Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4868/B

Obchodné meno: 
ENE-TEP, a.s.
  (od: 27.06.2007)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 70
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
  (od: 17.03.2023)
Turbínová 3
Bratislava 831 04
  (od: 10.09.2009 do: 16.03.2023)
Hlboká 3
Šaľa 927 01
  (od: 27.06.2007 do: 09.09.2009)
IČO: 
36 797 421
  (od: 27.06.2007)
Deň zápisu: 
27.06.2007
  (od: 27.06.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.06.2007)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.06.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.06.2007)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.06.2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 27.06.2007)
prieskum trhu
  (od: 27.06.2007)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 27.06.2007)
baliaca činnosť
  (od: 27.06.2007)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 27.06.2007)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti energetiky
  (od: 27.06.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 27.06.2007)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 27.06.2007)
správa a údržba bytového a nebytového fondu
  (od: 27.06.2007)
sporstredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 27.06.2007)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (od: 27.06.2007)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
  (od: 27.06.2007)
prenájom osobných a úžitkových motorových vozidiel
  (od: 27.06.2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v stavebníctve a strojárstve
  (od: 27.06.2007)
poradenská činnosť v oblasti metrológie
  (od: 27.06.2007)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 28.03.2008)
Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E4.1 elektrické rozvádzače Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu Poznámka: Rozvádzače NN, do 4000A
  (od: 28.03.2008)
Výroba elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
  (od: 28.03.2008)
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a3 kotly parné a kvapalinové III. trieda a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B a1 kotly parné a kvapalinové V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda e1 bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku e3 bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny Poznámka: Be1, e3 - len montáž
  (od: 28.03.2008)
Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3 acetylénovody h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní technické zariadenia plynové skupina B na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín Médium: zemný plyn, propán - bután, bioplyn, technické plyny a ich zmesi Podľa STN: Ag1 - STN 38 6410, STN 38 6420, STN 38 6462, STN 38 6461; Ag3 - STN 38 6479; Ah - STN 07 0703, STN EN 746 - 2; Bg1 - STN 38 6413, STN 38 6420, STN 38 6462, STN 38 6461; Bg3 - STN 38 6460, STN EN 1775, Bh1 - STN 07 0703, STN EN 746 - 2; Bh2 - STN 06 1401, STN 07 0245
  (od: 28.03.2008)
Opravy a montáž určených meradiel 1. Merače pretečeného množstva vody (pol.: 1.3.15 a), b) ), meracie rozsahy Qn=(O až 400) m3/h vrát. nad Qn´=400m3/h, triedy presnosti A, B, C 2. Merače tepla a ich členy (pol.: 3.1.5), triedy presnosti 2, 4, 5
  (od: 28.03.2008)
výroba technických zariadení elektrických
  (od: 07.09.2012)
oprava vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 07.09.2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 07.09.2012)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 07.09.2012)
skladovanie
  (od: 27.03.2014)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (od: 11.05.2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 06.06.2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 06.06.2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 06.06.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.06.2007)
Ing. Anton Bielik - člen
Zelená 956/1
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008)
Ing. Slavomír Fuňa - predseda predstavenstva
Vajanského 61
Modra 900 01
Vznik funkcie: 14.10.2010
  (od: 27.10.2010)
Michal Fuňa - člen predstavenstva
Dukelská 1391/35
Modra 900 01
Vznik funkcie: 24.07.2020
  (od: 11.10.2020)
Ing. Ladislav Eštok - člen
Vavilovova 1180
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 05.06.2009
  (od: 10.09.2009 do: 26.10.2010)
Ing. Ladislav Eštok - člen
Vavilovova 1180
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 05.06.2009 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 27.10.2010 do: 26.10.2010)
Ing. Zoltán Hodek - člen predstavenstva
