Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4824/B

Business name: 
DALBY a. s.
  (from: 08/20/2009)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 824 12
  (from: 07/03/2021)
Identification number (IČO): 
35 803 347
  (from: 08/20/2009)
Date of entry: 
01/09/2001
  (from: 08/20/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/20/2009)
Objects of the company: 
prevádzkovanie prekladištia nákladov a skladovanie (okrem činností v zmysle § 3 zákon č. 144/1998 Z.z.)
  (from: 08/20/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/2009)
prenájom skladových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 08/20/2009)
colno-deklaračná činnosť
  (from: 08/20/2009)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 08/20/2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 08/20/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/20/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/20/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/20/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/20/2009)
Mgr. Michal Brucháč - Member of the Board of Directors
Jahodová 21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 03/31/2021
  (from: 07/03/2021)
Róbert Kovács - Chairman of the Board of Directors
Blatná na Ostrove 353
Blatná na Ostrove 930 32
From: 11/01/2022
  (from: 01/03/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.
  (from: 07/03/2021)
Capital: 
800 000 EUR Paid up: 800 000 EUR
  (from: 08/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 400 000 EUR
  (from: 08/20/2009)
Stockholder: 
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 824 12
  (from: 07/03/2021)
Supervisory board: 
Ing. Martina Blahová
Šikmá 25159/10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 03/31/2021
  (from: 07/03/2021)
Ing. Tomáš Beseda
Nobelova 13816/12b
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 03/31/2021
  (from: 07/03/2021)
Ing. Radoslav Strož
Vyšná 297/1
Košice - mestská časť Kavečany 040 01
From: 11/01/2022
  (from: 01/03/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 199/2000 Nz 205/2000 zo dňa 7.11.2000, ktorá bola zmenená notárskou zápisnicou N 344/2000 Nz 351/2000 zo dňa 15.12.2000 a notárskou zápisnicou N 5/2001 Nz 5/2001 zo dňa 8.1.2001 v zmysle § 57 ods. 3 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka.
  (from: 08/20/2009)
Zmluva o prenájme poštového priečinka.
  (from: 08/20/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 25.3.2002 na ktorom bolo schválené rozdelenie obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 27.3.2002 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Spoločenská zmluva z 27.3.2002.
  (from: 08/20/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 20.12.2002.
  (from: 08/20/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.8.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov, zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 08/20/2009)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2004.
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.08.2005.
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2005. Daniel Stojkovič, funkcia konateľa od 26.3.2002 do 19.12.2005.
  (from: 08/20/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2006.
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.1.2007 a 1.2.2007.
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2009
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2009 zmena obchodného mena z Ferroservis Bratislava s.r.o. na DALBY a.r.o.
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2009.
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2009 - zvýšenie základného imania.
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy vo forme notárskej zápisnice N 282/2009, Nz27055/2009 zo dňa 11.8.2009.
  (from: 08/20/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2014.
  (from: 11/11/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2015.
  (from: 04/25/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku zo dňa 12.05.2009 (overenie pravosti podpisov dňa 20.05.2009. ) uzatvorená medzi Ferroservis Bratislava s.r.o. ako predávajúcim a DUNAJRENT s.r.o. ako kupujúcim.
  (from: 08/20/2009)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person