Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  133/V

Business name of the organisational unit: 
Potrubí Praha, spol. s r.o., organizačná zložka
  (from: 03/15/1994 until: 11/27/2003)
Registered seat of organisational unit: 
Krivá 18
Košice 040 01
  (from: 03/15/1994 until: 11/27/2003)
Date of entry: 
03/15/1994
  (from: 03/15/1994)
Date of deletion: 
11/28/2003
  (from: 11/28/2003)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 03/15/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj /§ 33 písm. a zák. č.455/ 91 Zb.,mimo tovarov uvedených v prílohe č.2,3 Živ.zákona/, a to v oblasti strojov a technologických zariadení v ľahkom, ťažkom a spotrebnom priemysle.
  (from: 03/15/1994 until: 11/27/2003)
Management body: 
Ing. Ladislav Šemšák - riaditeľ
Krivá 16
Košice
  (from: 03/15/1994 until: 11/27/2003)
Acting in the name of the company: 
Za organizačnú zložkku koná a podpisuje jej riaditeľ. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky organizačnej zložky podpisuje jej riaditeľ tak, že k obchodnému menu organizačnej zložky pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/15/1994 until: 11/27/2003)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno organizačnej zložky: Potrubí Praha, spol. s r.o., organizačná zložka Sídlo: Krivá 18, Košice. 040 01 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe rozhodnutia zakladateľa POTRUBÍ Praha, spol. s r.o so sídlom Praha 9, Sokolovská 178, IČO: 48 59 24 47 zo dňa 11.2.2003 vo forme notárskej zápisnice N 80/2003 NZ 69/2003 zo dňa 11.2.2003.
  (from: 11/28/2003)
Organizačná zložka zahraničnej osoby bola založená rozhodnutím zo dňa 7.2.1994 spoločnosti Potrubí Praha, spol. s r.o. so sídlom v Prahe, zapísanej v obchodnom registri Obvodného súdu pre Prahu 1, Česká republika v odd. C vo vložke číslo 18604.
  (from: 03/15/1994 until: 11/27/2003)
Foreign person: 
Business name: Potrubí Praha, spol. s r.o
Registered seat:
Senovážne nám. 3
Praha 1
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 03/15/1994 until: 11/27/2003)
Date of updating data in databases:  10/18/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person