Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1283/V

Business name: 
ALKON KOŠICE a.s. v konkurze
  (from: 01/19/2021)
ALKON KOŠICE a.s.
  (from: 02/16/2004 until: 01/18/2021)
Registered seat: 
Slovenská 16
Košice 040 01
  (from: 04/24/2010)
Slovenská 26
Košice 040 01
  (from: 02/16/2004 until: 04/23/2010)
Identification number (IČO): 
36 576 433
  (from: 02/16/2004)
Date of entry: 
02/16/2004
  (from: 02/16/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/16/2004)
Objects of the company: 
výroba plastových výrobkov, výroba jednoduchých drevených výrobkov
  (from: 02/16/2004)
montáž oceľových konštrukcií
  (from: 02/16/2004)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 02/16/2004)
leasingová a akvizičná činnosť
  (from: 02/16/2004)
faktoring /odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr/
  (from: 02/16/2004)
forfaiting
  (from: 02/16/2004)
zemné, kopáčske a búracie práce
  (from: 02/16/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/16/2004)
leasing spojený s financovaním
  (from: 02/16/2004)
skladovanie - prevádzkovanie neverejného skladu
  (from: 02/16/2004)
poskytovanie pôžičiek z vlastných finančných zdrojov
  (from: 02/16/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 02/16/2004)
obkladačské a podlahárske práce
  (from: 02/16/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2004)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 02/16/2004)
upratovacie práce
  (from: 02/16/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 02/16/2004)
nakladanie s odpadmi
  (from: 02/16/2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 02/16/2004)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 02/16/2004)
organizovanie kultúrnych podujatí, verejno-spoločenských akcií a obchodných rokovaní
  (from: 02/16/2004)
správa regsitratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 02/16/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/16/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/16/2004)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zástavná plocha nepresahuje 300 m štvorcových a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/16/2004)
prenájom a leasing hnuteľných vecí a tovaru
  (from: 02/16/2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 02/16/2004)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 02/16/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 02/16/2004)
výroba a montáž plastových okien a dverí
  (from: 02/16/2004)
výroba a montáž hliníkovách okien a dverí
  (from: 02/16/2004)
inžinierska činnosť vo výstavbe a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 02/16/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/24/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/24/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/16/2004)
Ing. Peter Šebesta - predseda
Krivá 1041/2
Košice 040 01
From: 12/10/2009
  (from: 04/24/2010)
Ing. Peter Šebesta - člen
Moravská 58
Košice 040 01
From: 02/16/2004
  (from: 02/16/2004 until: 04/23/2010)
Ing. Peter Šebesta - člen
Moravská 58
Košice 040 01
From: 02/16/2004 Until: 12/10/2009
  (from: 04/24/2010 until: 04/23/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo v zmysle stanov spoločnosti. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti za spoločnosť podpisuje člen predstavenstva samostane, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/16/2004)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 04/24/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 02/16/2004 until: 04/23/2010)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 04/24/2010)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/16/2004 until: 04/23/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/19/2020
  (from: 07/21/2021)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/19/2020
  (from: 01/19/2021 until: 07/20/2021)
Bankruptcy trustee: 
Areko Group, k.s.
Murgašova 3
Košice 040 01
From: 03/10/2021
  (from: 07/21/2021)
TETRA INSOLVENCY, k.s.
Kuzmányho 29
Košice 040 01
From: 08/19/2020
  (from: 01/19/2021 until: 07/20/2021)
TETRA INSOLVENCY, k.s.
Kuzmányho 29
Košice 040 01
From: 08/19/2020 Until: 03/10/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Supervisory board: 
Ing. Beáta Šebestová - predseda
Moravská 58
Košice 040 01
From: 02/16/2004
  (from: 02/16/2004)
Ján Šebesta - člen
Cesta Podhradovou 39
Košice 040 01
From: 02/16/2004
  (from: 02/16/2004)
Martin Kovalčín - člen
ku Amfiteátru 1
Raslavice 086 41
From: 02/16/2004
  (from: 02/16/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 18.11.2003 a dodatku č. 1 zo dňa 12.2.2004 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 02/16/2004)
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 13.08.2015, č.k. 31R/1/2015-201, právoplatným dňa 21.08.2015, povolil reštrukturalizáciu dlžníka ALKON KOŠICE a.s., so sídlom Slovenská 16, Košice 040 15, IČO: 36 576 433.
  (from: 06/25/2016)
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 21.03.2016, č.k. 31R/1/2015-353, právoplatným dňa 31.03.2016, potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: ALKON KOŠICE a.s., so sídlom Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 576 433 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka ALKON KOŠICE a.s., so sídlom Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 576 433.
  (from: 11/22/2016)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 26K/7/2020 zo dňa 12.08.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ALKON KOŠICE a.s., Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 576 433 a za správcu podstaty ustanovil spoločnosť TETRA INSOLVENCY, k.s., značka správcu S1661.
  (from: 01/19/2021)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 26K/7/2020-418 zo dňa 03.03.2021 odvolal správcu TETRA INSOLVENCY, k.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice, značka správcu S1661 a ustanovil nového správcu podstaty Areko Group, k.s., značka správcu: S1689, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice.
  (from: 07/21/2021)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 08/21/2015
  (from: 11/22/2016)
Authorisation of proceedings: 08/21/2015
  (from: 06/25/2016 until: 11/21/2016)
Restructuring trustee: 
JUDr. Ján Bodnár
Žriedlová 3
Košice 040 01
Mark: S1714
From: 08/21/2015
  (from: 06/25/2016)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 03/31/2016
  (from: 11/22/2016)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person