Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1243/V

Obchodné meno: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (od: 30.04.2003)
Sídlo: 
Komenského 50
Košice 042 48
  (od: 30.04.2003)
IČO: 
36 570 460
  (od: 30.04.2003)
Deň zápisu: 
01.05.2003
  (od: 30.04.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.2003)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody
  (od: 30.04.2003)
vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácii a ČOV, ako aj pre iné organizácie
  (od: 30.04.2003)
správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadových vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku
  (od: 30.04.2003)
vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržba základných prostriedkov
  (od: 30.04.2003)
vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a oprávarenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie. Vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje obhospodárovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku
  (od: 30.04.2003)
zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požiadaviek Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou dodávateľských organizácií
  (od: 30.04.2003)
zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie
  (od: 30.04.2003)
zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku. Vykonáva kontrolnú činnosť
  (od: 30.04.2003)
nákup a predaj vodárenskej technológie
  (od: 30.04.2003)
projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
  (od: 30.04.2003)
montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu
  (od: 30.04.2003)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 30.04.2003)
zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  (od: 30.04.2003)
zabezpečuje vodohospodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu
  (od: 30.04.2003)
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov
  (od: 30.04.2003)
opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (od: 30.10.2004)
opravy určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu
  (od: 30.10.2004)
výroba určených meradiel
  (od: 30.10.2004)
vykonávanie laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií
  (od: 30.10.2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 27.10.2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 27.10.2005)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 27.10.2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby
  (od: 27.10.2005)
výkon činosti stavebného dozoru Pozemné stavby Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia
  (od: 27.10.2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 27.10.2005)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 27.10.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.10.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.10.2005)
verejné obstarávanie
  (od: 27.10.2005)
revízna a opravárenská služba chlórovacích a dávkovacích technologických zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
  (od: 27.10.2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (od: 27.10.2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 27.10.2005)
výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody
  (od: 27.06.2008)
overovanie určených meradiel - merače pretečeného množstva vody
  (od: 27.06.2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3., v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 21.05.2009)
osobná cestná doprava
  (od: 10.12.2015)
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu
  (od: 10.12.2015)
nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúmp čistenie odpadových vôd spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd skladovanie kalu z úpravy vody odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom
  (od: 10.02.2023)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.09.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.04.2003)
Ing. Jana Bernátová - Člen predstavenstva
Havanská 2571/23
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 07.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2022)
Mgr. Miroslav Dufinec - Člen predstavenstva
Štefánikova 1413/70
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 06.12.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.2024)
PhDr. Martin Ďurišin , PhD. - Člen predstavenstva
Chmeľová 14991/1
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 21.12.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2023)
MUDr. Boris Hanuščak - Podpredseda predstavenstva
Kutuzovova 1005/27
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 01.01.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2023)
Mgr. Elemér Jakab - člen
Veľké Raškovce 8
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 16.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2019)
Daniel Krátký - Člen predstavenstva
Gagarinova 1573/18
Snina 069 01
Vznik funkcie: 07.09.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2023)
Ing. Richard Majza , MBA - Člen predstavenstva
Lesná 3974/ 10
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 07.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2022)
PhDr. Ing. Miloš Meričko - člen
Partizánska 2509/28
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 16.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2019)
Ing. Stanislav Prcúch - Predseda predstavenstva
Gemerská 4088/11
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 01.01.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2023)
Ing. Ján Ragan - člen
Námestie slobody 969/180
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 30.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020)
Ing. István Zachariaš - člen
Záhradná 68
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 14.10.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 14.07.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Karol Pataky
Lajosa Kossutha 69
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 20.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019)
Ing. Róbert Puci
29. augusta 373/5
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 20.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019)
Michal Domik
Edelényska 2026/1
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 20.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019)
RNDr. Daniela Babincová
Lieskova 1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 30.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2020)
Ing. Martin Dunčko
Juhoslovanská 7
Košice 040 13
Vznik funkcie: 30.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2020)
Marta Bačová
Švermova 416/49
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 30.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2020)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 30.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020)
Ing. Stanislav Hreha , PhD.
Kavečianska cesta 3852/60
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 01.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2022)
JUDr. Ondrej Brendza
Letná 1578/12
Stropkov 091 01
Vznik funkcie: 22.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2023)
Výška základného imania: 
230 837 178 EUR Rozsah splatenia: 230 837 178 EUR
  (od: 29.07.2021)
Akcie: 
Počet: 6995066
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená zákonom.
  (od: 29.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 106/2003, Nz 25638/2003 zo dňa 8.4.2003 podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 30.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  17.05.2024
Dátum výpisu:  20.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR