.z. a zákona č. 181/1995 Z.z."
  (od: 25.04.1997)
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom, a dočasne spravuje pozemky nedoložené vlastníckym právom.
  (od: 19.08.1991 do: 19.07.1994)
Podľa zákona č.229/1991 Zb.o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku prevádza bezplatne do vlasníctva oprávnených osôb pozemky, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky. Uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada.Poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní vlastníckych práv oprávnených osôb v zmysle citovaného zákona.
  (od: 19.08.1991 do: 19.07.1994)
Do schválenia privatizačného projektu,či v súlade s ním, prípadne ak ide o pozemky podľa zásad schválených vládou SR, prenajíma pozemky a iné poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu na poľnohospodárske využitie.
  (od: 19.08.1991 do: 19.07.1994)
Pozemkový fond prenajíma poľnohospodárske nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.
  (od: 19.08.1991 do: 19.07.1994)
Je účastníkom pozemkových úprav.
  (od: 19.08.1991 do: 19.07.1994)
Štatutárny orgán: 
Mgr. Ján Marosz - generálny riaditeľ
Podhorie 306
Podhorie 013 18
Vznik funkcie: 01.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022)
JUDr. Adriana Muráňová - Námestník generálneho riaditeľa
Rosina 988
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 09.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022)
Správna rada:
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
Ing. Gabriela Bartošová - generálna riaditeľka
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 03.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 16.06.2021)
Ing. Gabriela Bartošová - generálna riaditeľka
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 03.04.2020 Skončenie funkcie: 22.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2021 do: 16.06.2021)
Ing. Ján Bodnár , CSc.
Svetlá 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1992 do: 19.07.1994)
Pavol Bottka
Kravany nad Dunajom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
Ing. Boris Brunner - námestník generálneho riaditeľa
Mierová 673/64
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 16.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2016 do: 21.07.2020)
Ing. Boris Brunner - námestník generálneho riaditeľa
Mierová 673/64
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 16.06.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2020 do: 21.07.2020)
Ing. Karol Csicsai - predseda
Štadionová 1598/11
Veľký Meder
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
JUDr. Judita Czizmaziová
Hviezdoslavova 7/55
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
JUDr. Peter Čiampor
Zámocka 2
Hronsek
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1998 do: 22.09.1999)
Ing. Milan Fischer
Vážska 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 09.02.1998)
Ing. Milan Fischer
Vážska 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1998 do: 22.09.1999)
JUDr. Jozef Gaisbacher
Mudroňova 42
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 09.02.1998)
JUDr. Jozef Gaisbacher
Mudroňova 42
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1998 do: 22.09.1999)
JUDr. Jozef Gaisbacher
Mudroňova 42
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
Ing. Juraj Gál - Námestník generálnej riaditeľky
Sigetská 1688/19
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 23.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2010 do: 14.05.2012)
Ing. Juraj Gál - Námestník generálnej riaditeľky
Sigetská 1688/19
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 23.09.2010 Skončenie funkcie: 11.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2012 do: 14.05.2012)
Ing. Jozef Habovštiak , CSc. - podpredseda
Krivá nad Oravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1991 do: 29.11.1992)
JUDr. Dušan Hačko - generálny riaditeľ
Jesenského 1668/32
Snina 069 01
Vznik funkcie: 16.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2016 do: 29.06.2017)
JUDr. Dušan Hačko - generálny riaditeľ
Jesenského 1668/32
Snina 069 01
Vznik funkcie: 16.06.2016 Skončenie funkcie: 05.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 29.06.2017)
Ing. František Hideghéty - generálny riaditeľ
Dlhá 26
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 17.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2003 do: 25.05.2007)
Ing. František Hideghéty - generálny riaditeľ
Dlhá 26
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 17.01.2003 Skončenie funkcie: 17.05.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2007 do: 25.05.2007)
Ing. Imrich Horňanský , CSc.