Veľká Komárňanská 15
Dvory nad Žitavou 914 31
Vznik funkcie: 01.03.2017
  (od: 05.04.2017 do: 10.10.2020)
Ing. Zoltán Hodek - člen predstavenstva
Veľká Komárňanská 15
Dvory nad Žitavou 914 31
Vznik funkcie: 01.03.2017 Skončenie funkcie: 24.07.2020
  (od: 11.10.2020 do: 10.10.2020)
Ing. Ivan Moravčík - predseda
Podzáhradná 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 26.10.2010)
Ing. Ivan Moravčík - predseda
Podzáhradná 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 30.10.2008 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 27.10.2010 do: 26.10.2010)
Miroslav Wöllner - člen
J. Palárika 10
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.06.2007
  (od: 27.06.2007 do: 13.11.2008)
Miroslav Wöllner - člen
J. Palárika 10
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.06.2007 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 13.11.2008)
Ing. Miroslav Wöllner - podpredseda
Gaštanová 2017/6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 09.09.2009)
Ing. Miroslav Wöllner - podpredseda
Gaštanová 2017/6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 30.10.2008 Skončenie funkcie: 05.06.2009
  (od: 10.09.2009 do: 09.09.2009)
Ing. Miroslav Wöllner - predseda
Gaštanová 6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.06.2007
  (od: 27.06.2007 do: 13.11.2008)
Ing. Miroslav Wöllner - predseda
Gaštanová 6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.06.2007 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 13.11.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú spolu dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 27.06.2007)
Základné imanie: 
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 07.08.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 27.06.2007 do: 06.08.2009)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 07.08.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 27.06.2007 do: 06.08.2009)
Akcionár: 
Menert spol. s r.o.
Hlboká 3
Šaľa 927 01
  (od: 27.06.2007 do: 14.06.2011)
Dozorná rada: 
Michaela Kocsiová
Biskupa Királya 2814/19
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013)
Robert Uherčík
Šúrska 2356/32
Modra 900 01
Vznik funkcie: 04.05.2018
  (od: 12.03.2019)
Ján Krištof
Zvončeková 9389/45
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 24.07.2020
  (od: 11.10.2020)
Ing. Ján Repka
Trieda Andreja Hlinku 34
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 27.06.2007
  (od: 27.06.2007 do: 31.05.2013)
Ing. Ján Repka
Trieda Andreja Hlinku 34
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 27.06.2007 Skončenie funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 31.05.2013)
Ing. Milan Španko
Martinčekova 30
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 26.03.2014)
Ing. Milan Španko , MBA
Zamatová 594/1
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 27.03.2014 do: 11.03.2019)
Ing. Milan Španko , MBA
Zamatová 594/1
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 30.10.2008 Skončenie funkcie: 04.05.2018
  (od: 12.03.2019 do: 11.03.2019)
Ing. Marta Wöllnerová
Gaštanová 6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.06.2007
  (od: 27.06.2007 do: 31.05.2013)
Ing. Marta Wöllnerová
Gaštanová 6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.06.2007 Skončenie funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 31.05.2013)
Ing. Michala Wöllnerová
Gaštanová 6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.06.2007
  (od: 27.06.2007 do: 13.11.2008)
Ing. Michala Wöllnerová
Gaštanová 6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.06.2007 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 13.11.2008)
Michal Fuňa
Dukelská 1391/35
Modra 900 01
Vznik funkcie: 14.05.2013 Skončenie funkcie: 24.07.2020
  (od: 11.10.2020 do: 10.10.2020)
Michal Fuňa
Dukelská 1391/35
Modra 900 01
Vznik funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 10.10.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2010.
  (od: 27.10.2010)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 05.09. 2012.
  (od: 07.09.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2013.
  (od: 01.06.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 434/2014, Nz 9229/2014, NCRls 9393/2014 zo dňa 10.03.2014.
  (od: 27.03.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2017
  (od: 05.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 611/2017, Nz 14324/2017, NCRls 14603/2017 zo dňa 27.04.2017.
  (od: 11.05.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  20.03.2023
Dátum výpisu:  22.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)