Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  107/B

Business name of the organisational unit: 
Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH, organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
  (from: 02/21/2019)
Registered seat of organisational unit: 
Karadžičova 8/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 09/01/2021)
Identification number (IČO): 
31 337 392
  (from: 12/08/1992)
Date of entry: 
12/08/1992
  (from: 12/08/1992)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 12/08/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie nákupu a predaja farmaceutických výrobkov a látok akéhokoľvek druhu v oblasti humánnej a veterinárnej medecíny, ako aj chemikálií akéhokoľvek druhu, koordinácia a supervízia obchodných zástupcov /agentúr, exkluzívnych zástupcov, nositeľovlicencie a pod./, ako aj propagačné činnosti spoločnosti MERCK & CO., INC., Rahway, New Jersey, USA, a jej pridružených spoločností
  (from: 12/08/1992)
administratívne práce
  (from: 05/19/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/19/2004)
Head of organisational unit: 
Eva Gonová
Malodunajská 8632/11
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 04/30/2024
  (from: 04/30/2024)
Acting in the name of the company: 
Za organizačnú zložku koná vedúci organizačnej zložky. Vedúci organizačnej zložky je oprávnený konať v mene organizačnej zložky vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za organizačnú zložku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu organizačnej zložky, k menu a funkcii pripojí vedúci organizačnej zložky svoj podpis.
  (from: 02/27/2007)
Other legal facts: 
Organizačná zložka založená v zmysle § 21 Zák.513/91 Zb. firmou MERCK SHARP & DOHME IDEA AG so sídlom Schaffhauserstrasse 134, 8152 Glattburgg, Švajčiarsko. Stary spis: Po 298
  (from: 12/08/1992)
Uznesenie správnej rady zakladateľa zo dňa 1.6.1995. Rezolúcia Riaditeľskej rady zakladateľa zo dňa 8.11.1996.
  (from: 11/27/1996)
Rozhodnutie predstavenstva zakladateľa formou obežníka č. 1998/5.
  (from: 04/14/1999)
Rozhodnutie riaditeľov č. 1/2000.
  (from: 05/15/2000)
Právna forma zahraničnej osoby: akciová spoločnosť Register a číslo zápisu zahraničnej osoby: Handelsregister kantónu Zürich - Hlavný register č. CH-020.3.001.647-0 Predmet podnikania zahraničnej osoby: - kúpy a predaj farmaceutických špecialít a látok akéhokoľvek druhu v oblasti humánnej medicíny, ako aj chemikálií akéhokoľvek druhu, - koordinácia, kontrola a podpora dcérskych spoločností, blízkych spoločností, obchodných zástupcov /agentúry, samostatní zástupcovia a pod./ a nadobúdateľov licencie spoločnosti Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A., vo východnej a západnej Európe, na území štátov bývalého Sovietskeho zväzu, na blízkom a strednom Východe a v Afrike, - môže sa podieľať na podnikaní rovnakých alebo príbuzných odvetví, nadobúdať základné vlastníctvo, ako aj realizovať, podporovať a prispievať na klinické štúdie na objednávku, Hodnota upísaného základného imania zahraničnej osoby: SFr. 50.000,- Zahraničná osoba sa spravuje švajčiarskym právom Rozhodnutie zakladateľa o zmene štatutárneho orgánu zo dňa 28.6.2002. KONANIE MENOM SPOLOČNOSTI: Za organizačnú zložku koná riaditeľ. Riaditeľ organizačnej zložky zahraničnej osoby je oprávnený konať v mene organizačnej zložky vo všetkých veciach samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich zložku zahraničnej osoby je riaditeľ oprávnený podpisovať samostatne. Podpisovanie za organizačnú zložku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu organizačnej zložky zahraničnej osoby, k menu a funkcii pripojí riaditeľ svoj podpis.
  (from: 11/29/2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.2.2004.
  (from: 05/19/2004)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 21. 4. 2004.
  (from: 07/10/2004)
Rozhodnutie o odvolaní vedúceho organizačnej zložky zo dňa 09.07.2008.
  (from: 10/10/2008)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 26.01.2009.
  (from: 02/28/2009)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 04.11.2009.
  (from: 11/25/2009)
Zriaďovateľ zmenil sídlo - nové sídlo zriaďovateľa: Schaffhauserstresse 136, 8152 Glattburgg, Švajčiarsko
  (from: 05/15/2012)
Rozhodnutie o odvolaní vedúceho organizačnej zložky zo dňa 05.02.2015.
  (from: 02/13/2015)
Rozhodnutie zriaďovateľa z 26.11.2015.
  (from: 12/15/2015)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 18.05.2016.
  (from: 05/25/2016)
Foreign person: 
Business name: Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH
Registered seat:
Tribschenstrasse 60
Luzern 6005
Švajčiarska konfederácia
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: obchodný register kantónu Luzern Registration number: CHE-107.374.778
  (from: 11/11/2022)
Franz Escherich
Hobacherstrasse 10a
Meggen 6045
Švajčiarska konfederácia
From: 09/16/2013
  (from: 11/11/2022)
Carlos Fernandez Perez
Suurstoffi 17b
Rotkreuz 6343
Švajčiarska konfederácia
From: 09/16/2013
  (from: 11/11/2022)
Daniel Mousson
Säntisstrasse 43
Esslingen 8133
Švajčiarska konfederácia
From: 02/15/2018
  (from: 11/11/2022)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person