Jurigovo nám. 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
Ing. Imrich Horňanský , CSc. - podpredseda
Jurigova nám. 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 24.04.1997)
Ing. Imrich Horňanský , CSc. - podpredseda
Jurigova nám. 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1997 do: 22.09.1999)
Ing. Milan Chabroň , CSc. - podpredseda
Rajčianská 36
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
Doc.Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 10.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 08.11.2010)
Doc.Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 10.12.2009 Skončenie funkcie: 22.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2010 do: 08.11.2010)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 09.02.1998)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1998 do: 22.09.1999)
Ing. Cyprián Juráň , CSc. - predseda
Bilíkova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1991 do: 29.11.1992)
Doc. Ing. Ladislav Klimo , CSc. - podpredseda
Račianska 95
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1992 do: 19.07.1994)
Doc. Ing. Ladislav Klinko , CSc.
Račianska 95
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 09.02.1998)
Doc. Ing. Ladislav Klinko , CSc.
Račianska 95
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1998 do: 22.09.1999)
Ing. Zdeno Korbeľ
Bystrička 345
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1992 do: 19.07.1994)
Ing. Zdeno Korbeľ
Bystrička 345
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 09.02.1998)
Ing. Zdeno Korbeľ
Bystrička 345
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1998 do: 22.09.1999)
Doc. Ing. Anton Kretter , CSc.
Ždiarska 11
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
Ing. Peter Kubala - námestník generálnej riaditeľky
Pluhová 976/66
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 28.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2020 do: 18.01.2022)
Ing. Peter Kubala - námestník generálnej riaditeľky
Pluhová 976/66
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 28.05.2020 Skončenie funkcie: 08.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022 do: 18.01.2022)
Prof. Ing. Milan Majcher , CSc. - predseda
Mlynské Luhy 28
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1992 do: 19.07.1994)
Ing. Gabriela Matečná - Generálna riaditeľka
Sibírska 1604/65
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 19.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2012 do: 18.07.2016)
Ing. Gabriela Matečná - Generálna riaditeľka
Sibírska 1604/65
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 19.04.2012 Skončenie funkcie: 23.03.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2016 do: 18.07.2016)
Ing. Miroslav Mihalík
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 25.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 26.01.2010)
Ing. Miroslav Mihalík
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 25.09.2008 Skončenie funkcie: 09.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Ing. Dezider Mosný , CSc.
Komárnicka 342
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 09.02.1998)
Ing. Dezider Mosný , CSc.
Komárnicka 342
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1998 do: 22.09.1999)
Ing. Jozef Mrva , CSc.
117
Rovinka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
MVDr. Ján Nahálka
Kukučínova 9
Spišské Bystré
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 09.02.1998)
Ing. Ján Paciga
Na Jankovskom 93
Liptovský Ján
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
JUDr. Pavol Peceň
Jasovská 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
JUDr. Pavol Peceň
Lunačarského 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1992 do: 19.07.1994)
JUDr. Pavol Peceň - predseda
Jasovská 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 24.04.1997)
JUDr. Pavol Peceň - predseda
Jasovská 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1997 do: 22.09.1999)
Ing. Róbert Poloni - Námestník generálnej riaditeľky
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2012 do: 18.07.2016)
Ing. Róbert Poloni - Námestník generálnej riaditeľky
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 15.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2016 do: 18.07.2016)
JUDr. Jaroslav Puškáč - generálny riaditeľ
Družstevná 9
Modra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.08.2001 do: 05.02.2003)
Ing. Jozef Rizman
1026
Likavka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1991 do: 29.11.1992)
Ing. Ladislav Rudnický , CSc.
J. Gagarina 37
Veľký Meder
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1999 do: 14.08.2001)
Ing. Štefan Rúžička , CSc.
