Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10691/L

Obchodné meno: 
OMNIA KLF, a. s.
  (od: 01.01.2008)
OMNIA, a.s.
  (od: 13.09.2002 do: 31.12.2007)
OMNIA a.s.
  (od: 01.12.1990 do: 12.09.2002)
Sídlo: 
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (od: 16.07.2009)
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (od: 01.08.2006 do: 15.07.2009)
Šancova 54
Bratislava 814 81
  (od: 13.09.2002 do: 31.07.2006)
Šancova 54
Bratislava 811 05
  (od: 16.04.2002 do: 12.09.2002)
Dunajská 4-6
Bratislava
  (od: 01.12.1990 do: 15.04.2002)
IČO: 
00 211 095
  (od: 01.12.1990)
Deň zápisu: 
01.12.1990
  (od: 01.12.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.12.1990)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 14.04.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 14.04.2005)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.04.2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.04.2005)
vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
  (od: 14.04.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 14.04.2005)
prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 14.04.2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.04.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 14.04.2005)
prenájom hardware
  (od: 14.04.2005)
činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
  (od: 14.04.2005)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 14.04.2005)
služby verejných nosičov a poslov
  (od: 14.04.2005)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
  (od: 01.04.2007)
kováčstvo
  (od: 01.04.2007)
zámočníctvo
  (od: 01.04.2007)
kovoobrábanie
  (od: 01.04.2007)
výroba nástrojov
  (od: 01.04.2007)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 01.04.2007)
skladovanie výrobkov a materiálov
  (od: 01.04.2007)
marketingové služby
  (od: 01.04.2007)
prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
  (od: 01.04.2007)
kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ), administratívne práce
  (od: 01.04.2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (od: 01.04.2007)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (od: 01.04.2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 01.04.2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )
  (od: 01.04.2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )
  (od: 01.04.2007)
spracovanie údajov
  (od: 01.04.2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 01.04.2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.04.2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (od: 01.04.2007)
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (od: 01.04.2007)
opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (od: 01.04.2007)
poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti
  (od: 01.04.2007)
overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
  (od: 01.04.2007)
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
  (od: 31.12.2011)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
  (od: 31.12.2011)
povrchová úprava kovov
  (od: 31.12.2011)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 31.12.2011)
výroba kovového tovaru
  (od: 31.12.2011)
výroba drevených obalov
  (od: 31.12.2011)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 13.07.2021)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 13.07.2021)
činnosť colného deklaranta
  (od: 01.07.2007 do: 12.07.2021)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 01.07.2007 do: 12.07.2021)
výroba ložísk
  (od: 01.01.2008 do: 12.07.2021)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (od: 01.01.2008 do: 12.07.2021)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.04.2007 do: 12.07.2021)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (od: 01.04.2007 do: 12.07.2021)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (od: 01.04.2007 do: 12.07.2021)
opravy a montáž strojov a zariadení
  (od: 01.04.2007 do: 12.07.2021)
administratívne práce
  (od: 14.04.2005 do: 31.03.2007)
Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 21.8.1990 Č.j.: 483/13/90, Registr.č.:108000948 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
1. Vývoz a dovoz ložísk, inštalačných armatúr a materiálov, elektrických spotrebičov pre domácnosť, šijacích a pletacích strojov, svietidiel, spotrebenej elektroniky, prepravných prostriedkov, zariadení pre sklady, strojov a zariadení pre zváranie, spájkovanie a rezanie kovov,vykurovacích a varných zariadení,zariadení pre ústredné vykurovanie, technických prostriedkov pre hromadnú zábavu a krematóriá.
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
2. Vývoz a dovoz ďalších vecí s výnimkou položiek stanovených v prílohe,ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia a u ktorých nie je organizácia uvedená.
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
3. Kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR na základe zmlúv o obchodnom zastupovaní, alebo zmlúv o sprostredkovaní spočívajúcich v sprostredkovaní uzatvárania a sledovania plnenia zmlúv o dodávkach tovaru, alebo poskytovania služieb medzi zastupovanou zahraničnou osobou a československou osobou oprávnenou k vykonávaniu zahranično-obchodnej činnosti alebo k poskytovaniu zahranično- hospodárskych služieb.
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv v obstarávaní záležitostí v mene organizácie a na účet čs. osôb.
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
6. Poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímania služieb od zahraničných osôb.
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Okrem toho pre sortimentnú skladbu dovozu organizácia zabezpečuje aj tuzemskú obchodnoodbytovú činnosť.
