Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  363/T

Business name: 
AQUAMONT spol. s r. o.
  (from: 12/30/1991)
Registered seat: 
č. 339
Matúškovo 925 01
  (from: 11/29/2016)
Identification number (IČO): 
31 105 696
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/30/1991)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/20/1992)
obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie stavebného, hutného materiálu, priemyselného tovaru, balených potravín, dreva a drevených výrobkov, sklo - porcelánu, textilu a textilných výrobkov, výrobkov z plastických hmôt
  (from: 05/20/1992)
realitná kancelária
  (from: 05/20/1992)
výroba výrobkov z plastických hmôt
  (from: 05/20/1992)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 07/07/1994)
oprava motorových vozidiel
  (from: 09/20/1996)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 09/20/1996)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 08/05/1998)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, bleskozvody, elektrické rozvádzače
  (from: 04/28/2003)
nákladná cestná doprava
  (from: 04/28/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
  (from: 04/28/2003)
výroba transportného betónu
  (from: 12/29/2006)
výroba výrobkov na báze cementu
  (from: 12/29/2006)
poľnohospodárska činnosť
  (from: 09/13/2007)
prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-I
  (from: 08/04/2012)
prevádzkovanie verejných kanalizácii pre kategóriu K-I
  (from: 08/04/2012)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/04/2012)
výroba nápojov
  (from: 08/04/2012)
Partners: 
Štefan Kása
371
Čierna Voda 925 06
Slovak Republic
  (from: 06/23/2022)
Ing. Tomáš Pulen
101
Matúškovo 925 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Andrea Forrová
1037
Diakovce 925 81
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Gergő Burián
399
Mostová 925 07
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Szilárd Perleczký
Kvetná 3050/1
Galanta 924 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Katarína Keresztesiová
Kvetná 3051/2
Galanta 924 01
Slovak Republic
  (from: 06/10/2021)
Ing. Peter Pulen
102
Matúškovo 925 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Štefan Kása
Amount of investment: 1 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 500 EUR
  (from: 06/23/2022)
Ing. Tomáš Pulen
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 05/18/2022)
Andrea Forrová
Amount of investment: 1 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 500 EUR
  (from: 05/18/2022)
Katarína Keresztesiová
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 06/10/2021)
Ing. Peter Pulen
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 05/18/2022)
Szilárd Perleczký
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 05/18/2022)
Gergő Burián
Amount of investment: 1 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 500 EUR
  (from: 05/18/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/07/1993)
Ing. Tomáš Pulen
č. 39
Matúškovo 925 01
From: 09/20/1996
  (from: 06/23/2022)
Ing. Vavrinec Perleczký
č. 754
Matúškovo 925 01
From: 09/20/1996
  (from: 06/23/2022)
Andrea Forrová
1037
Diakovce 925 81
From: 05/18/2021
  (from: 06/10/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/07/1993)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 06/08/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
  (from: 12/30/1991)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 27.1. 1993. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12.1991 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
  (from: 10/07/1993)
Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 24.06.1994
  (from: 07/07/1994)
Dodatok č. 4 zo dňa 29.11.1994 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/12/1994)
Dodatok č. 6 zo dňa 22.08.1996 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/20/1996)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/98 Zb. dodatkom č.7 zo dňa 18.05.1998.
  (from: 08/05/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 08.03.2000.
  (from: 06/23/2000)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2002.
  (from: 04/28/2003)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.06.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 16.06.2003.
  (from: 02/16/2004)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person