Slávičie údolie 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1991 do: 29.11.1992)
Ing. Gabriel Sebök
Mateja Bela 7
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 10.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 15.03.2010)
Ing. Gabriel Sebők
Mateja Bela 7
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 10.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.2010 do: 17.08.2010)
Ing. Gabriel Sebők
Mateja Bela 7
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 10.12.2009 Skončenie funkcie: 14.07.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2010 do: 17.08.2010)
Ing. Jozef Schramm
Šášovská 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1992 do: 19.07.1994)
Ing. Ondrej Strýček
131
Košúty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 09.02.1998)
Ing. Ondrej Strýček
131
Košúty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1998 do: 22.09.1999)
Mgr. Adrian Šándorčín
Ríznerova 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 26.01.2010)
Mgr. Adrian Šándorčín
Ríznerova 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.09.2008 Skončenie funkcie: 09.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Ing. Miloslav Šebek
Poľná 916/127
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 17.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2007 do: 12.11.2008)
Ing. Miloslav Šebek
Poľná 916/127
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 17.05.2007 Skončenie funkcie: 24.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Eva Šimková - Generálna riaditeľka
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2010 do: 14.05.2012)
Ing. Eva Šimková - Generálna riaditeľka
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.09.2010 Skončenie funkcie: 18.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2012 do: 14.05.2012)
JUDr. Adriana Šklíbová - generálna riaditeľka
Partizánska 5/1249
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 07.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 12.05.2020)
JUDr. Adriana Šklíbová - generálna riaditeľka
Partizánska 5/1249
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 07.06.2017 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
Ing. MIchal Štangel - podpredseda
Fučíkova 420
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1994 do: 09.02.1998)
Ing. MIchal Štangel - podpredseda
Fučíkova 420
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1998 do: 22.09.1999)
Mgr. Jana Štilichová - generálna riaditeľka
Ku kyselke 24
Trenčín 911 06
Vznik funkcie: 26.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2021 do: 13.01.2022)
Mgr. Jana Štilichová - generálna riaditeľka
Ku kyselke 24
Trenčín 911 06
Vznik funkcie: 26.05.2021 Skončenie funkcie: 31.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022 do: 13.01.2022)
Ing. Alojz Vittek
Vičňova 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1991 do: 29.11.1992)
Ing. Ján Závodský
Športova 2
Nové Mesto nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1992 do: 19.07.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne.
  (od: 01.04.2022)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne.
  (od: 30.06.2017 do: 31.03.2022)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne.
  (od: 19.07.2016 do: 29.06.2017)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne.
  (od: 15.05.2012 do: 18.07.2016)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka Ing. Eva Šimková ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka Ing. Eva Šimková, a námestník generálnej riaditeľky Ing. Juraj Gál spoločne.
  (od: 09.11.2010 do: 14.05.2012)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa.
  (od: 18.08.2010 do: 08.11.2010)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa Ing. Gabriel Sebők spoločne.
  (od: 16.03.2010 do: 17.08.2010)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa Ing. Gabriel Sebök spoločne.
  (od: 27.01.2010 do: 15.03.2010)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. Miroslav Mihalík; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Ing. Miroslav Mihalík a námestník generálneho riaditeľa Mgr. Adrian Šándorčín spoločne.
  (od: 13.11.2008 do: 26.01.2010)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. Miloslav Šebek.
  (od: 26.05.2007 do: 12.11.2008)
Za Slovenský pozemnkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. František Hideghéty.
  (od: 06.02.2003 do: 25.05.2007)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ JUDr. Jaroslav Puškáč.
  (od: 15.08.2001 do: 05.02.2003)
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda správnej rady SPF alebo podpredsedovia správnej rady SPF alebo generálny riaditeľ JUDr. Jaroslav Puškáč, r.č. XXXXXXX/XXXXX bytom Družstevná 9, Modra, ktorý bol menovaný správnou radou SPF dňa 12.11.1998 s účinnosťou od 13.11.1998. Každý z nich podpisuje samostatne.
  (od: 10.12.1998 do: 14.08.2001)
Za slovenský pozemkový fond podpisuje predseda správnej rady SPF alebo podpredsedovia Správnej rady SPF a ďalej generálny riaditeľ SPF Ing. Michal Štangel, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Sládkovičovo, Fučíkova 420, ktorý bol menovaný Správnou radou SPF dňa 20.2.1997 súčinnosťou od 21.2.1997. Každý z nich podpisuje samostatne.
  (od: 25.04.1997 do: 09.12.1998)
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda Sjprávnej rady SPF alebo podpredsedovia Správnej rady SPF a ďalej generálny riaditeľ SPF Ing. Juraj Moravčík, ktorý bol menovaný Správnou radou SPF dňa 7.4.1994 s účinnosťou od 15.4.1994 v zmysle čl. 9 odst. 1 štatútu SPF. Každý z nich podpisuje samostatne.
  (od: 20.07.1994 do: 24.04.1997)
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda Správnej rady alebo riaditeľ Doc. Ing. Ladislav Klinko, CSc.,bytom Račianska 95, Bratislava.
  (od: 30.11.1992 do: 19.07.1994)
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda alebo podpredseda správnej rady, alebo riaditeľ Ing.František Bujalka, bytom Obrancov mieru 787/31, Poprad.
  (od: 19.08.1991 do: 29.11.1992)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Dratva
Mochovská 2295/6
Levice 934 05
Vznik funkcie: 05.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2020)
Ing. Štefan Gregor
Záhradnícka 1936/25
Šahy 936 01
Vznik funkcie: 05.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2020)
Ing. Peter Radošinský
ul. Kúria 805/55
Chtelnica 922 05
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Branislav Skladaný
Podhorie 33
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Mgr. Štefan Žid
Nová Ľubovňa 4
Nová Ľubovňa 065 11
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. František Haník
Na vyhliadke 15
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Peter Polák , PhD.
Veľká Dolina 110
Veľká Dolina 951 15
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Bc. Dalibor Steindl , MBA
P. Mudroňa 2
Martin 036 01
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Miloš Šimončič , CSc.
Osloboditeľov 814/16
Čachtice 916 21
Vznik funkcie: 16.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022)
Ing. Darina Kalabusová
Dolný Kalník 28
Dolný Kalník 038 02
Vznik funkcie: 24.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2022)
JUDr. Martin Toman
Letná 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 24.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2022)
JUDr. Dagmar Valuchová
Martákovej 3156/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 24.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2022)
Ing. Miroslav Aschengeschvantner
Zemianska 199/29
Jacovce 956 22
Vznik funkcie: 05.11.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2004 do: 11.04.2008)
Ing. Miroslav Aschengeschvantner
Zemianska 199/29
Jacovce 956 22
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 17.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Ing. František Asztalos
103
Včelince 980 50
Vznik funkcie: 05.11.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2004 do: 11.04.2008)
Ing. František Asztalos
103
Včelince 980 50
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 30.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Ing. Vladimír Bajan
Lenardova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
Ing. Vladimír Bajan
Lenardova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
Doc. MVDr. Ing. Norbert Beňuška , PhD - člen
Podháj 48
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 24.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 12.11.2008)
Doc. MVDr. Ing. Norbert Beňuška , PhD - člen
Podháj 48
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 24.01.2007 Skončenie funkcie: 24.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Ján Bodnár - člen Rady
Dlhá 367/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 06.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
Ing. Ján Bodnár - člen Rady
Dlhá 367/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
JUDr. Jozef Bolješik
Ostrov 420
Ostrov pri Piešťanoch 922 01
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
JUDr. Jozef Bolješik
Ostrov 420
Ostrov pri Piešťanoch 922 01
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Ing. Boris Brunner
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
Ing. Boris Brunner
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
Ing. Boris Brunner
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 18.07.2016)
Ing. Boris Brunner
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 15.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2016 do: 18.07.2016)
JUDr. Milan Cibík
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
JUDr. Milan Cibík
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
JUDr. Milan Cíbik
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
JUDr. Milan Cíbik
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
Ing. Marián Čakajda - podpredseda Rady
Topoľová 1800/60
Bratislava 855 01
Vznik funkcie: 06.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
Ing. Marián Čakajda - podpredseda Rady
Topoľová 1800/60
Bratislava 855 01
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Ing. Branislav Ďurajka
Andrusova 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 05.11.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2004 do: 11.04.2008)
Ing. Branislav Ďurajka
Andrusova 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 01.02.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Ing. Slavomír Eliaš - člen Rady
Podjavorinskej 67
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 06.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
Ing. Slavomír Eliaš - člen Rady
Podjavorinskej 67
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Ing. Ľuba Fedáková
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 05.11.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2004 do: 11.04.2008)
Ing. Ľuba Fedáková
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 05.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Ing. Mária Frindrichová
Hviezdoslavova 12
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 09.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Mária Frindrichová
Hviezdoslavova 12
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 09.03.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
JUDr. Mária Gajdošová - člen Rady
Duchnovičova 575/100
Medzilaborce 068 01
Vznik funkcie: 06.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
JUDr. Mária Gajdošová - člen Rady
Duchnovičova 575/100
Medzilaborce 068 01
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
Vznik funkcie: 25.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 13.01.2022)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
Vznik funkcie: 25.10.2018 Skončenie funkcie: 25.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022 do: 13.01.2022)
Ing. Jozef Gurecka - člen
Relov 125
Kežmarok 059 04
Vznik funkcie: 24.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Jozef Gurecka - člen
Relov 125
Kežmarok 059 04