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
obchodné zastupovanie
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
konzultačná činnosť
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
marketing a reklama
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
  (od: 11.10.1993 do: 13.04.2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 11.10.1993 do: 13.04.2005)
obchodné zastupovanie
  (od: 11.10.1993 do: 13.04.2005)
konzultačná činnosť
  (od: 11.10.1993 do: 13.04.2005)
marketing a reklama
  (od: 11.10.1993 do: 13.04.2005)
vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
  (od: 11.10.1993 do: 13.04.2005)
vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
  (od: 11.10.1993 do: 13.04.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 19.08.1996 do: 13.04.2005)
operatívny leasing motorových vozidiel
  (od: 19.08.1996 do: 13.04.2005)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 19.08.1996 do: 13.04.2005)
upratovacie služby
  (od: 26.03.1998 do: 13.04.2005)
inžinierska činnosť(okrem vybraných činností v stavebníctve)
  (od: 26.03.1998 do: 13.04.2005)
neverejná cestná nehromadná nepravidelná doprava osôb
  (od: 26.03.1998 do: 13.04.2005)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (od: 26.03.1998 do: 13.04.2005)
faktoring a forfaiting
  (od: 09.01.2002 do: 13.04.2005)
poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 09.01.2002 do: 13.04.2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 09.01.2002 do: 13.04.2005)
poradenská služba ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 09.01.2002 do: 13.04.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 09.01.2002 do: 13.04.2005)
prenájom hardware
  (od: 09.01.2002 do: 13.04.2005)
organizačné poradenstvo
  (od: 09.01.2002 do: 13.04.2005)
poradenské služby v oblasti obchodu
  (od: 09.01.2002 do: 13.04.2005)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 24.12.2004 do: 13.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.09.1992)
predstavenstvo
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Ing. Igor Kováč , PhD. - Predseda predstavenstva
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 15.01.2021
  (od: 03.03.2021)
Ing. Jan Vehovský - Člen predstavenstva
U Hluška 3304
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 15.01.2021
  (od: 09.09.2023)
Mgr. Peter Duchovič - Člen predstavenstva
J. Mazúra 4428/4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 02.08.2023
  (od: 09.09.2023)
Ing. Jana Babálová
Bullova 25
Bratislava
  (od: 29.11.2000 do: 12.09.2002)
Ing. Imrich Bako
Bezručova 6
Nové Zámky
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Ing. Vladimír Baláž - člen
Alstrova 62
Bratislava
  (od: 28.10.1994 do: 18.08.1996)
Ing. Vladimír Baláž - člen
Alstrova 62
Bratislava
  (od: 19.08.1996 do: 26.10.1999)
Ing. Ján Dovalovský
Ladislava Szántoa 27
Bratislava
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Ing. Josef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
Ing. Josef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Ing. Jozef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 06.08.2008 do: 21.01.2009)
Ing. Jozef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 01.01.2009
  (od: 22.01.2009 do: 21.01.2009)
Bc. Peter Duchovič - podpredseda
Jana Mazura 4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 17.07.2010 do: 04.08.2014)
Mgr. Peter Duchovič - člen predstavenstva
Jana Mazura 4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.08.2018
  (od: 22.08.2018 do: 08.09.2023)
Mgr. Peter Duchovič - člen predstavenstva
Jana Mazura 4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.08.2018 Skončenie funkcie: 01.08.2023
  (od: 09.09.2023 do: 08.09.2023)
Mgr. Peter Duchovič - podpredseda
Jana Mazura 4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 05.08.2014 do: 21.08.2018)
Mgr. Peter Duchovič - podpredseda
Jana Mazura 4
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 01.08.2018
  (od: 22.08.2018 do: 21.08.2018)
Ing. Ján Falath - člen
Pifflova 4
Bratislava
  (od: 11.10.1993 do: 27.10.1994)
Ing. Jozef Fedor - podpredseda
Gelnická 16
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 06.08.2008 do: 21.01.2009)
Ing. Jozef Fedor - podpredseda
Gelnická 16
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 01.01.2009
  (od: 22.01.2009 do: 21.01.2009)
Ing. Jozef Fedor - predseda
Gelnická 16
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 22.01.2009 do: 16.07.2010)
Ing. Jozef Fedor - predseda
Gelnická 16
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2009 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Ing. Jiří Frolka - Člen predstavenstva
Čajakova 2172/6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 15.06.2021
  (od: 13.07.2021 do: 20.09.2022)
Ing. Jiří Frolka - Člen predstavenstva
Karpatská 3106/2
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 15.06.2021
  (od: 21.09.2022 do: 13.04.2023)
Ing. Jiří Frolka - Člen predstavenstva
Karpatská 3106/2
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 15.06.2021 Skončenie funkcie: 03.04.2023
  (od: 14.04.2023 do: 13.04.2023)
Ing. Vilam Jančovič , CSc.
