Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13948/V

Business name: 
V - Energie, s.r.o.
  (from: 12/22/2012)
ELVOD - Energie, s.r.o.
  (from: 12/12/2009 until: 12/21/2012)
Elektrovod - Energie, s.r.o.
  (from: 12/02/2002 until: 12/11/2009)
Registered seat: 
Hroncova 3
Košice 040 01
  (from: 12/12/2009)
Krmanova 14
Košice 040 01
  (from: 04/07/2003 until: 12/11/2009)
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (from: 12/02/2002 until: 04/06/2003)
Identification number (IČO): 
35 848 308
  (from: 12/02/2002)
Date of entry: 
12/02/2002
  (from: 12/02/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/02/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 12/02/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/02/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/02/2002)
marketing a prieskum trhu
  (from: 12/02/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/02/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/02/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/02/2002)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 12/02/2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 03/10/2004)
organizovanie kultúrych, spoločenských a športových podujatí, seminárov a kurzov
  (from: 03/10/2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/10/2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 03/10/2004)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 03/10/2004)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 03/10/2004)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 03/10/2004)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 03/10/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 03/10/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 03/10/2004)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 04/06/2004)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 04/06/2004)
kontrola kotlov a vykurovacích sústav
  (from: 12/22/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, V rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
  (from: 12/22/2012)
oborné prehliadky a odborné skúšky vyhradných technických zariadení tlakových v prevádzke V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A: b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny, b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny e potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak nad 1 MPa, DN nad 25, technické zariadenia tlakové skupina B: a kotly parné a kvapalinové, V. trieda, b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny, b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny, e1 potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak do 1 MPa, e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para, f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred predkročením najvyššieho pracovného tlaku
  (from: 12/22/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h, f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa, g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod, h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní, technické zariadenia plynové skupina B na: d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov, f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g), rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 12/22/2012)
Partners: 
Ing. Boris Farkašovský
Stropkovská 64
Košice - mestská časť Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 12/22/2012)
ELVOD, a.s. IČO: 31 402 968
Čulenova 5
Bratislava 816 46
Slovak Republic
  (from: 02/28/2009 until: 12/21/2012)
ELVOD, a.s. IČO: 31 402 968
Čulenova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/02/2002 until: 02/27/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Boris Farkašovský
Amount of investment: 75 024 EUR Paid up: 75 024 EUR
  (from: 11/12/2015)
ELVOD, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 02/27/2009)
ELVOD, a.s.
Amount of investment: 255 594 EUR Paid up: 255 594 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 12/21/2012)
Ing. Boris Farkašovský
Amount of investment: 255 594 EUR Paid up: 255 594 EUR
  (from: 12/22/2012 until: 11/11/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/12/2015)
konatelia
  (from: 04/07/2003 until: 11/11/2015)
konatelia
  (from: 12/02/2002 until: 04/06/2003)
Ing. Boris Farkašovský
Stropkovská 64
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 01/15/2003
  (from: 11/12/2015)
Ing. Jarolím Antal
Vážska 5017/23
Bratislava 821 27
From: 05/19/2011
  (from: 06/01/2011 until: 12/21/2012)
Ing. Jarolím Antal
Vážska 5017/23
Bratislava 821 27
From: 05/19/2011 Until: 10/24/2012
  (from: 12/22/2012 until: 12/21/2012)
Ing. Boris Farkašovský
Žižkova 27
Košice 040 01
From: 01/15/2003
  (from: 04/07/2003 until: 11/11/2015)
Ing. Peter Hrebík
Malé Ripňany 31
Veľké Ripňany 956 07
From: 12/02/2002
  (from: 12/02/2002 until: 03/10/2005)
Ing. Peter Hrebík
Malé Ripňany 31
Veľké Ripňany 956 07
From: 12/02/2002 Until: 03/07/2005
  (from: 03/11/2005 until: 03/10/2005)
Ing. Tomáš Malatinský
Adámiho 35
Bratislava 841 05
From: 05/19/2011
  (from: 06/01/2011 until: 04/30/2012)
Ing. Tomáš Malatinský
Adámiho 35
Bratislava 841 05
From: 05/19/2011 Until: 04/03/2012
  (from: 05/01/2012 until: 04/30/2012)
Ing. Peter Papan
H. Meličkovej 21/B
Bratislava 841 05
From: 12/02/2002
  (from: 12/02/2002 until: 05/27/2005)
Ing. Peter Papan
Kozmonautická 9
Bratislava 821 02
From: 12/02/2002
  (from: 05/28/2005 until: 05/31/2011)
Ing. Peter Papan
Kozmonautická 9
Bratislava 821 02
From: 12/02/2002 Until: 05/19/2011
  (from: 06/01/2011 until: 05/31/2011)
Ing. Pavol Ponca
Mikulášska 7015/25
Bratislava 811 01
From: 03/13/2007
  (from: 05/19/2007 until: 05/31/2011)
Ing. Pavol Ponca
Mikulášska 7015/25
Bratislava 811 01
From: 03/13/2007 Until: 05/19/2011
  (from: 06/01/2011 until: 05/31/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/07/2003)
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a má samostatné podpisové právo za spoločnosť, ktoré vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 12/02/2002 until: 04/06/2003)
Capital: 
75 024 EUR Paid up: 75 024 EUR
  (from: 11/12/2015)
255 594 EUR Paid up: 255 594 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 11/11/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 02/27/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.11.2002 v súlade s §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/02/2002)
Notárska zápisnica č. N 13/2003, Nz 2530/2002 zo dňa 15.1.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena zakladateľskej listiny, (zmena sídla z: Bratislava, Čulenova 5, na Košice, Krmanova 14).
  (from: 04/07/2003)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person