Vznik funkcie: 24.01.2007 Skončenie funkcie: 16.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Richárd Hamerlik - člen Rady
Imre Madácha 25
Vinica 991 28
Vznik funkcie: 06.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
Ing. Richárd Hamerlik - člen Rady
Imre Madácha 25
Vinica 991 28
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Ing. František Haník
Na vyhliadke 15
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
Ing. František Haník
Na vyhliadke 15
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Mgr. Jana Hanzelová
Hodžova 29
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 07.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2021 do: 18.01.2022)
Mgr. Jana Hanzelová
Hodžova 29
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 07.12.2018 Skončenie funkcie: 07.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022 do: 18.01.2022)
Ing. Milan Hauer
Martinská 1620
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 25.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 13.01.2022)
Ing. Milan Hauer
Martinská 1620
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 25.10.2018 Skončenie funkcie: 25.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022 do: 13.01.2022)
Štefan Herman - člen Rady
Golianovo 114
Golianovo 951 08
Vznik funkcie: 28.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
JUDr. Štefan Herman - člen Rady
Golianovo 114
Golianovo 951 08
Vznik funkcie: 28.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
Ing. Viliam Hoferica
Mládeže 425/90
Dolný Hričov 013 41
Vznik funkcie: 09.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Viliam Hoferica
Mládeže 425/90
Dolný Hričov 013 41
Vznik funkcie: 09.03.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Radoslav Hruška
Košťany nad Turcom 13
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 25.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 13.01.2022)
Ing. Radoslav Hruška
Košťany nad Turcom 13
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 25.10.2018 Skončenie funkcie: 21.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022 do: 13.01.2022)
JUDr. Igor Chovan
Lipová 24
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 25.10.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 13.01.2022)
JUDr. Igor Chovan
Lipová 24
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 25.10.2018 Skončenie funkcie: 25.10.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022 do: 13.01.2022)
Doc. Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
Doc. Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Doc. Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 22.05.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.2019 do: 31.03.2022)
Doc. Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 22.05.2019 Skončenie funkcie: 15.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2022 do: 31.03.2022)
Mgr. Dagmar Jenisová
Veľkonecpalská 75/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 09.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2010 do: 25.11.2010)
Mgr. Dagmar Jenisová
Veľkonecpalská 75/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 09.03.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Roman Jilly
Školská 3
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
Ing. Roman Jilly
Školská 3
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
Ing. Roman Jilly
Školská 3
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
Ing. Roman Jilly
Školská 3
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
Ing. Jozef Kolesár - predseda
V. Clementisa 214/23
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 24.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Jozef Kolesár - predseda
V. Clementisa 214/23
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 24.01.2007 Skončenie funkcie: 16.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Jozef Kolesár - predseda Rady
Malohontská 1535/5
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 06.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
Ing. Jozef Kolesár - predseda Rady
Malohontská 1535/5
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Ing. Zoltán Kovács
Jánošíkova 8
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
Ing. Zoltán Kovács
Jánošíkova 8
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Mgr. Ing. Jozef Krška
Jiráskova 1659/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
Mgr. Ing. Jozef Krška
Jiráskova 1659/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Ing. Jozef Kubinec
Bystrička 502
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 09.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Jozef Kubinec
Bystrička 502
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 09.03.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 25.11.2010)
Doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
Doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
Doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
Doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
JUDr. Jozef Lalo
Jamnického 21
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2010 do: 25.11.2010)
JUDr. Jozef Lalo
Jamnického 21
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.03.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Zoltán Lorincz
K. Nagya 10
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 25.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 13.01.2022)
Ing. Zoltán Lorincz
K. Nagya 10
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 25.10.2018 Skončenie funkcie: 21.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022 do: 13.01.2022)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 25.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 21.07.2020)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 25.10.2018 Skončenie funkcie: 18.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2020 do: 21.07.2020)
Peter Marčulinec
Limbová 24/20
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
Peter Marčulinec
Limbová 24/20
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Peter Marčulinec - člen Rady
Limbova 24/20
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 28.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
Peter Marčulinec - člen Rady
Limbova 24/20
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 28.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Mgr. Anton Martvoň , PhD.
Okružná 2057/12
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 09.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2010 do: 25.11.2010)
Mgr. Anton Martvoň , PhD.
Okružná 2057/12
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 09.03.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Miroslav Masarik
Dunajská 24
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
Ing. Miroslav Masarik
Dunajská 24
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce 331
Jelšovce 951 43
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce 331
Jelšovce 951 43
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce 331
Jelšovce 951 43
Vznik funkcie: 07.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2019 do: 18.01.2022)
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce 331
Jelšovce 951 43
Vznik funkcie: 07.12.2018 Skončenie funkcie: 07.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022 do: 18.01.2022)
Ing. Miroslav Mihalík
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 05.11.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2004 do: 11.04.2008)
Ing. Miroslav Mihalík
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 22.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Ing. Miroslav Mihálik - člen
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 24.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Miroslav Mihálik - člen
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 24.01.2007 Skončenie funkcie: 15.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
JUDr. Antónia Mikulíková
Dojč 65
Dojč 906 02
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
JUDr. Antónia Mikulíková
Dojč 65
Dojč 906 02
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
Ing. Ján Mrva
Pri Mlyne 30
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
Ing. Ján Mrva
Pri Mlyne 30
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
JUDr. Martin Píry
Mateja Bela 81
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 09.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2010 do: 25.11.2010)
JUDr. Martin Píry
Mateja Bela 81
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 09.03.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 07.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2019 do: 18.01.2022)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 07.12.2018 Skončenie funkcie: 07.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022 do: 18.01.2022)
JUDr. Ľubomír Řehák - člen Rady
Mariánske námestie 5/30
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 06.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
JUDr. Ľubomír Řehák - člen Rady
Mariánske námestie 5/30
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
JUDr. Ingrid Slimáková
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 05.11.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2004 do: 11.04.2008)
JUDr. Ingrid Slimáková
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 05.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Ing. František Sojka
Kozia 27
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
Ing. František Sojka
Kozia 27
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Ing. Peter Stanko
Čerešňová 90
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
Ing. Peter Stanko
Čerešňová 90
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Ing. Bc. Dalibor Steindl , MBA
Hodžova 12
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 13.01.2022)
Ing. Bc. Dalibor Steindl , MBA
Hodžova 12
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.10.2018 Skončenie funkcie: 25.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022 do: 13.01.2022)
Ing. Jozef Stopka - člen
Hviezdoslavova 30
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Jozef Stopka - člen
Hviezdoslavova 30
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.01.2007 Skončenie funkcie: 16.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Michal Sýkora
ul. SNP 335
Štrba 059 38
Vznik funkcie: 03.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 28.11.2018)
Michal Sýkora
ul. SNP 335
Štrba 059 38
Vznik funkcie: 03.08.2015 Skončenie funkcie: 03.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
Michal Sýkora
Ul. SNP 335
Štrba 059 38
Vznik funkcie: 27.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.2019 do: 12.05.2020)
Michal Sýkora
Ul. SNP 335
Štrba 059 38
Vznik funkcie: 27.06.2019 Skončenie funkcie: 02.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
Ing. Miroslav Šebek - člen Rady
Poľná 127
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 06.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
Ing. Miroslav Šebek - člen Rady
Poľná 127
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Ing. Oliver Šiatkovský
Hurbanova 150/25
Leopoldov 920 41
Vznik funkcie: 27.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.2019 do: 12.05.2020)
Ing. Oliver Šiatkovský
Hurbanova 150/25
Leopoldov 920 41
Vznik funkcie: 27.06.2019 Skončenie funkcie: 31.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
MVDr. Peter Štefanko
Rybárska 1
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 20.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 04.09.2012)
MVDr. Peter Štefanko
Rybárska 1
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 20.10.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Ing. Jozef Štefkovič
Slnečná 1551/10
Partizánske 958 03
Vznik funkcie: 09.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Jozef Štefkovič
Slnečná 1551/10
Partizánske 958 03
Vznik funkcie: 09.03.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 25.11.2010)
Ing. Alfonz Tkáč
Levočská 5
Košice 040 12
Vznik funkcie: 05.11.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2004 do: 11.04.2008)
Ing. Alfonz Tkáč
Levočská 5
Košice 040 12
Vznik funkcie: 05.11.2003 Skončenie funkcie: 18.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Ing. Bc. Jarmila Tkáčová
Levočská 5
Košice 040 12
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 29.09.2015)
Ing. Bc. Jarmila Tkáčová
Levočská 5
Košice 040 12
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 02.08.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2015 do: 29.09.2015)
Ing. Peter Toma - člen
717
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 24.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Peter Toma - člen
717
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 24.01.2007 Skončenie funkcie: 15.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Prof. Ing. Ján Túček , CSc.
