Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10061/N

Obchodné meno: 
Waste Recycling, a.s.
  (od: 08.12.1997)
Sídlo: 
Továrenská 49
Zlaté Moravce 953 01
  (od: 04.08.2020)
Továrenská 49
Zlaté Moravce 953 36
  (od: 08.12.1997 do: 03.08.2020)
IČO: 
36 016 268
  (od: 08.12.1997)
Deň zápisu: 
19.12.1996
  (od: 08.12.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 08.12.1997)
Predmet činnosti: 
výroba železa, ocele a ferozliatin
  (od: 08.12.1997)
výroba kovových obalov
  (od: 08.12.1997)
výroba ostatného kovového tovaru
  (od: 08.12.1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 08.12.1997)
výskum a vývoj v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
  (od: 08.12.1997)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.12.1997)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 08.12.1997)
reklamná činnosť
  (od: 08.12.1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 08.12.1997)
spracovanie druhotných surovín, kovového odpadu a šrotu, nekovového materiálu
  (od: 08.12.1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 19.03.2001)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 19.03.2001)
projektovanie stavieb vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby
  (od: 19.03.2001)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 13.12.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.10.2001)
predstavenstvo
  (od: 08.12.1997 do: 18.10.2001)
Stanislav Ondrejka - predseda predstavenstva
Topoľčianska 355/12
Machulince 951 93
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 04.08.2020)
Ing. Angelika Hudecová - podpredseda predstavenstva
Tolstého 31
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 04.08.2020)
Doc.Ing. Karol Balog , CSc. - člen
Cintorínska 31
Ivanka pri Dunaji
  (od: 08.12.1997 do: 07.06.2011)
Doc.Ing. Karol Balog , CSc. - člen
Cintorínska 31
Ivanka pri Dunaji
Skončenie funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 07.06.2011)
Ing. Pavol Ďurina - podpredseda
Prejtská 9/10
Dubnica nad Váhom
  (od: 18.11.1998 do: 18.10.2001)
Michal Hudec - člen
Hviezdoslavova 34
Zlaté Moravce
  (od: 19.10.2001 do: 12.12.2005)
PaedDr. Michal Hudec - člen
Hviezdoslavova 1812/34
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 19.10.2001
  (od: 13.12.2005 do: 07.06.2011)
PaedDr. Michal Hudec - člen
Hviezdoslavova 1812/34
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 19.10.2001 Skončenie funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 07.06.2011)
RNDr. Hubert Klčo - člen
Rakárenská 17
Malacky
  (od: 08.12.1997 do: 18.10.2001)
Ing. Tomáš Kmeť - predseda
Pod Sokolom 54
Nitra
  (od: 08.12.1997 do: 02.11.2004)
Ing. Tomáš Kmeť - predseda
Pod Sokolom 667/54
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 08.12.1997
  (od: 03.11.2004 do: 29.06.2017)
Ing. Tomáš Kmeť - predseda
Pod Sokolom 667/54
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 08.12.1997
  (od: 30.06.2017 do: 29.05.2020)
Ing. Tomáš Kmeť - predseda
Pod Sokolom 667/54
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 08.12.1997 Skončenie funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 29.05.2020)
Ing. Tomáš Kmeť - predseda
Pod Sokolom 667/54
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 03.08.2020)
Ing. Tomáš Kmeť - predseda
Pod Sokolom 667/54
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 30.05.2020 Skončenie funkcie: 15.07.2020
  (od: 04.08.2020 do: 03.08.2020)
Marián Mach - podpredseda
178
Lokca
  (od: 08.12.1997 do: 17.11.1998)
Ing. Pavol Podoba - člen
Nitrianska 1894/12
Zlaté Moravce
  (od: 08.12.1997 do: 22.05.2009)
Ing. Pavol Podoba - člen
Nitrianska 1894/12
Zlaté Moravce
Skončenie funkcie: 15.05.2009
  (od: 23.05.2009 do: 22.05.2009)
Ing. Viktor Šima - podpredseda
Lúčna 392
Tesárske Mlyňany
  (od: 19.10.2001 do: 02.11.2004)
Ing. Viktor Šima - podpredseda
Lúčna 392
Tesárske Mlyňany
Skončenie funkcie: 22.09.2004
  (od: 03.11.2004 do: 02.11.2004)
Ing. Július Tóth - podpredseda
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 29.06.2017)
Ing. Július Tóth - podpredseda
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2011
  (od: 30.06.2017 do: 29.05.2020)
Ing. Július Tóth - podpredseda
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 29.05.2020)
Ing. Július Tóth - podpredseda
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 03.08.2020)
Ing. Július Tóth - podpredseda
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2020 Skončenie funkcie: 15.07.2020
  (od: 04.08.2020 do: 03.08.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 04.08.2020)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva.