Tekovská 18
Zlaté Moravce
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Ing. Vladimír Kestler - podpredseda
Schiffelova 8
Bratislava
  (od: 11.10.1993 do: 18.08.1996)
Ing. Vladimír Kestler - podpredseda
Sklenárova 8
Bratislava
  (od: 19.08.1996 do: 28.11.2000)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.09.2000
  (od: 13.09.2002 do: 25.09.2006)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.09.2000 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 6442/24
Bratislava
  (od: 13.02.2001 do: 12.09.2002)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Sklenárova 8
Bratislava
  (od: 29.11.2000 do: 12.02.2001)
Ing. Igor Kováč , PhD. - Podpredseda predstavenstva
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 21.10.2020 do: 02.03.2021)
Ing. Igor Kováč , PhD. - Podpredseda predstavenstva
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 01.10.2020 Skončenie funkcie: 14.01.2021
  (od: 03.03.2021 do: 02.03.2021)
Ing. František Kovačovský - člen
Rajecká 4
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Edmund Kozel - predseda predstavenstva
Jakubíkova 12
Bratislava
  (od: 27.10.1999 do: 28.11.2000)
Ing. Viliam Krajčovič - generálny riaditeľ
kpt. Nálepku 5
Trnava
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda
Agátová 9
Trnava
  (od: 19.07.2000 do: 28.11.2000)
Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda predstavenstva
Agátová 9
Bratislava
  (od: 27.10.1999 do: 18.07.2000)
Ing. Viliam Krajčovič - predseda
Agátova 9
Trnava
  (od: 19.08.1996 do: 26.10.1999)
Ing. Viliam Krajčovič - predseda
kpt. Nálepku 5
Trnava
  (od: 21.09.1992 do: 18.08.1996)
Ing. Peter Kubík - člen predstavenstva
Radoľa 437
Radoľa 023 36
Vznik funkcie: 01.08.2018
  (od: 22.08.2018 do: 08.11.2018)
Ing. Peter Kubík - člen predstavenstva
Radoľa 437
Radoľa 023 36
Vznik funkcie: 01.08.2018 Skončenie funkcie: 26.10.2018
  (od: 09.11.2018 do: 08.11.2018)
Ing. Peter Kubík - predseda
437
Radoľa 023 36
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 17.07.2010 do: 21.08.2018)
Ing. Peter Kubík - predseda
437
Radoľa 023 36
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 01.08.2018
  (od: 22.08.2018 do: 21.08.2018)
Mgr. Martin Laca
Kozmonautická 5
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 13.09.2002 do: 31.07.2006)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 01.08.2006 do: 25.09.2006)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Ing. Miroslav Lukáč - podpredseda
Novosická 1862
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 22.01.2009 do: 16.07.2010)
Ing. Miroslav Lukáč - podpredseda
Novosická 1862
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 01.01.2009 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Eduard Mikuš - podpredseda
Lysáková 16
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava
  (od: 29.11.2000 do: 12.09.2002)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 22.09.2000
  (od: 13.09.2002 do: 25.09.2006)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 22.09.2000 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Ing. Michal Mišo - predseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 05.08.2008)
Ing. Michal Mišo - predseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 31.07.2008
  (od: 06.08.2008 do: 05.08.2008)
Ing. Martin Mravec - člen
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
Ing. Martin Mravec - člen
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Ing. Martin Mravec - podpredseda
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 05.08.2008)
Ing. Martin Mravec - podpredseda
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 31.07.2008
  (od: 06.08.2008 do: 05.08.2008)
Ing. Martin Mravec - predseda
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 06.08.2008 do: 21.01.2009)
Ing. Martin Mravec - predseda
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 01.01.2009
  (od: 22.01.2009 do: 21.01.2009)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc.
