Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10564/R

Obchodné meno: 
VOP Nováky, a.s.
  (od: 01.01.2023)
MSM Nováky, a.s.
  (od: 12.09.2019 do: 31.12.2022)
ZVS industry, a.s.
  (od: 19.09.2001 do: 11.09.2019)
Sídlo: 
Duklianska 60
Nováky 972 71
  (od: 02.04.2020)
Duklianska 60
Nováky 972 61
  (od: 07.02.2020 do: 01.04.2020)
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 27.11.2015 do: 06.02.2020)
Ľ. Štúra 1
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 07.02.2009 do: 26.11.2015)
Šancová 42
Bratislava 811 05
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
IČO: 
35 820 322
  (od: 19.09.2001)
Deň zápisu: 
19.09.2001
  (od: 19.09.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 19.09.2001)
Predmet činnosti: 
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
  (od: 19.09.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 19.09.2001)
výroba výrobkov obranného priemyslu
  (od: 22.08.2017)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. PO22/2022-1050 zo dňa 11.10.2022
  (od: 06.12.2022)
opravy pracovných strojov
  (od: 07.02.2020)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (od: 07.02.2020)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (od: 07.02.2020)
montáž,rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 07.02.2020)
skladovanie výbušnín a výbušných predmetov
  (od: 07.02.2020)
výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 07.02.2020)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (od: 07.02.2020)
skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 07.02.2020)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 07.02.2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 07.02.2020)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 07.02.2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 07.02.2020)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 07.02.2020)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 07.02.2020)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 07.02.2020)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 07.02.2020)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 07.02.2020)
nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (od: 07.02.2020)
vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (od: 07.02.2020)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 07.02.2020)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 07.02.2020)
ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
  (od: 18.02.2020)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 02.04.2020)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 02.04.2020)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (od: 02.04.2020)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 22.05.2020)
Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1 s hmotnosťou nad 3,5 t na základe Rozhodnutia OU-TN-OCDPK-2022/020494
  (od: 23.06.2022)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 26.09.2023)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 26.09.2023)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva Hospodárstva SR č. rozhodnutia Po29/2017-1050 zo dňa 09.11.2017
  (od: 29.12.2017 do: 05.12.2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2020)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2020)
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2020)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.09.2001)
Ing. Zuzana Helbichová - Predseda predstavenstva
Mierové Námestie 252/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 01.02.2022
  (od: 16.02.2022)
Jozef Drha - člen
C I. 119
Dubnica nad Váhom
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
Jozef Drha - člen
C I. 119
Dubnica nad Váhom
Vznik funkcie: 19.09.2001 Skončenie funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 06.02.2009)
Mgr. Alica Eglyová - Člen predstavenstva
Medňanská 516/9
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 28.10.2021
  (od: 01.12.2021 do: 15.02.2022)
Mgr. Alica Eglyová - Člen predstavenstva
Medňanská 516/9
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 28.10.2021 Skončenie funkcie: 31.01.2022
  (od: 16.02.2022 do: 15.02.2022)
Ing. Marián Goga , PhD. - predseda predstavenstva
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 24.04.2015
  (od: 29.04.2015 do: 11.09.2019)
Ing. Marián Goga , PhD. - predseda predstavenstva
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 24.04.2015 Skončenie funkcie: 05.08.2019
  (od: 12.09.2019 do: 11.09.2019)
Ing. Zuzana Helbichová - predseda predstavenstva
Mierové Námestie 252/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 06.08.2019
  (od: 12.09.2019 do: 30.11.2021)
Ing. Zuzana Helbichová - predseda predstavenstva
Mierové Námestie 252/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 06.08.2019 Skončenie funkcie: 27.10.2021
  (od: 01.12.2021 do: 30.11.2021)
Bc. Pavol Ondrejka - predseda
C II. 28
Dubnica nad Váhom
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
Bc. Pavol Ondrejka - predseda
C II. 28
Dubnica nad Váhom
Vznik funkcie: 19.09.2001 Skončenie funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 06.02.2009)
Ing. Michal Pavlík - Člen predstavenstva
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.08.2021
  (od: 07.08.2021 do: 30.11.2021)
Ing. Michal Pavlík - Člen predstavenstva
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.08.2021 Skončenie funkcie: 27.10.2021
  (od: 01.12.2021 do: 30.11.2021)
Ing. Michal Pavlík - Predseda predstavenstva
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 28.10.2021
  (od: 01.12.2021 do: 15.02.2022)
Ing. Michal Pavlík - Predseda predstavenstva
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 28.10.2021 Skončenie funkcie: 31.01.2022
  (od: 16.02.2022 do: 15.02.2022)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 04.12.2014)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2009 Skončenie funkcie: 26.01.2014
  (od: 05.12.2014 do: 04.12.2014)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2014
  (od: 05.12.2014 do: 28.04.2015)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2014 Skončenie funkcie: 24.04.2015
  (od: 29.04.2015 do: 28.04.2015)
Ing. Ferdinand Vanko - člen
PH 26
Dubnica nad Váhom
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
Ing. Ferdinand Vanko - člen
PH 26
Dubnica nad Váhom
Vznik funkcie: 19.09.2001 Skončenie funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 06.02.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 16.02.2022)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 07.08.2021 do: 15.02.2022)
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 07.02.2009 do: 06.08.2021)
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
Základné imanie: 
21 049 193,9 EUR Rozsah splatenia: 21 049 193,9 EUR
  (od: 01.12.2019)
33 193,9 EUR Rozsah splatenia: 33 193,9 EUR
  (od: 07.02.2009 do: 30.11.2019)
1 000 000 Sk
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
Akcie: 
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
  (od: 07.02.2009)
Počet: 5254
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 000 EUR
  (od: 01.12.2019)
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
Akcionár: 
ALTAN GROUP, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúrova 1
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 19.12.2014 do: 26.11.2015)
ATLAN GROUP, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 1
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 07.02.2009 do: 04.12.2014)
MSM GROUP s.r.o.
