Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4937/B

Obchodné meno: 
Parking House a. s.
  (od: 30.12.2009)
Sídlo: 
Digital Park III, Einsteinova 19
Bratislava - Petržalka 851 01
  (od: 28.08.2018)
Kollárovo námestie 20
Bratislava 811 06
  (od: 30.12.2009 do: 27.08.2018)
IČO: 
35 833 459
  (od: 30.12.2009)
Deň zápisu: 
20.03.2002
  (od: 30.12.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.12.2009)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 30.12.2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 30.12.2009)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.12.2009)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.12.2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 30.12.2009)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 30.12.2009)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.12.2009)
automatizované spracovanie dát
  (od: 30.12.2009)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 24.06.2010)
forfaiting a factoring
  (od: 30.12.2009 do: 24.03.2023)
leasingová činnosť
  (od: 30.12.2009 do: 24.03.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.12.2009)
Dr. Milan Maštena - predseda predstavenstva
Fraňa Kráľa 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 30.12.2009
  (od: 30.12.2009)
JUDr. Michal Maštena - člen predstavenstva
Fraňa Kráľa 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 30.12.2009
  (od: 03.07.2013)
Ing. arch. Karol Kállay - podpredseda predstavenstva
Fándlyho 5014/12A
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 30.09.2010
  (od: 19.10.2010)
Mgr. Michal Maštena - člen predstavenstva
Fraňa Kráľa 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 30.12.2009
  (od: 30.12.2009 do: 02.07.2013)
Ing. Ladislav Veršovský - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 86
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.12.2009
  (od: 30.12.2009 do: 18.10.2010)
Ing. Ladislav Veršovský - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 86
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.12.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2010
  (od: 19.10.2010 do: 18.10.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne a podpredseda predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 18.01.2012)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.12.2009 do: 17.01.2012)
Základné imanie: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 30.12.2009)
Akcie: 
Počet: 90
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 250 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: podľa článku 7 stanov spoločnosti
  (od: 03.07.2013)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 125 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: podľa článku 7 stanov spoločnosti
  (od: 03.07.2013)
Počet: 90
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 250 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: podľa článku V bod 4 až 7 stanov spoločnosti
  (od: 30.12.2009 do: 02.07.2013)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 125 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: podľa článku V bod 4 až 7 stanov spoločnosti
  (od: 30.12.2009 do: 02.07.2013)
Dozorná rada: 
Igor Kálig
Sputniková 25
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 30.09.2010
  (od: 19.10.2010)
JUDr. Monika Maštenová
Fraňa Kráľa 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 11.01.2012
  (od: 18.01.2012)
Peter Ďuriš
Veterná 44
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 27.01.2022)
Mgr. Branislav Bušo
Malé Bierovce 98
Adamovské Kochanovce 913 05
Vznik funkcie: 30.12.2009
  (od: 30.12.2009 do: 08.11.2017)
Mgr. Branislav Bušo
Malé Bierovce 98
Adamovské Kochanovce 913 05
Vznik funkcie: 30.12.2009 Skončenie funkcie: 05.08.2016
  (od: 09.11.2017 do: 08.11.2017)
Mgr. Andrea Faktorová
Československej armády 14
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 30.12.2009
  (od: 30.12.2009 do: 17.01.2012)
Mgr. Andrea Faktorová
Československej armády 14
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 30.12.2009 Skončenie funkcie: 11.01.2012
  (od: 18.01.2012 do: 17.01.2012)
JUDr. Rastislav Hanulák
Majoránová 14782/45
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 05.10.2017
  (od: 09.11.2017 do: 15.12.2020)
JUDr. Rastislav Hanulák
Majoránová 14782/45
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 05.10.2017 Skončenie funkcie: 11.11.2020
  (od: 16.12.2020 do: 15.12.2020)
Ing. Miroslav Janíček
Gercenova 4/a
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.12.2009
  (od: 30.12.2009 do: 18.10.2010)
Ing. Miroslav Janíček
Gercenova 4/a
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.12.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2010
  (od: 19.10.2010 do: 18.10.2010)
JUDr. Viera Hanuláková
Na Pažiti 13584/23B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 11.11.2020 Skončenie funkcie: 25.06.2021
  (od: 27.01.2022 do: 26.01.2022)
JUDr. Viera Hanuláková
Na Pažiti 13584/23B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 11.11.2020
  (od: 16.12.2020 do: 26.01.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 95/02, Nz 95/02 spísanou dňa 15.3.2002 notárom JUDr. Šúrkovou v zmysle ust. § 57 ods. 3, §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 30.12.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.7.2002 vo forme notárskej zápisnice č. NZ 507/02. Spoločenská zmluva zo dňa 1.7.2002, ktorá nahradila pôvodnú zakladateľskú listinu.
  (od: 30.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2007.
  (od: 30.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.2008.
  (od: 30.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2009 a 2.11.2009.
  (od: 30.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2009 o zmene právnej formy spoločnosti Parking House s. r. o., so sídlom Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava, IČO: 35 833 459, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26262/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (od: 30.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2010, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 247/2010, Nz 21619/2010.
  (od: 24.06.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2010.
  (od: 19.10.2010)
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 18.11.2010 o schválení návrhu zmluvy o zlúčení zo dňa 29.09.2010 so spoločnosťou Urban Solutions s. r. o., so sídlom Pri Suchom mlyne 9, 811 04 Bratislava, IČO: 45 456 887, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 64019/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Parking House a. s., so sídlom Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava, IČO: 35 833 459, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4937/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 493/2010, Nz 44731/2010 zo dňa 18.11.2010, stáva ku dňu 01.01.2011 univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti Urban Solutions s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2011)
Notárska zápisnica č. N 35/2012, NZ 884/2012, NCRls 899/2012 zo dňa 11.11.2012.
  (od: 18.01.2012)
Notárska zápisnica - Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 903/2012, NZ 29735/2012, NCRls 30387/2012 zo dňa 20.08.2012.
  (od: 03.07.2013)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2011)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Urban Solutions s.r.o.
Pri Suchom mlyne 9
Bratislava 811 04
  (od: 01.01.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  03.10.2023
Dátum výpisu:  04.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)