Pred poľom 12
Trenčín
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Ing. Alfréd Richter
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Rudolf Sihlovec , MBA - predseda predstavenstva
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.08.2018
  (od: 22.08.2018 do: 02.03.2021)
Rudolf Sihlovec , MBA - predseda predstavenstva
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.08.2018 Skončenie funkcie: 14.01.2021
  (od: 03.03.2021 do: 02.03.2021)
Ing. Ján Spúra
Allendeho 2767
Poprad
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Ing. Eva Stalmašková
Žukovova 32
Bratislava
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Ing. Martin Švaňa - člen
Dunajov 218
Dunajov 023 02
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 27.11.2007)
Ing. Martin Švaňa - člen
Dunajov 218
Dunajov 023 02
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 06.11.2007
  (od: 28.11.2007 do: 27.11.2007)
Ing. Július Tóth - predseda
Muránska 8
Košice
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Ing. Jan Vehovský - člen
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 01.03.2011 do: 21.08.2018)
Ing. Jan Vehovský - člen
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 01.08.2018
  (od: 22.08.2018 do: 21.08.2018)
Ing. Jan Vehovský - Člen predstavenstva
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 15.01.2021
  (od: 03.03.2021 do: 08.09.2023)
Ing. Jan Vehovský - podpredseda predstavenstva
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 01.08.2018
  (od: 22.08.2018 do: 20.10.2020)
Ing. Jan Vehovský - podpredseda predstavenstva
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 01.08.2018 Skončenie funkcie: 01.10.2020
  (od: 21.10.2020 do: 20.10.2020)
Ing. Ján Vehovský - člen
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 17.07.2010 do: 28.02.2011)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 06.11.2007
  (od: 28.11.2007 do: 05.08.2008)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 06.11.2007 Skončenie funkcie: 31.07.2008
  (od: 06.08.2008 do: 05.08.2008)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 22.01.2009 do: 28.04.2010)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.01.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 29.04.2010 do: 28.04.2010)
Ing. Jiří Němec
Mla-dé fronty 1621
Praha 4
Česká republika
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (od: 02.12.2023)
V mene spoločnosti koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.
  (od: 22.08.2018 do: 01.12.2023)
Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (od: 21.09.1992 do: 21.08.2018)
Spoločnosť navonok zastupuje a podpisuje generálny riaditeľ Ing. Viliam Krajčovič.
  (od: 01.12.1990 do: 20.09.1992)
Dozorná rada: 
Ing. Robert Spišák , PhD.
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 11.03.2020
  (od: 01.04.2020)
Mgr. Miriam Krošláková
Stredná ulica 189/1
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 11.03.2020
  (od: 03.01.2023)
Ing. Vladimír Kestler - predseda dozornej rady
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 17.03.2020
  (od: 15.05.2020)
Rudolf Sihlovec , MBA - člen dozornej rady
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 15.01.2021
  (od: 03.03.2021)
Ing. Miloš Ješko
Pod Zečákom 1477/52
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 20.09.2021
  (od: 07.10.2021)
Augustín Lokaj
421
Divina 013 31
Vznik funkcie: 17.02.2022
  (od: 09.03.2022)
Jaroslav Máček
485
Rudina 023 31
Vznik funkcie: 31.03.2023
  (od: 14.04.2023)
Ing. Rudolf Autner
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 09.07.2001
  (od: 13.09.2002 do: 25.09.2006)
Ing. Rudolf Autner
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 09.07.2001 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
Ing. Rudolf Autner
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
Ing. Rudolf Autner
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Ing. Rudolf Autner
Račianska 8
Bratislava
  (od: 09.01.2002 do: 12.09.2002)
JUDr. Rudolf Bača - člen
ČSA 1190/3
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 25.07.2007
  (od: 24.08.2007 do: 13.04.2018)
JUDr. Rudolf Bača - člen
ČSA 1190/3
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 25.07.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.04.2018)
Ing. Imrich Bako - člen
Bezručová 6
Nové Zámky
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava
  (od: 29.11.2000 do: 08.01.2002)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava
  (od: 09.01.2002 do: 12.09.2002)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.07.2001
  (od: 13.09.2002 do: 25.09.2006)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.07.2001 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Ing. Ján Danko - člen
Jakubovo nám. 11
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Ladislav Debnár - člen
Svätoplukova 684/13
Bojnice
