Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13937/V

Business name: 
Obecná prevádzka Plešivec s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 09/07/2004 until: 07/02/2013)
Obecná prevádzka Plešivec s.r.o.
  (from: 04/24/2003 until: 09/06/2004)
Registered seat: 
Daxnerova 22
Plešivec 049 11
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Identification number (IČO): 
36 570 478
  (from: 04/24/2003)
Date of entry: 
04/24/2003
  (from: 04/24/2003)
Date of deletion: 
07/03/2013
  (from: 07/03/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/03/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/24/2003)
Objects of the company: 
Čistiace a iné prevádzkové služby pre obec v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Služba v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál a pozemkov
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Kamenárstvo, výroba výrobkov z cementu
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Oprava obuvi
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Organizovanie a prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Pohostinská činnosť
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Prevádzka športových zariadení
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Partners: 
Obec Plešivec
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Contribution of each member: 
Obec Plešivec
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/07/2004 until: 07/02/2013)
konatelia
  (from: 04/24/2003 until: 09/06/2004)
Róbert Csobády
Osada 623
Plešivec
From: 04/24/2003 Until: 05/21/2003
  (from: 04/24/2003 until: 11/19/2003)
Norbert Kiršfeld
1. mája 137
Plešivec
From: 04/24/2003
  (from: 04/24/2003 until: 09/06/2004)
Norbert Kiršfeld
1. mája 137
Plešivec
From: 04/24/2003 Until: 08/31/2004
  (from: 09/07/2004 until: 09/06/2004)
Matej Kováč
Letná 699
Plešivec
From: 05/21/2003
  (from: 11/20/2003 until: 09/06/2004)
Matej Kováč
Letná 699
Plešivec
From: 05/21/2003 Until: 08/31/2004
  (from: 09/07/2004 until: 09/06/2004)
Acting in the name of the company: 
Likvidátor koná samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/07/2004 until: 07/02/2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/24/2003 until: 09/06/2004)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/08/2006
  (from: 07/03/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/08/2006
  (from: 11/10/2006 until: 07/02/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Viera Dobrovolská
Masarykova 80
Michalovce 071 01
  (from: 11/10/2006 until: 07/02/2013)
JUDr. Viera Dobrovolská
Masarykova 80
Michalovce 071 01
Until: 02/11/2009
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 08/29/2008
  (from: 07/03/2013)
Supervisory board: 
Ing. Ondrej Bartuš
Gemerská 196
Plešivec
From: 04/24/2003
  (from: 04/24/2003 until: 09/06/2004)
Ing. Ondrej Bartuš
Gemerská 196
Plešivec
From: 04/24/2003 Until: 08/31/2004
  (from: 09/07/2004 until: 09/06/2004)
Matej Kováč
Letná 699
Plešivec
From: 04/24/2003 Until: 05/21/2003
  (from: 04/24/2003 until: 11/19/2003)
Mgr. Ladislav Máté
Daxnerova 18
Plešivec
From: 04/24/2003
  (from: 04/24/2003 until: 09/06/2004)
Mgr. Ladislav Máté
Daxnerova 18
Plešivec
From: 04/24/2003 Until: 08/31/2004
  (from: 09/07/2004 until: 09/06/2004)
Róbert Vidinský
Letná 700
Plešivec
From: 05/21/2003
  (from: 11/20/2003 until: 09/06/2004)
Róbert Vidinský
Letná 700
Plešivec
From: 05/21/2003 Until: 08/31/2004
  (from: 09/07/2004 until: 09/06/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/31/2004
  (from: 09/07/2004)
 Liquidators:
JUDr. Mikuláš Cmorik
Železničná 626
Plešivec 049 11
From: 08/31/2004 Until: 07/03/2013
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Mikuláš Cmorík
Železničná 626
Plešivec 049 11
From: 08/31/2004
  (from: 09/07/2004 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 32K/16/2006-281 zo dňa 6.8.2008, o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu, po splnení rozvrhového uznesenia. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.8.2008. Uznesením Okresného súdu Košice I, č.k. 32K/16/2006-324 súd odvolal JUDr. Vieru Dobrovolskú z funkcie správcu podstaty. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.2.2009.
  (from: 07/03/2013)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 58/2003 Nz 18255/2003 zo dňa 12.3.2003 podľa zák.č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/24/2003 until: 07/02/2013)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 2.6.2003.
  (from: 11/20/2003 until: 07/02/2013)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 32K 16/2006-91 zo dňa 2.8.2006, právoplatným dňa 8.8.2006, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Obecná prevádzka Plešivec s.r.o. "v likvidácii", Daxnerova 22, 049 11 Plešivec, IČO 36 570 478 a ustanovil JUDr. Vieru Dobrovolskú, so sídlom kancelárie Masarykova 51, Michalovce, za správcu podstaty.
  (from: 11/10/2006 until: 07/02/2013)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person