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
  (od: 27.11.2015 do: 07.04.2017)
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 08.04.2017 do: 30.11.2019)
ZVS Group, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 1
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 05.12.2014 do: 18.12.2014)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Lasab
Komenského 770/6
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 29.09.2020
  (od: 04.11.2020)
Ing. Marek Koreň
Na skale 413/3
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 01.02.2022
  (od: 17.02.2022)
Jaroslav Strnad
Široká 129
Chrudim 537 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2022
  (od: 08.12.2022)
Ing. Vladimír Ďuriš
285/2
Nemšová Kamenec 914 41
Vznik funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 04.12.2014)
Ing. Vladimír Ďuriš
285/2
Nemšová Kamenec 914 41
Vznik funkcie: 26.01.2009 Skončenie funkcie: 26.01.2014
  (od: 05.12.2014 do: 04.12.2014)
Ing. Vladimír Ďuriš
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 26.01.2014
  (od: 05.12.2014 do: 30.03.2016)
Ing. Vladimír Ďuriš
Kamenec 285/2
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 26.01.2014 Skončenie funkcie: 17.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 17.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 17.02.2020)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 17.03.2016
  (od: 18.02.2020 do: 06.08.2021)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 17.03.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 07.08.2021 do: 06.08.2021)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 17.01.2020
  (od: 26.02.2020 do: 03.11.2020)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 17.01.2020 Skončenie funkcie: 28.09.2020
  (od: 04.11.2020 do: 03.11.2020)
Ing. Róbert Hojč
B. Bjőrnsona 145/42
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 11.09.2019)
Ing. Róbert Hojč
Stredná ulica 373/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.03.2016
  (od: 12.09.2019 do: 16.02.2022)
Ing. Róbert Hojč
Stredná ulica 373/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.03.2016 Skončenie funkcie: 31.01.2022
  (od: 17.02.2022 do: 16.02.2022)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 24.04.2015
  (od: 29.04.2015 do: 25.02.2020)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 24.04.2015 Skončenie funkcie: 16.01.2020
  (od: 26.02.2020 do: 25.02.2020)
Ing. Dagmar Petrušová
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 04.12.2014)
Ing. Dagmar Petrušová
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2009 Skončenie funkcie: 26.01.2014
  (od: 05.12.2014 do: 04.12.2014)
Ing. Dagmar Petrušová
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2014
  (od: 05.12.2014 do: 30.03.2016)
Ing. Dagmar Petrušová
SNP 533/82
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2014 Skončenie funkcie: 17.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Ing. Ľubomíra Priadková - člen
PH 80
Dubnica nad Váhom
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
Ing. Ľubomíra Priadková - člen
PH 80
Dubnica nad Váhom
Vznik funkcie: 19.09.2001 Skončenie funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 06.02.2009)
Ing. Juraj Solava
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 04.12.2014)
Ing. Juraj Solava
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2009 Skončenie funkcie: 26.01.2014
  (od: 05.12.2014 do: 04.12.2014)
Ing. Juraj Solava
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2014
  (od: 05.12.2014 do: 28.04.2015)
Ing. Juraj Solava
Okružná 519/101
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 26.01.2014 Skončenie funkcie: 24.04.2015
  (od: 29.04.2015 do: 28.04.2015)
Ing. Jozef Tamajka - člen
Hviezdoslavova 321
Ilava
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
Ing. Jozef Tamajka - člen
Hviezdoslavova 321
Ilava
Vznik funkcie: 19.09.2001 Skončenie funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 06.02.2009)
Ing. Viliam Václav - predseda
č. 76
Omšenie
  (od: 19.09.2001 do: 06.02.2009)
Ing. Viliam Václav - predseda
č. 76
Omšenie
Vznik funkcie: 19.09.2001 Skončenie funkcie: 26.01.2009
  (od: 07.02.2009 do: 06.02.2009)
Ing. Michal Žiak , MSc.
9. mája 669/19
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 01.08.2021
  (od: 07.08.2021 do: 16.02.2022)
Ing. Michal Žiak , MSc.
9. mája 669/19
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 01.08.2021 Skončenie funkcie: 31.01.2022
  (od: 17.02.2022 do: 16.02.2022)
Jaroslav Strnad
Tyršova 816
Slatiňany 538 21
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2022
  (od: 17.02.2022 do: 07.12.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 7/2009, Nz 2104/2009 zo dňa 26.01.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 07.02.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  02.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)