Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10695/L

Business name: 
TuCon, a. s.
  (from: 08/12/2009)
Registered seat: 
K cintorínu 63
Žilina - Bánová 010 04
  (from: 07/12/2013)
Identification number (IČO): 
44 802 030
  (from: 06/19/2009)
Date of entry: 
06/19/2009
  (from: 06/19/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/19/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/19/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/19/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/19/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/19/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/19/2009)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 06/19/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/19/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/19/2009)
banská činnosť
  (from: 01/13/2010)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3
  (from: 01/13/2010)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 01/13/2010)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/13/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/13/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/10/2010)
výroba a spracovanie výbušnín
  (from: 12/14/2012)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 07/12/2013)
montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
  (from: 09/12/2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 09/12/2013)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 03/09/2017)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 03/09/2017)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 03/09/2017)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 03/09/2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/09/2017)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 03/09/2017)
Inžinierska činnosť,stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/09/2017)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - elektrotechnická časť a stavebná časť
  (from: 07/07/2021)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 07/07/2021)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 07/07/2021)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/07/2021)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 07/07/2021)
opravy pracovných strojov
  (from: 07/07/2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/14/2024)
Výroba, dodávka a montáž technologických zariadení čistiarní odpadových vôd
  (from: 03/14/2024)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  (from: 03/14/2024)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/19/2009)
Ing. Igor Schnierer - Member of the Board of Directors
Medzi lánom 383/40
Hôrky 010 04
From: 12/01/2020
  (from: 03/14/2024)
Ing. Viera Palanová - Vice-chairman of the Board of Directors
481
Rosina 013 22
From: 12/01/2020
  (from: 11/27/2020)
Ing. Miroslav Žák - Chairman of the Board of Directors
Komenského 2620/52
Žilina 010 01
From: 05/01/2021
  (from: 03/16/2022)
Ing. Michal Plaskúr - Member of the Board of Directors
Ulica Poriečie 1161/304
Zákamenné 029 56
From: 06/01/2024
  (from: 06/08/2024)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje: a) buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo b) podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 11/27/2020)
Capital: 
3 000 000 EUR Paid up: 3 000 000 EUR
  (from: 09/15/2010)
Shares: 
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: žiadne
  (from: 11/10/2009)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 09/15/2010)
Stockholder: 
Marti Tunnel AG
Seedorffeldstrasse 21
Moosseedorf 3302
Švajčiarska konfederácia
  (from: 08/25/2022)
Supervisory board: 
Peter Krcho
Stodolova 14
Žilina 010 15
From: 02/06/2019
  (from: 03/23/2019)
Olivier Laurent Bőckli
route d ´Eissy 19
Domdidier CH-1564
Švajčiarska konfederácia
From: 12/01/2020
  (from: 11/27/2020)
Ing. Jozef Hric
Nová Lehota 72
Handlová 972 51
From: 06/15/2021
  (from: 07/07/2021)
Reto Manuel Marti
Hardeggstrasse 10
Zürich CH-8049
Švajčiarska konfederácia
From: 12/21/2010
  (from: 03/16/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 152/2009, Nz 15270/2009 zo dňa 12.5.2009, jej zmeny zo dňa 1.6.2009 pod č. N 178/2009, Nz 18134/2009 a jej zmeny zo dňa 12.6.2009 pod č. N 197/2009, Nz 19769/2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 06/19/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 250/2009, Nz 25666/2009 zo dňa 30.7.2009- zmena sídla, zmena obchodného mena.
  (from: 08/12/2009)
Kúpa časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TUBAU, a.s., IČO: 35 801 999 ako predávajúcim zo dňa 24.10.2009, schválenej rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 22.10.2009.
  (from: 01/13/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MartiSlavia a.s. 35945672 ,
Panenská
13
  (from: 07/24/2013)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person