Kimovská 16
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2010 do: 25.11.2010)
Prof. Ing. Ján Túček , CSc.
Kimovská 16
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.03.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2010 do: 25.11.2010)
Mgr. Jana Ujová
Hodžova 29
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 07.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2019 do: 16.06.2021)
JUDr. Dagmar Valuchová - člen Rady
Martákovej 3
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 06.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.2009 do: 26.01.2010)
JUDr. Dagmar Valuchová - člen Rady
Martákovej 3
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010 do: 26.01.2010)
Ing. Jaroslav Zíšek - podpredseda
Astrová 1228/2
Senica 905 01
Vznik funkcie: 24.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2008 do: 12.11.2008)
Ing. Jaroslav Zíšek - podpredseda
Astrová 1228/2
Senica 905 01
Vznik funkcie: 24.01.2007 Skončenie funkcie: 22.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle § 34 zákona č.330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Stary spis: Po 106
  (od: 19.08.1991)
Uznesenie vlády SR č. 75 zo dňa 1.2.1994. Zmena štatutu Slovenského pozemkového fondu Uznesenie č. 9 Správnej rady SPF zo dňa 7.4.1994
  (od: 20.07.1994)
Uznesenie č. 94 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. Uznesenie č. 95 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997.
  (od: 25.04.1997)
Uznesenie vlády SR č. 384 z 27.5.1997
  (od: 10.02.1998)
Uznesenie č. 113 správnej rady Slovenského pozemkového fondu zo dňa 12.11.1998 o odvolaní Ing. Michala Štangela. Uznesenie č. 114 správnej rady zo dňa 12.11.1998 o menovaní JUDr. Jaroslava Puškáča do funkcie generálneho riaditeľa.
  (od: 10.12.1998)
Uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 9.6.1999.
  (od: 23.09.1999)
§ 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení zákona č. 256/2001 Z.z.
  (od: 15.08.2001)
Zánik funkcie generálneho riaditeľa JUDr. Jaroslava Puškáča dňa 17.1.2003. Uznesenie č. 6 správnej rady zo dňa 16.1.2003. Uznesenie č. 7 správnej rady zo dňa 16.1.2003.
  (od: 06.02.2003)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1034 z 5.11.2003.
  (od: 20.08.2004)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 09. 2007, ktorým súd začal konanie o dosianutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (od: 12.04.2008)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 16.1.2008 a č. 655 zo dňa 24.9.2008.
  (od: 13.11.2008)
Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo dňa 09.03.2010
  (od: 02.07.2010)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 zo dňa 14.7.2010.
  (od: 18.08.2010)
Uznesenie vlády č.131 Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2010
  (od: 26.11.2010)
Uznesenie vlády č.119 Slovenskej republiky zo dňa 11.04.2012 a Uznesenie vlády č.139 Slovenskej republiky zo dňa 18.04.2012.
  (od: 15.05.2012)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 31. mája 2012.
  (od: 28.06.2012)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1883 z 2. júla 2015.
  (od: 30.09.2015)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 23. marca 2016.
  (od: 19.07.2016)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 245 z 15. júna 2016.
  (od: 19.07.2016)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 246 z 15. júna 2016.
  (od: 19.07.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022
Dátum výpisu:  29.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)