  (od: 11.10.1993 do: 27.10.1994)
Ing. Ján Dovalovský - člen
L. Szántoa 27
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Josef Droščin - podpredseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 05.08.2008)
Ing. Josef Droščin - podpredseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 31.07.2008
  (od: 06.08.2008 do: 05.08.2008)
Ing. Ján Falath - člen
Piffalova 4
Bratislava 851 01
  (od: 28.10.1994 do: 01.03.1995)
Ing. Ján Falath - člen
Pifflova 4
Bratislava
  (od: 02.03.1995 do: 18.08.1996)
Ing. Jozef Fedor
Gelnická 16
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 17.07.2010 do: 28.02.2011)
Ing. Jozef Fedor
Gelnická 16
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 14.02.2011
  (od: 01.03.2011 do: 28.02.2011)
Ing. Ján Gróf - člen
Víglašská 3
Bratislava
  (od: 11.10.1993 do: 27.10.1994)
Ing. Viliam Jančovič , CSc. - člen
Tekovská 18
Zlaté Moravce
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 11.03.2020
  (od: 01.04.2020 do: 14.05.2020)
Ing. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 11.03.2020 Skončenie funkcie: 17.03.2020
  (od: 15.05.2020 do: 14.05.2020)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2020)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 10.03.2020
  (od: 01.04.2020 do: 31.03.2020)
Ing. Marián Komáromy , CSc. - člen
G. Bethlena 23
Nové Zámky
  (od: 11.10.1993 do: 27.10.1994)
JUDr. Eva Komrsková
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (od: 29.11.2000 do: 08.01.2002)
JUDr. Eva Komrsková
Hrobákova 2480/24
Bratislava
  (od: 09.01.2002 do: 12.09.2002)
JUDr. Eva Komrsková
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.07.2001
  (od: 13.09.2002 do: 19.04.2004)
JUDr. Eva Komrsková - člen
Hrobákova 24
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
JUDr. Eva Komrsková - členka
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (od: 28.10.1994 do: 18.08.1996)
JUDr. Eva Komrsková - členka
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (od: 19.08.1996 do: 28.11.2000)
JUDr. Eva Komrsková - podpredseda
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.07.2001
  (od: 20.04.2004 do: 25.09.2006)
JUDr. Eva Komrsková - podpredseda
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.07.2001 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
JUDr. Eva Komrsková - podpredseda
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
JUDr. Eva Komrsková - podpredseda
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Ing. Edmund Kozel - podpredseda
Jakubíkova 28
Bratislava
  (od: 29.11.2000 do: 08.01.2002)
Ing. Edmund Kozel - podpredseda
Jakubíkova 28
Bratislava
  (od: 09.01.2002 do: 12.09.2002)
Ing. Edmund Kozel - podpredseda
Jakubíkova 28
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 09.07.2001
  (od: 13.09.2002 do: 19.04.2004)
Ing. Edmund Kozel - podpredseda
Jakubíkova 28
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 09.07.2001 Skončenie funkcie: 23.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Ing. Viliam Krajčovič
Agátová 9
Bratislava
  (od: 29.11.2000 do: 12.02.2001)
Ing. Vladimír Krajčovič
Agátová 9
Trnava
  (od: 13.02.2001 do: 08.01.2002)
Mgr. Miriam Krošláková
Hviezdoslavov 189
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 11.03.2020
  (od: 01.04.2020 do: 02.01.2023)
Ing. Stanislav Kudláč - člen
Miškovecká 1
Košice
  (od: 11.10.1993 do: 27.10.1994)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 16.07.2010)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 17.06.2015 do: 31.03.2020)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 10.03.2020
  (od: 01.04.2020 do: 31.03.2020)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 11.03.2020
  (od: 01.04.2020 do: 14.05.2020)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 11.03.2020 Skončenie funkcie: 17.03.2020
  (od: 15.05.2020 do: 14.05.2020)
Mgr. Martin Laca - podpredseda dozornej rady
Papraďová 5
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 17.03.2020
  (od: 15.05.2020 do: 02.03.2021)
Mgr. Martin Laca - podpredseda dozornej rady
Papraďová 5
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 17.03.2020 Skončenie funkcie: 14.01.2021
  (od: 03.03.2021 do: 02.03.2021)
Ing. Miroslav Lukáč
Novonosická 1862/146
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.06.2015)
Ing. Miroslav Lukáč
Novonosická 1862/146
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 17.06.2015 do: 16.06.2015)
Ing. Zuzana Maslíková
Turzovka Stred 328
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 12.07.2021)
Ing. Zuzana Maslíková
Turzovka Stred 328
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 01.03.2018 Skončenie funkcie: 19.04.2021
  (od: 13.07.2021 do: 12.07.2021)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 05.08.2008)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc. - podpredseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 06.08.2008 do: 11.02.2009)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc. - podpredseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 01.01.2009
