Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  265/P

Obchodné meno: 
ALPHA, a.s. v likvidácii
  (od: 03.07.2013 do: 23.11.2021)
ALPHA, a.s.
  (od: 29.06.2013 do: 02.07.2013)
ALPHA, o.c.p., a.s.
  (od: 21.08.2000 do: 28.06.2013)
AKT, o.c.p., a.s.
  (od: 08.02.1996 do: 20.08.2000)
Sídlo: 
Svätoplukova 4
Prešov 080 01
  (od: 21.08.2000 do: 23.11.2021)
Hlavná č. 33
Prešov 080 01
  (od: 24.06.1997 do: 20.08.2000)
Masarykova 10
Prešov 080 01
  (od: 08.02.1996 do: 23.06.1997)
IČO: 
31 721 257
  (od: 08.02.1996)
Deň zápisu: 
08.02.1996
  (od: 08.02.1996)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 08.02.1996)
Predmet činnosti: 
obchodovanie s cennými papiermi
  (od: 08.02.1996 do: 20.08.2000)
obchodovanie s cennými papiermi
  (od: 21.08.2000 do: 28.06.2013)
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 21.08.2000 do: 28.06.2013)
vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až § 37 zák. č. 600/92 Zb., v znení neskorších zmien
  (od: 21.08.2000 do: 28.06.2013)
obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 21.08.2000 do: 28.06.2013)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 21.08.2000 do: 28.06.2013)
vykonávanie funkcie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (od: 21.08.2000 do: 28.06.2013)
obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi s tým, že toto oprávnenie sa vzťahuje: a) len na zahraničné cenné papiere, ktorých emitent má sídlo v Českej republike b) na predaj zahraničných cenných papierov podľa písm. a), ktoré žiadateľ vlastní ( z vlastného účtu žiadateľa ), cudzozemcovi c) na kúpu akcií podľa písm. a) na vlastný účet od cudzozemca, v rozsahu peňažných prostriedkov, ktoré žiadateľ získal z predaja zahraničných cenných papierov podľa písm. b) d) na sprostredkovanie predaja ( predaj na cudzí účet ) zahraničných cenných papierov podľa písm. a) cudzozemcovi, v rozsahu devízového povolenia, resp. devízovej licencie vydanej vlastníkovi zahraničných cenných papierov e) na sprostredkovanie kúpy ( kúpa na cudzí účet ) akcií podľa písm. a) od cudzozemca, v rozsahu devízového povolenia, resp. devízovej licencie vydanej nadobúdateľovi ( záujemcovi, komitentovi, mandantovi )
  (od: 21.08.2000 do: 28.06.2013)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (od: 08.02.1996 do: 23.11.2021)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 08.02.1996 do: 23.11.2021)
organizovanie školení, kurzov vzdelávania, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 08.02.1996 do: 23.11.2021)
obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej: potraviny, alko-nealko nápoje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, textil, odevy, obuv, bižutéria, tovar pre domácnosť, bicykle, nábytok, kozmetické výrobky, poľnohospodárske produkty, obilie, osivo a krmivo, kvety a sadenice, spotrebný a priemyselný tovar, elektronika a výpočtová technika, drevo a stavebný materiál, výrobky z dreva, stavebné stroje, obrábacie stroje, technické potreby, stroje pre opracovanie dreva, motorové vozidlá a príslušenstvo k motorovým vozidlám, kancelárske potreby
  (od: 08.02.1996 do: 23.11.2021)
leasing a finančný leasing
  (od: 08.02.1996 do: 23.11.2021)
prenájom strojov, zariadení dopravných prostriedkov
  (od: 08.02.1996 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.08.2000 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 08.02.1996 do: 20.08.2000)
Ing. arch. Rudolf Bicek - člen
L. Novomeského 4
Prešov
  (od: 24.06.1997 do: 28.06.1999)
Jozef Bukovan - predseda
45
Šávoľ
  (od: 29.06.1999 do: 20.08.2000)
Dáša Gdovinová - člen
A. Matušku 18
Prešov
  (od: 21.08.2000 do: 12.10.2000)
Dáša Gdovinová - predseda
A. Matušku 18
Prešov
  (od: 13.10.2000 do: 03.10.2001)
Tatiana Gunárová - člen
