Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  62354/B

Business name: 
PARDEF development a. s.
  (from: 10/21/2010)
PARDEF development s. r. o.
  (from: 01/06/2010 until: 10/20/2010)
Registered seat: 
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
  (from: 01/06/2010)
Identification number (IČO): 
45 292 205
  (from: 01/06/2010)
Date of entry: 
01/06/2010
  (from: 01/06/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/21/2010)
Private limited liability company
  (from: 01/06/2010 until: 10/20/2010)
Objects of the company: 
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/06/2010)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/06/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/06/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi tovaru (maloobchod)
  (from: 01/06/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/06/2010)
Partners: 
Dirk Henri Marie-Louise De Groof
Guldenweg 11
Oud-Turnhout
Belgicko
  (from: 01/06/2010 until: 05/24/2010)
JUDr. Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 01/06/2010 until: 05/24/2010)
PARDEF S.A.
Boulevard Emmanuel Servais 16
Luxembourg L - 2535
Luxembourg
  (from: 05/25/2010 until: 10/20/2010)
Nitalis corp. S.A.
ADR Building, 13th floor, Samuel Lewis Avenue
Panamská republika
Obarrio
  (from: 05/25/2010 until: 10/20/2010)
Contribution of each member: 
Dirk Henri Marie-Louise De Groof
Amount of investment: 899 250 EUR Paid up: 269 775 EUR
  (from: 01/06/2010 until: 05/24/2010)
JUDr. Johan Mevesen
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 01/06/2010 until: 05/24/2010)
PARDEF S.A.
Amount of investment: 360 000 EUR Paid up: 360 000 EUR
  (from: 05/25/2010 until: 10/20/2010)
Nitalis corp. S.A.
Amount of investment: 540 000 EUR Paid up: 540 000 EUR
  (from: 05/25/2010 until: 10/20/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/21/2010)
Individual managing director
  (from: 01/06/2010 until: 10/20/2010)
JUDr. Johan Mevesen - predseda
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 10/21/2010
  (from: 10/21/2010)
JUDr. Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 01/06/2010 Until: 10/21/2010
  (from: 10/21/2010 until: 10/20/2010)
JUDr. Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 01/06/2010
  (from: 01/06/2010 until: 10/20/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 10/21/2010)
V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/06/2010 until: 10/20/2010)
Capital: 
900 000 EUR Paid up: 900 000 EUR
  (from: 10/21/2010)
900 000 EUR Paid up: 900 000 EUR
  (from: 05/25/2010 until: 10/20/2010)
900 000 EUR Paid up: 270 525 EUR
  (from: 01/06/2010 until: 05/24/2010)
Supervisory board: 
Dirk Henri Marie-Louise De Groof
Guldenweg 11
Oud-Turnhout
Belgicko
From: 10/21/2010
  (from: 10/21/2010)
Antoon Cochet
Schoolstraat 32
Retie 2470
Belgicko
From: 10/21/2010
  (from: 10/21/2010)
Mgr. Vladimíra Vydrová
Záhradná 79
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/21/2010
  (from: 10/21/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 9.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/06/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2010.
  (from: 05/25/2010)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1371/2010 Nz 37272/2010 zo dňa 13.10.2010 o zmene právnej formy spoločnosti PARDEF development s. r. o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 292 205, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 62354/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 10/21/2010)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person