  (od: 12.02.2009 do: 11.02.2009)
Doc.Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 25.09.2006)
Doc.Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
Ing. Michal Mišo
Miletičova 565/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 14.04.2018 do: 31.03.2020)
Ing. Michal Mišo
Miletičova 565/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 10.03.2020
  (od: 01.04.2020 do: 31.03.2020)
Ing. Michal Mišo - člen
Hornádska 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 06.08.2008 do: 13.04.2018)
Ing. Pavel Mockovčiak
Svetlá 5754/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 11.03.2020
  (od: 07.04.2020 do: 06.10.2021)
Ing. Pavel Mockovčiak
Svetlá 5754/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 11.03.2020 Skončenie funkcie: 20.09.2021
  (od: 07.10.2021 do: 06.10.2021)
JUDr. Pavol Ovšonka
344
Nová Lesná
  (od: 29.11.2000 do: 08.01.2002)
JUDr. Pavol Ovšonka
344
Nová Lesná
  (od: 09.01.2002 do: 12.09.2002)
JUDr. Pavol Ovšonka
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
Vznik funkcie: 09.07.2001
  (od: 13.09.2002 do: 19.04.2004)
JUDr. Pavol Ovšonka - člen
385
Gánovce
  (od: 11.10.1993 do: 27.10.1994)
JUDr. Pavol Ovšonka - člen
385
Gánovce
  (od: 28.10.1994 do: 18.08.1996)
JUDr. Pavol Ovšonka - člen
385
Gánovce
  (od: 19.08.1996 do: 28.11.2000)
JUDr. Pavol Ovšonka - predseda
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
Vznik funkcie: 09.07.2001
  (od: 20.04.2004 do: 25.09.2006)
JUDr. Pavol Ovšonka - predseda
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
Vznik funkcie: 09.07.2001 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
JUDr. Pavol Ovšonka - predseda
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
Vznik funkcie: 31.08.2006
  (od: 26.09.2006 do: 31.03.2007)
JUDr. Pavol Ovšonka - predseda
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
Vznik funkcie: 31.08.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Ing. František Palič - predseda
Pri Štadióne 964/25
Svätý Jur
  (od: 09.01.2002 do: 12.09.2002)
Ing. František Palič - predseda
Pri Štadióne 964/25
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 09.07.2001
  (od: 13.09.2002 do: 19.04.2004)
Ing. František Palič - predseda
Pri Štadióne 964/25
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 09.07.2001 Skončenie funkcie: 23.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Mgr. Juraj Papcun - člen
Tomášikova 10/A
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 25.07.2007
  (od: 24.08.2007 do: 13.04.2018)
Mgr. Juraj Papcun - člen
Tomášikova 10/A
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 25.07.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.04.2018)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - člen
Pred Poľom 12
Trenčín
  (od: 21.09.1992 do: 01.03.1995)
Ing. Marián Podolák
1435
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 25.01.2023)
Ing. Marián Podolák
1435
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.03.2018 Skončenie funkcie: 19.12.2022
  (od: 26.01.2023 do: 25.01.2023)
Ing. Alexander Rezeš - člen
Kremnická 43
Košice 040 01
  (od: 28.10.1994 do: 05.09.1995)
Prof.JUDr. Florián Sivák , CSc.
Astrová 10
Bratislava 821 06
  (od: 19.08.1996 do: 28.11.2000)
Ing. Ján Skrak - člen
Bellova 67
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
RNDr. Ján Smerek , CSc
Rosná 5
Košice 040 01
  (od: 06.09.1995 do: 18.08.1996)
RNDr. Ján Smerek , CSc
Rosná 5
Košice 040 01
  (od: 19.08.1996 do: 28.11.2000)
Ing. Ján Spúra - člen
Allendeho 2767
Poprad
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Doc. Ing. Jozef Šalak - podpredseda
Fábryho 9
Košice
  (od: 02.03.1995 do: 18.08.1996)
Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. - podpredseda
Fábryho 9
Košice
  (od: 19.08.1996 do: 28.11.2000)
Doc. Ing. Jozef Šalka - podpredseda
Fábryho 9
Košice 040 01
  (od: 28.10.1994 do: 01.03.1995)
PhDr. Marián Šarišský - predseda
Michalovská 1
Košice
  (od: 11.10.1993 do: 27.10.1994)
Ing. Jozef Škvarenina - člen
Kalinčiakova 4
Zlaté Moravce
  (od: 11.10.1993 do: 27.10.1994)
Ing. Eva Štalmašková
Žukovova 32
Bratislava
  (od: 28.10.1994 do: 01.03.1995)
Ing. Eva Štalmašková - člen
Žukovova 32
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 01.03.1995)
Ing. Martin Švaňa
Dunajov 218
Dunajov 023 02
Vznik funkcie: 06.11.2007
  (od: 28.11.2007 do: 16.07.2010)
Ing. Martin Švaňa
Dunajov 218
Dunajov 023 02
Vznik funkcie: 06.11.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Ing. Milan Tomšo - člen
Muškátova 40
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Július Tóth - predseda
Muráňska 8
Košice 040 01
  (od: 28.10.1994 do: 18.08.1996)
Ing. Július Tóth , CSc. - predseda
Muránska 8
Košice
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Július Tóth , CSc. - predseda