Pred poľom 10
Trenčín
  (od: 29.06.1999 do: 20.08.2000)
Štefan Jankovič - člen
326
Dudince
  (od: 29.06.1999 do: 20.08.2000)
Ing. Slavomír Mladý - člen
Karpatská 19
Prešov
  (od: 08.02.1996 do: 23.06.1997)
Jana Molnarová - člen
Jiráskova 20
Trnava
  (od: 21.08.2000 do: 03.10.2001)
Ing. arch. Martin Oravec - člen
Slovenská 47
Prešov
  (od: 08.02.1996 do: 28.06.1999)
Ing. František Petrán - člen
17. novembra 142
Prešov
  (od: 08.02.1996 do: 23.06.1997)
Ing. František Petrán - predseda
17. novembra 142
Prešov
  (od: 24.06.1997 do: 28.06.1999)
Ing. Martin Tichý - člen
Bajkalská 16
Prešov
  (od: 29.06.1999 do: 03.10.2001)
Ing. Roman Žovinec - člen
Zemplínska 3
Prešov
  (od: 24.06.1997 do: 28.06.1999)
Vladimír Beleš - predseda
Sokolská 285
Strečno
  (od: 04.10.2001 do: 23.11.2021)
Ľudovít Holec - člen
Osloboditeľov 3183/30
Žilina
  (od: 04.10.2001 do: 23.11.2021)
Štefan Szalai - člen
41
Šávoľ
  (od: 04.10.2001 do: 23.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 21.08.2000 do: 23.11.2021)
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 08.02.1996 do: 20.08.2000)
Základné imanie: 
5 000 000 Sk
  (od: 08.02.1996 do: 23.11.2021)
Akcie: 
Počet: 5000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.08.2000 do: 23.11.2021)
Počet: 5000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.02.1996 do: 20.08.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Adamko - člen
Tomášiková 42
Prešov
  (od: 08.02.1996 do: 28.06.1999)
Ing. arch. Rudolf Bicek - člen
L. Novomeského 4
Prešov
  (od: 08.02.1996 do: 23.06.1997)
Ľubor Havlíček - člen
Fraňa Kráľa 4
Brezno
  (od: 29.06.1999 do: 20.08.2000)
Ing. arch. Vladimír Kačala - člen
Ďumbierska 6
Prešov
  (od: 08.02.1996 do: 23.06.1997)
Ing. arch. Vladimír Kačala - predseda
Ďumbierska 6
Prešov
  (od: 24.06.1997 do: 28.06.1999)
Ing. Miroslav Klimo - predseda
Ľ. Fullu 3112/7
Bratislava
  (od: 29.06.1999 do: 20.08.2000)
Ing. Slavomír Mladý - člen
Karpatská 19
Prešov
  (od: 24.06.1997 do: 28.06.1999)
Ing. Pavol Marko, , CSc. - člen
60
Záhorie
  (od: 29.06.1999 do: 23.11.2021)
Elena Gdovinová - člen
A. Matušku 18
Prešov
  (od: 21.08.2000 do: 23.11.2021)
Ján Škrabský - člen
Ďumbierska 20
Prešov
  (od: 21.08.2000 do: 12.10.2000)
Ján Škrabský - predseda
Ďumbierska 20
Prešov
  (od: 13.10.2000 do: 23.11.2021)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 24. 3. 2012
  (od: 03.07.2013)
 Likvidátor:
Vladimír Beleš
Sokolská 285
Strečno 013 24
Vznik funkcie: 24.03.2012
  (od: 03.07.2013 do: 23.11.2021)
 Likvidátor:
Ľudovít Holec
Osloboditeľov 3183/30
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.03.2012
  (od: 03.07.2013 do: 23.11.2021)
 Likvidátor:
Štefan Szalai
41
Šávoľ 985 41
Vznik funkcie: 24.03.2012
  (od: 03.07.2013 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátori v mene spoločnosti robia úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti spoločne.
  (od: 03.07.2013 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice č. N 213/95, Nz 182/95 zo dňa 27.10.1995, spísanej JUDr. Vierou Čopákovou, notárkou v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá dňom 8.2.1996 majetok, práva a záväzky spoločnosti AKT, s.r.o. so sídlom v Prešove, Masarykova 10, zrušenej bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť. Stary spis: Sa 737
  (od: 08.02.1996 do: 23.11.2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 21.4.1997.
  (od: 29.06.1999 do: 23.11.2021)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 17.8.2000 .
  (od: 21.08.2000 do: 23.11.2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 6.5.1997.
  (od: 24.06.1997 do: 28.06.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  24.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR