Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10015/P

Obchodné meno: 
Bratislavské zberne surovín, a.s. skrátene: BZS, a.s.
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
Sídlo: 
Bardejovská 40
Prešov 080 01
  (od: 07.09.2001 do: 01.04.2005)
Jarková 48
Prešov 080 01
  (od: 18.04.1997 do: 06.09.2001)
IČO: 
35 686 545
  (od: 18.04.1997)
Deň zápisu: 
21.03.1996
  (od: 18.04.1997)
Deň výmazu: 
02.04.2005
  (od: 02.04.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 02.04.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.04.1997)
Predmet činnosti: 
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
prenájom strojov a nástrojov
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
prieskum trhu
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
faktoring, forfaiting - vymáhanie pohľadávok
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov
  (od: 21.04.1997 do: 01.04.2005)
zlievanie farebných kovov
  (od: 21.04.1997 do: 01.04.2005)
oprava a šitie vriec
  (od: 21.04.1997 do: 01.04.2005)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 23.03.2001 do: 01.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
predstavenstvo
  (od: 27.08.1997 do: 20.12.1999)
predstavenstvo
  (od: 18.04.1997 do: 26.08.1997)
Ing. Jozef Antošík - člen
Smrekova 3095/19
Žilina
  (od: 15.01.1998 do: 20.12.1999)
Ing. Peter Jankovič - predseda
Jána Smreka 10
Bratislava 841 08
  (od: 18.04.1997 do: 23.06.1999)
Ing. Ladislav Rehák - člen
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (od: 18.04.1997 do: 23.06.1999)
Ing. Ladislav Rehák - predseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (od: 24.06.1999 do: 20.12.1999)
Ing. Peter Struhár - člen
Pri Hornej skalke 4
Svätý Jur 900 21
  (od: 18.04.1997 do: 20.12.1999)
Ing. Daniel Jančiak - predseda
Fatranská 3100/4
Žilina
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
Ing. Peter Jankovič - člen
Jána Smreka 10
Bratislava
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
Ing. Peter Buš - člen
Minčolská 1782/2
Žilina
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, pokiaľ právny predpis alebo stanovy neustanovujú inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, pokiaľ právny predpis alebo stanovy neustanovujú inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Za spoločnosť sú oprávnení konať aj prokuristi. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s ďalším prokuristom. Prokurista, ktorý je generálnym riaditeľom, podpisuje za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť prokuristom sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu, pripojí prokurista dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 27.08.1997 do: 20.12.1999)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 18.04.1997 do: 26.08.1997)
Prokúra: 
Ing. Štefan Gurka
Vansovej 13
Prešov
  (od: 27.08.1997 do: 14.01.1998)
Ing. Peter Jankovič, generálny riaditeľ
Jána Smreka 10
Bratislava
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
Ing. Juraj Sopko
205
Zemplínska Teplica
  (od: 15.01.1998 do: 20.12.1999)
Za spoločnosť sú oprávnení konať aj prokuristi. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s ďalším prokuristom. Prokurista, ktorý je generálnym riaditeľom, podpisuje za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť prokuristom sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu, pripojí prokurista dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
Akcie: 
Počet: 100
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
Počet: 100
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 18.04.1997 do: 20.12.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Antošík - člen
Smrekova 3095/19
Žilina
  (od: 18.04.1997 do: 14.01.1998)
JUDr. Mária Duračinská - člen
Plachého 27
Bratislava 841 02
  (od: 18.04.1997 do: 20.12.1999)
Ing. Peter Kováč - člen
Podhájská 807
Budmerice
  (od: 27.08.1997 do: 22.03.2001)
Ing. Jozef Troják - predseda
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
  (od: 18.04.1997 do: 26.08.1997)
Ing. Jozef Antošík - predseda
Smrekova 3095/19
Žilina
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
Mgr. Miroslav Bobák - člen
32
Pichne
  (od: 15.01.1998 do: 01.04.2005)
Ing. Ladislav Šebo - člen
Sv. Bystríka 4/72
Žilina
  (od: 23.03.2001 do: 01.04.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.2.1996 č. N 35/96, Nz 40/96, spísanej JUDr. Janou Hunovou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.3.1997. Akciová spoločnosť vznikla dňa 21.3.1996 zápisom v obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava 1 v odd. Sa vo vložke číslo 1621/B. V obchodnom registri Okresného súdu v Prešove bola zapísaná na základe príslušnosti v dôsledku zmeny sídla z Bratislavy, Mlynské nivy 63 do Prešova, Jarková 48.
  (od: 18.04.1997 do: 01.04.2005)
Akciová spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky podniku Zberné suroviny Prešov, štátny podnik pre uspokojovanie verejnoprospešných záujmov so sídlom v Prešove, Jarková 48, zrušeného bez likvidácie, na základe zmluvy o predaji časti podniku č. 1859/1997 zo dňa 13.3.1997, uzavretej medzi predávajúcim FNM SR a spoločnosťou, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku.
  (od: 21.04.1997 do: 01.04.2005)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 26.6.1997.
  (od: 27.08.1997 do: 01.04.2005)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromažením dňa 27.11.1997.
  (od: 15.01.1998 do: 01.04.2005)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 21.12.1999.
  (od: 21.12.1999 do: 01.04.2005)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 28.5.1998. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 30.6.2000.
  (od: 23.03.2001 do: 01.04.2005)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 31.7.2001. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 9.7.2002 č. 3K 215/01-27 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Bratislavské zberne surovín, a.s. skrátenie: BZS, a.s. so sídlom v Prešove, Bardejovská 40, IČO: 35 686 545, podľa zák.č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Miroslav Katunský, advokát, Košice, Floriánska 16 - od 9.7.2002. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 27.9.2002 č. 3K 215/01, ktorým bol do funkcie nového správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Vitalij Franko, komerčný právnik, Prešov, Slovenská 69.
  (od: 07.09.2001 do: 01.04.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  31.05.2023
Dátum výpisu:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)