Muráňska 8
Košice 040 01
  (od: 19.08.1996 do: 28.11.2000)
Zdeněk Barvínek - člen
Za Klášterem 613
Fulnek
Česká republika
  (od: 11.10.1993 do: 27.10.1994)
Ing. Jiří Němec - podpredseda
Mladé fronty 1621
Praha 4 - Chodov
Česká republika
  (od: 21.09.1992 do: 01.03.1995)
Ing. Vladimír Vlček - predseda
Sklopčická 595
Ostrava - Krásné Pole
Česká republika
  (od: 29.11.2000 do: 08.01.2002)
Prokúra: 
Ing. Vladimír Baláž
Alstrova 62
Bratislava
  (od: 27.10.1999 do: 12.09.2002)
Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a skratku "prok".
  (od: 27.10.1999 do: 12.09.2002)
Odštepný závod: 
Názov: 
OMNIA a.s. Bratislava - organizačná zložka Brno
  (od: 18.12.1995 do: 05.04.1999)
Sídlo: 
Jedovnická 10
Brno 628 00
Česká republika
  (od: 18.12.1995 do: 05.04.1999)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Zboja
Plovdivská 3
Brno
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.1995 do: 05.04.1999)
 
 
Výška základného imania: 
11 745 000 EUR Rozsah splatenia: 11 745 000 EUR
  (od: 19.09.2020)
7 745 000 EUR Rozsah splatenia: 7 745 000 EUR
  (od: 12.12.2017 do: 31.03.2020)
5 345 000 EUR Rozsah splatenia: 5 345 000 EUR
  (od: 05.08.2014 do: 11.12.2017)
5 344 220,93896 EUR Rozsah splatenia: 5 344 220,93896 EUR
  (od: 04.02.2009 do: 04.08.2014)
161 000 000 Sk Rozsah splatenia: 161 000 000 Sk
  (od: 13.09.2002 do: 03.02.2009)
161 000 000 Sk
  (od: 02.03.1995 do: 12.09.2002)
116 000 000 Sk
  (od: 11.10.1993 do: 01.03.1995)
89 000 000 Sk
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 345 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, okrem prípadov, kedy je podľa Stanov možný prevod bez obmedzenia.
  (od: 24.11.2020)
Počet: 640
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, okrem prípadov, kedy je podľa Stanov možný prevod bez obmedzenia.
  (od: 24.11.2020)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 345 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 01.04.2020 do: 23.11.2020)
Počet: 640
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 01.04.2020 do: 23.11.2020)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 345 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 05.08.2014 do: 31.03.2020)
Počet: 240
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 12.12.2017 do: 31.03.2020)
Počet: 156
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 04.02.2009 do: 04.08.2014)
Počet: 45
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 04.02.2009 do: 04.08.2014)
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 04.02.2009 do: 04.08.2014)
Počet: 156
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 24.05.2005 do: 03.02.2009)
Počet: 45
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 24.05.2005 do: 03.02.2009)
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.05.2005 do: 03.02.2009)
Počet: 161000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.10.1999 do: 23.05.2005)
Počet: 161000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.03.1995 do: 26.10.1999)
Počet: 1160
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.10.1993 do: 01.03.1995)
Počet: 890
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 21.09.1992 do: 10.10.1993)
Akcionár: 
OMNIA HOLDING, SE
Václavské náměstí 802/56
Praha 110 00
Česká republika
  (od: 05.12.2014 do: 11.12.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.6.1990. Stary spis: Sa 132
  (od: 01.12.1990)
V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 Obch. zák.č. 513/1991 Zb. boli na valnom zhromaždení dňa 22.4.1992 schválené stanovy a.s. a prispôsobené Obch. zákonníku. Stary spis: Sa 132
  (od: 21.09.1992)
Notárska zápisnica zo dňa 17.3.1993 N 246/93, Nz 244/93. Stary spis: Sa 132
  (od: 11.10.1993)
Notárska zápisnica N 152/14, Nz 141/94 z valného zhromaždenia konaného 1.12.1994 ktorou bolo prijaté úplné znenie stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 132
  (od: 02.03.1995)
Notárska zápisnica N 102/95, Nz 100/95 napísaná dňa 19.06.1995 notárom JUDr. Katarínou Pohronskou, osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, uznesenie UZ č. 12/95 zo dňa 20.06.1995. Stary spis: Sa 132
  (od: 06.09.1995)
Uznesenie dozornej rady OMNIA, a.s. č. 7/94 zo dňa 10.02.1994. Stary spis: Sa 132
  (od: 18.12.1995)
Notárska zápisnica N 59/96, Nz 56/96 zo dňa 29.3.1996 a stanovy spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení dňa 29.3.1996. Stary spis: Sa 132
  (od: 19.08.1996)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.5.1997 pod č. N 94/97, NZ 94/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 132
  (od: 26.03.1998)
Uznesenie Krajského obchodného súdu v Brne č.k. Firm 17748/97 Rg. A 9143/3/35 zo dňa 23.3.1998
  (od: 06.04.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 177/99 spísanou JUDr. Katarínou Pohronskou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.1999 a zo dňa 4.10.1999.