  (od: 19.10.2001 do: 03.08.2020)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú predseda a podpredseda predstavenstva, vždy spoločne.
  (od: 08.12.1997 do: 18.10.2001)
Základné imanie: 
35 000 EUR Rozsah splatenia: 35 000 EUR
  (od: 23.05.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 08.12.1997 do: 22.05.2009)
Akcie: 
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 35 EUR
  (od: 23.05.2009)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.12.2005 do: 22.05.2009)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.03.2001 do: 12.12.2005)
Počet: 1000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.12.1997 do: 18.03.2001)
Akcionár: 
Recyklácia Odpadov s.r.o.
Továrenská 49
Zlaté Moravce 953 01
  (od: 04.08.2020)
Dozorná rada: 
Ivan Hudec
Tolstého 31
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 04.08.2020)
Ing. Zuzana Ondrejková
Topoľčianska 355/12
Machulince 951 93
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 04.08.2020)
Michal Hudec
Tolstého 31
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 04.08.2020)
Daniela Ondrejková
Topoľčianska 355/12
Machulince 951 93
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 04.08.2020)
Ing. Štefan Bogyo - člen
Hostianska 402/9
Topoľčianky
  (od: 08.12.1997 do: 07.06.2011)
Ing. Štefan Bogyo - člen
Hostianska 402/9
Topoľčianky
Skončenie funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 07.06.2011)
Ing. Pavol Ďurina - člen
Prejtská 9/10
Dubnica nad Váhom
  (od: 08.12.1997 do: 17.11.1998)
Ing. Eva Konečná
Pod Sokolom 54
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 29.05.2020)
Ing. Eva Konečná
Pod Sokolom 54
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 30.05.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 29.05.2020)
Ing. Milan Konečný
Palkovičova 2833/8
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 29.05.2020)
Ing. Milan Konečný
Palkovičova 2833/8
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 30.05.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 29.05.2020)
Ing. Jozef Podoba - člen
Nitrianska 1894/12
Zlaté Moravce
  (od: 08.12.1997 do: 22.05.2009)
Ing. Jozef Podoba - člen
Nitrianska 1894/12
Zlaté Moravce
Skončenie funkcie: 15.05.2009
  (od: 23.05.2009 do: 22.05.2009)
Ján Strieška
Lúčna 158
Nevidzany
  (od: 18.11.1998 do: 07.06.2011)
Ján Strieška
Lúčna 158
Nevidzany
Skončenie funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 07.06.2011)
Ing. Viktor Šima - podpredseda
Lúčna 932
Tesárske Mlyňany-tesáre nad Žitavou
  (od: 08.12.1997 do: 18.10.2001)
Ing. Július Tóth - predseda
Komenského 20/4721
Piešťany
  (od: 08.12.1997 do: 07.06.2011)
Ing. Július Tóth - predseda
Komenského 20/4721
Piešťany
Skončenie funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 07.06.2011)
Martina Tóthová
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 29.05.2020)
Martina Tóthová
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 29.05.2020)
Ing. Magdaléna Tóthová
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 29.05.2020)
Ing. Magdaléna Tóthová
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 29.05.2020)
Ing. Magdaléna Tóthová
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2020 Skončenie funkcie: 15.07.2020
  (od: 04.08.2020 do: 03.08.2020)
JUDr. Martina Jakubík
Vazovova 6838/9
Bratislava - Staré mesto 811 07
Vznik funkcie: 30.05.2020 Skončenie funkcie: 15.07.2020
  (od: 04.08.2020 do: 03.08.2020)
Ing. Eva Konečná
Višňová 15
Senec 903 01
Vznik funkcie: 30.05.2020 Skončenie funkcie: 15.07.2020
  (od: 04.08.2020 do: 03.08.2020)
Ing. Milan Konečný
Višňová 15
Senec 903 01
Vznik funkcie: 30.05.2020 Skončenie funkcie: 15.07.2020
  (od: 04.08.2020 do: 03.08.2020)
Ing. Magdaléna Tóthová
Helsinská ulica 7055/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 03.08.2020)
JUDr. Martina Jakubík
Vazovova 6838/9
Bratislava - Staré mesto 811 07
Vznik funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 03.08.2020)
Ing. Eva Konečná
Višňová 15
Senec 903 01
Vznik funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 03.08.2020)
Ing. Milan Konečný
Višňová 15
Senec 903 01
Vznik funkcie: 30.05.2020
  (od: 30.05.2020 do: 03.08.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou NZ 272/96 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 10.10.1997 boli schválené zmeny stanov ako aj zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 08.12.1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.9.2000 (not. záp. č. N 346/2000, NZ 330/2000). Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 8.3.2001 (not. záp. č. N 84/2001, NZ 89/2001).
  (od: 19.03.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 6.5.1999.
  (od: 19.10.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021
Dátum výpisu:  20.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)