Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1377/S

Obchodné meno: 
Gard-invest spol. s r.o. "v konkurze"
  (od: 27.06.2008)
Gard-invest spol. s r.o.
  (od: 17.08.2006 do: 26.06.2008)
GARDEN spol. s r.o.
  (od: 12.08.1993 do: 16.08.2006)
Sídlo: 
Námestie Artézskych prameňov 1
Lučenec 984 01
  (od: 17.08.2006)
Vajanského 2
Lučenec 984 01
  (od: 08.02.2001 do: 16.08.2006)
Dr. Herza 1
Lučenec 984 01
  (od: 12.08.1993 do: 07.02.2001)
IČO: 
31 590 641
  (od: 12.08.1993)
Deň zápisu: 
12.08.1993
  (od: 12.08.1993)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 12.08.1993)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
  (od: 12.08.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 12.08.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 12.08.1993)
služby v interiérovej a exteriérovej činnosti
  (od: 12.08.1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.1993)
prenájom - leasing nehnuteľností a hnuteľných vecí
  (od: 12.08.1993)
výroba tepla
  (od: 08.02.2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
  (od: 08.02.2001)
prevádzkovanie garáží
  (od: 18.11.2002)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
  (od: 13.11.2003)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete určenej výhradne na jednosmerné šírenie TV a rozhlasových programových služieb a na šírenie týchto programových služieb prostredníctvom KDS
  (od: 13.11.2003)
Spoločníci: 
Mesto Lučenec IČO: 00 316 181
Novohradská 1
Lučenec
  (od: 18.11.2002)
AVANT, a.s. IČO: 36 030 473
Vajanského 2
Lučenec
  (od: 18.11.2002 do: 10.09.2003)
AVANT, a.s. IČO: 36 030 473
Vajanského 2
Lučenec
  (od: 08.02.2001 do: 17.11.2002)
Mesto Lučenec IČO: 00 316 181
Novohradská 1
Lučenec
  (od: 08.02.2001 do: 17.11.2002)
AVANT spol. s r.o.
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (od: 16.06.1997 do: 07.02.2001)
Mesto Lučenec, zastúpené zástupkyňou primátora mesta MVDr. Miroslavou Čermákovou
Rúbanisko III/56
Lučenec
  (od: 16.06.1997 do: 07.02.2001)
AVANT spol. s r.o.
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (od: 12.08.1993 do: 15.06.1997)
Mesto Lučenec, zastúpené zástupkyňou primátora mesta MVDr. Miroslavou Čermákovou
Rúbanisko III/56
Lučenec
  (od: 12.08.1993 do: 15.06.1997)
A-Holding, a.s.
Vajanského 16
Lučenec 984 01
  (od: 17.08.2006 do: 26.06.2008)
AVANT Holding, a.s.
Vajanského 2
Lučenec 984 01
  (od: 17.11.2005 do: 16.08.2006)
AVANT Holding, a.s.
Vajanského 2
Lučenec
  (od: 11.09.2003 do: 16.11.2005)
UNOSTAV, s.r.o. IČO: 31 628 397
P.Jesenského 11
Rimavská Sobota
  (od: 08.02.2001 do: 16.11.2005)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Mesto Lučenec
Vklad: 44 972 000 Sk Splatené: 44 972 000 Sk
  (od: 18.11.2002)
Mesto Lučenec, zastúpené zástupkyňou primátora mesta MVDr. Miroslavou Čermákovou
Vklad: 10 000 000 Sk Splatené: 10 000 000 Sk
  (od: 12.08.1993 do: 15.06.1997)
AVANT spol. s r.o.
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 12.08.1993 do: 15.06.1997)
Mesto Lučenec, zastúpené zástupkyňou primátora mesta MVDr. Miroslavou Čermákovou
Vklad: 14 991 000 Sk Splatené: 14 991 000 Sk
  (od: 16.06.1997 do: 07.02.2001)
AVANT spol. s r.o.
Vklad: 134 922 000 Sk Splatené: 134 922 000 Sk
  (od: 16.06.1997 do: 07.02.2001)
Mesto Lučenec
Vklad: 14 991 000 Sk Splatené: 14 991 000 Sk
  (od: 08.02.2001 do: 17.11.2002)
AVANT, a.s.
Vklad: 112 437 000 Sk Splatené: 112 437 000 Sk
  (od: 08.02.2001 do: 17.11.2002)
UNOSTAV, s.r.o.
Vklad: 22 485 000 Sk Splatené: 22 485 000 Sk
  (od: 08.02.2001 do: 16.11.2005)
AVANT, a.s.
Vklad: 82 454 000 Sk Splatené: 82 454 000 Sk
  (od: 18.11.2002 do: 10.09.2003)
AVANT Holding, a.s.
Vklad: 82 454 000 Sk Splatené: 82 454 000 Sk
  (od: 11.09.2003 do: 16.11.2005)
AVANT Holding, a.s.
  (od: 17.11.2005 do: 16.08.2006)
A-Holding, a.s.
Vklad: 104 939 000 Sk Splatené: 104 939 000 Sk
  (od: 17.08.2006 do: 26.06.2008)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 12.08.1993)
Ing.arch. Juraj Dobrocký
Dr. Vodu 21
Lučenec
Vznik funkcie: 12.08.1993
  (od: 11.09.2003)
Ing.arch. Juraj Dobrocký
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (od: 12.08.1993 do: 19.10.1999)
Ing.arch. Juraj Dobrocký
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (od: 20.10.1999 do: 10.09.2003)
Ing. Emil Pápai
Wágnera 29
Lučenec
Skončenie funkcie: 31.12.2002
  (od: 08.02.2001 do: 10.09.2003)
PhDr. Pavol Rapco
J. Wolkra 4
Lučenec
  (od: 12.08.1993 do: 07.02.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 12.08.1993)
Základné imanie: 
149 913 000 Sk Rozsah splatenia: 149 913 000 Sk
  (od: 11.09.2003)
149 913 000 Sk
  (od: 16.06.1997 do: 10.09.2003)
10 020 000 Sk
  (od: 12.08.1993 do: 15.06.1997)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 9.1.2008
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/19/2007-133 zo dňa 03. 01. 2008, právoplatným dňa 25. 01. 2008, zverejneným v obchodnom vestníku dňa 08. 01. 2008, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Gard-invet spol. s r.o., so sídlom Artézskych prameňov 1, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Konkurzný správca, k.s., so sídlom Nám. SNP 15, Banská Bystrica.
  (od: 08.10.2008)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 9.1.2008
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/19/2007-133 zo dňa 03. 01. 2008, právoplatným dňa 25. 01. 2008, zverejneným v obchodnom vestníku dňa 08. 01. 2008, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Gard-invet spol. s r.o., so sídlom Artézskych prameňov 1, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Konkurzný správca, k.s., so sídlom Nám. SNP 15, Banská Bystrica.
  (od: 27.06.2008 do: 07.10.2008)
Správca konkurznej podstaty: 
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.04.2008
  (od: 08.10.2008)
Konkurzný správca, k.s.
Nám. SNP 15
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.01.2008
  (od: 27.06.2008 do: 07.10.2008)
Konkurzný správca, k.s.
Nám. SNP 15
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.01.2008 Skončenie funkcie: 12.04.2008
  (od: 08.10.2008 do: 07.10.2008)
Dozorná rada: 
Mgr. Renata Andrödyová - predseda
Rúbanisko II/37
Lučenec
Vznik funkcie: 13.12.2002
  (od: 11.09.2003)
Mgr. Zsolt Horváth
1. mája 531/9
Kalinovo
Vznik funkcie: 13.11.1998
  (od: 11.09.2003)
Ing. Arpád Csank - člen
Nám. republiky 2243/1
Lučenec
Vznik funkcie: 13.11.1998
  (od: 11.09.2003)
Mgr. Zsolt Horváth - predseda
1. mája 531/9
Kalinovo
  (od: 13.11.1998 do: 07.02.2001)
Peter Vladovič - člen
Vlastenecká 10
Bratislava
  (od: 13.11.1998 do: 07.02.2001)
Mgr. Zsolt Horváth
1. mája 531/9
Kalinovo
  (od: 08.02.2001 do: 10.09.2003)
Ing. Arpád Csank - člen
Nám. republiky 2243/1
Lučenec
  (od: 13.11.1998 do: 10.09.2003)
Ing. Branislav Kuzma
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina
Skončenie funkcie: 13.12.2002
  (od: 08.02.2001 do: 10.09.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1993, ktorá bola doplnená dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 19.7.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 12.08.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.5.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3907
  (od: 16.06.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.9.1998 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 13.11.1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.10.2000 zmenilo spoločenskú zmluvu.
  (od: 08.02.2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 18.06.2001.
  (od: 18.11.2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 13.12.2002 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (od: 11.09.2003)
Valné zhromaždenie dňa 10.02.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (od: 13.11.2003)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 08. 04. 2008, právoplatným dňa 12. 04. 2008 č.k.: 1K/19/2007-188 bol Konkurzný správca, k.s., Nám. SNP 15, Banská Bystrica, odvolaný z funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, Banská Bystrica.
  (od: 08.10.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  27.01.2022
Dátum výpisu:  28.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)