  (od: 27.10.1999)
Notárska zápisnica N 215/2000, Nz 194/2000 zo dňa 22.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam č. 19/2000 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.2000. Záznam č. 3/2000 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.9.2000.
  (od: 29.11.2000)
Notárska zápisnica N 216/2001, Nz 204/2001 zo dňa 9. 7. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 09.01.2002)
Notárska zápisnica č. N 392/2001, Nz 377/2001 zo dňa 5. 11. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a úplné znenie stanov, ktoré tvorí jej prílohu.
  (od: 16.04.2002)
Notárska zápisnica číslo N 266/2002, NZ 258/2002 zo dňa 14. 6. 2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a. s. konaného dňa 14. 6. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.09.2002)
Zápisnica družstva - 23.01.2004.
  (od: 20.04.2004)
Osvedčnie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 51/2005, Nz 12366/2005, NCRls 12211/2005 spísanej JUDr. Katarínou Pohronskou - zmena predmetu podnikania
  (od: 14.04.2005)
Notárska zápisnica č.N 84/2005, Nz 21825/2005, NCRls 21567/2005 zo dňa 17.05.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.07.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 122/2006, NZ 27663/2006 zo dňa 13.07.2006.
  (od: 01.08.2006)
Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 34287/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.
  (od: 26.09.2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a.s. zo dňa 05.03.2007 o zlúčení ku dňu 01.04.2007 so spoločnosťou OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 54/2007, Nz 9697/2007, NCRIs 9763/ 2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou dňa 13.03.2007. Spoločnosť OMNIA, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B je právnym nástupcom spoločnosti OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.04.2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1082007, Nz 22968/2007 zo dňa 12.06.2007 o zlúčení so spoločnosťou CASL, a.s., so sídlom Štrková 23, 010 09 Žilina, IČO: 36 413 429, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10392/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 110/2007, Nz 22976/2007 zo dňa 12.06.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti CASL, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.07.2007)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 25.07.2007.
  (od: 24.08.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.6.2008.
  (od: 06.08.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2008.
  (od: 22.01.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 8/2009, Nz 1863/2009, NCRls 1837/2009 spísanej dňa 23.01.2009.
  (od: 04.02.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2009
  (od: 12.02.2009)
Notárska zápisnica N 81/2009, Nz 19682/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 16.07.2009)
Notárska zápisnica N 48/2020, Nz 7598/2020, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2020 obsahujúca nové Stanovy spoločnosti
  (od: 01.04.2020)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.04.2007 do: 30.12.2011)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 31.12.2011)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 31.12.2011)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CASL, a.s. IČO: 36 413 429
Štrková 23
Žilina 010 09
  (od: 01.07.2007)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KLF - ZVL MTK spol. s r.o. IČO: 36 387 631
Robotnícka 14
Martin 036 01
  (od: 31.12.2011)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KLF KOVÁČŇA, a.s. IČO: 36 396 559
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (od: 24.01.2008)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
OMNIMETAL, a.s. IČO: 36 386 642
Kukučínova 1
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (od: 01.04.2007)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KLF KOVÁČOVŇA, a.s. IČO: 36 396 559
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024
Dátum výpisu:  03.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR