Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  51673/L

Business name: 
PROMPP s .r. o. v likvidácii
  (from: 07/29/2022 until: 03/16/2023)
PROMPP s.r.o.
  (from: 08/08/2009 until: 07/28/2022)
Registered seat: 
Alexandra Rudnaya 34
Žilina 010 01
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
Identification number (IČO): 
44 907 320
  (from: 08/08/2009)
Date of entry: 
08/08/2009
  (from: 08/08/2009)
Person dissolved from: 
1.7.2022
  (from: 03/17/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 03/17/2023)
Date of deletion: 
03/17/2023
  (from: 03/17/2023)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/17/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/08/2009)
Objects of the company: 
vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
vypracúvanie odborných posudkov a odhadov
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
administratívne služby
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
reklamné a marketingové činnosti
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
Partners: 
Ing. Marian Papp
Alexandra Rudnaya 34
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 08/08/2009 until: 05/20/2022)
Ing. Marian Papp
Na výhone 590/27
Vinodol 951 06
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 03/16/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Marian Papp
  (from: 08/08/2009 until: 05/20/2022)
Ing. Marian Papp
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/21/2022 until: 03/16/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
Ing. Marian Papp
Na výhone 590/27
Vinodol 951 06
From: 08/08/2009
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti koná konateľ tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 03/16/2023)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/29/2022
  (from: 03/17/2023)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/29/2022
  (from: 07/29/2022 until: 03/16/2023)
 Liquidators:
Ing. Marian Papp
Na výhone 590/27
Vinodol 951 06
  (from: 07/29/2022 until: 03/16/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 07/29/2022 until: 03/16/2023)
Date of completion of voluntary liquidation: 02/28/2023
  (from: 03/17/2023)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 09.03.2023, na základe Rozhodnutia jediného spoločníka o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie zo dňa 01.07.2022, na základe predloženej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky sa obchodná spoločnosť s obchodným menom PROMPP s .r. o. v likvidácii so sídlom Alexandra Rudnaya 34, Žilina 010 01, IČO: 44 907 320 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 17.03.2023 VYMAZÁVA.
  (from: 03/17/2023)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person