Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  231/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
  (from: 09/29/1995)
Registered seat: 
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 11/04/2011)
Identification number (IČO): 
31 714 455
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1995)
Objects of the company: 
čistenie odevov, bytového textilu, podlahových krytín
  (from: 03/04/1997)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (fitnes, sauna, bazén, solárium)
  (from: 04/10/2001)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 04/10/2001)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/10/2001)
demolácie, zemné a kopačské práce
  (from: 04/10/2001)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 04/10/2001)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/10/2001)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 04/10/2001)
sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb
  (from: 04/10/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/10/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/10/2001)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 04/10/2001)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 04/10/2001)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 08/28/2002)
údržba komunikácií v rozsahu voľných živností
  (from: 12/04/2003)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 12/04/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/08/2005)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/03/2005)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 01/19/2006)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/19/2006)
sklenárske práce
  (from: 01/19/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/19/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/29/2006)
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
  (from: 09/29/2006)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 09/29/2006)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 09/29/2006)
pedikúra
  (from: 08/20/2009)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 08/20/2009)
masérske služby
  (from: 08/20/2009)
kozmetické služby
  (from: 08/20/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/04/2003)
Ing. František Chalabala - predseda predstavenstva
Čordákova 40
Košice 040 23
From: 09/22/2011
  (from: 11/04/2011)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne, člen predstavenstva vždy iba spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 01/19/2006)
Capital: 
6 640 000 EUR Paid up: 6 640 000 EUR
  (from: 08/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 200000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 08/20/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ján Mokoš
Tatranské Zruby 1
Vysoké Tatry 062 01
From: 09/22/2011
  (from: 11/04/2011)
Ing. Marianna Rattajová
111
Mengusovce 059 36
From: 09/22/2011
  (from: 11/04/2011)
Ing. Monika Kmetzová
Hviezdoslavova 246/12
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/22/2011
  (from: 11/04/2011)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.9.1995 č. N 250/95, Nz 247/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave podľa zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien. Dodatok č. 1 k stanovám a.s. schválený zakladateľom dňa 28.9.1995. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom v Novom Smokovci, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku. Stary spis: Sa 651
  (from: 09/29/1995)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 30.5.1996.
  (from: 03/04/1997)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 26.6.1997.
  (from: 03/16/1998)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením konaným dňa 27.5.1999. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením konaným dňa 25.5.2000.
  (from: 04/10/2001)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 30.5.2002.
  (from: 08/28/2002)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 11.11.2002.
  (from: 12/05/2002)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.7.2003.
  (from: 12/04/2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2002 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie v lehote 5 rokov odo dňa prijatia tohto uznesenia upísaním nových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000,- Sk. O zvýšení základného imania môže predstavenstvo rozhodnúť na viackrát, ak neprekročí schválenú výšku základného imania 200 000 000,- Sk.
  (from: 05/21/2004)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person