Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1786/R

Obchodné meno: 
IS - ELAS spol. s r.o. v likvidácii
  (od: 26.06.2015 do: 14.06.2016)
IS - ELAS spol. s r.o.
  (od: 04.02.1993 do: 25.06.2015)
ELAS - IIS spol. s r.o.
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Sídlo: 
Medzibriežkova 16
Prievidza 971 01
  (od: 07.05.1997 do: 14.06.2016)
Medzibriežky 14
Prievidza 971 01
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Zapotôčky 34
Prievidza 971 01
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
IČO: 
00 614 246
  (od: 11.06.1991)
Deň zápisu: 
11.06.1991
  (od: 11.06.1991)
Spoločnosť zrušená od: 
1.7.2015
  (od: 15.06.2016)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (od: 15.06.2016)
Deň výmazu: 
15.06.2016
  (od: 15.06.2016)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 15.06.2016)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 11.06.1991)
Predmet činnosti: 
Zaisťovanie prác a služieb pre organizácie a občanov, a to: - výskum, vývoj, projektovanie, kúpa a predaj programových a technických prostriedkov ako jednotlivých častí, tak i ucelených systémov
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
obchodné činnosti spojené s nákupom a predajom programových prostriedkov
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
výkon inžiniersko-technických a poradens- kých služieb, školiteľské a propagačné činnosti spojené s realizáciou výsledkov výskumu, vývoja a tvorby programových pros- triedkov
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
inštalácia a údržba programových produktov u užívateľov
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
nákup a predaj programových a technických prostriedkov VT
  (od: 04.02.1993 do: 14.06.2016)
kompetácia progr. produktov do ucelených projektov a syst.
  (od: 04.02.1993 do: 14.06.2016)
inštalácia, zavádzanie a údržba progr. produktov
  (od: 04.02.1993 do: 14.06.2016)
inžiniersko-technické a poradenské služby v obl. VT
  (od: 04.02.1993 do: 14.06.2016)
Spoločníci: 
Ing. Ľudovít B a n i č
kpt. Nálepku 87/10
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Anna C i b u l k o v á
Lúčna 18/7
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Darina G r e š n e r o v
Červenej armády 13
Bojnice
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Darina G r e š n e r o v
Červenej armády 13
Bojnice
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
p.m. Jozef H e n č e l
J. Palárika 11/14
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Odo M a l o t a
Dlhá 4/7
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Odo M a l o t a
Dlhá 4/7
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Odo M a l o t a
Dlhá 4/7
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Eva M i c h á l i k o v á
M. Rázusa 67/7
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Eva M i c h á l i k o v á
M. Rázusa 67/7
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Juraj M i n á r
Dlhá 36/14
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Juraj M i n á r
Dlhá 36/14
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Juraj M i n á r
Dlhá 36/14
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Eva Machálková
Šulekova 20/7
Prievidza
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Juraj Minár
Dlhá 36/14
Prievidza
  (od: 16.05.2002 do: 28.07.2006)
Ing. Juraj Minár
Dlhá 36/14
Prievidza
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Ing. Juraj Minár
Dlhá 36/14
Prievidza
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Bernadeta N é m e t h y o v á
Majakovského 41/1
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Bernadeta N é m e t h y o v á
Majakovského 41/1
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Bernadeta N é m e t h y o v á
Majakovského 41/1
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Bernadeta Némethyová
Fándlyho 9/1
Prievidza
  (od: 16.05.2002 do: 28.07.2006)
Ing. Bernadeta Némethyová
Fándlyho 9/1
Prievidza
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Ing. Bernadeta Némethyová
Majakovského 41/1
Prievidza
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
RNDr. Milena P r a v d o v á
Lúčna 31/10
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
RNDr. Milena P r a v d o v á
Lúčna 31/10
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Ľubica S o k o l o v á
Jilemnického 21/16
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Ľubica S o k o l o v á
Jilemnického 21/16
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Ľubica S o k o l o v á
Jilemnického 21/16
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Pavol S u c h ý
J. Švermu 30/8
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Pavol S u c h ý
J. Švermu 30/8
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Ľubica Sokolová
Vajanského 1
Prievidza
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Peter Š i n g l i a r
M. Rázusa 1/3
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Peter Š i n g l i a r
M. Rázusa 1/3
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Peter Š i n g l i a r
M. Rázusa 1/3
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Milan Š k o p e c
Februárového víťazstva 7
Bojnice
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Milan Š k o p e c
Februárového víťazstva 7
Bojnice
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Peter Šingliar
Ľ. Ondrejova 36/2
Prievidza
  (od: 29.07.2006 do: 03.08.2006)
Ing. Peter Šingliar
Ľ. Ondrejova 36/2
Prievidza
  (od: 16.05.2002 do: 28.07.2006)
Ing. Peter Šingliar
Ľ. Ondrejova 36/2
Prievidza
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Ing. Peter Šingliar
Ľ. Ondrejova 36/2
Prievidza
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Oľga Štrbová
E. M. Šoltésovej 5/6
Prievidza
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Ing. Oľga Štrbová
D.Tatarku 22/6
Prievidza
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Oľga Štrbová
D.Tatarku 22/6
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Oľga Štrbová
D.Tatarku 22/6
Prievidza
  (od: 21.09.1993 do: 06.05.1997)
Daniela V e t e r n i k o v á
Dlhá 4/2
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Daniela V e t e r n i k o v á
Dlhá 4/2
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Daniela V e t e r n i k o v á
Dlhá 4/2
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Daniela Veterníková
Škarvana 4/2
Prievidza
  (od: 16.05.2002 do: 28.07.2006)
Daniela Veterníková
Škarvana 4/2
Prievidza
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Daniela Veterníková
Škarvana 4/2
Prievidza
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Juraj Minár
Dlhá 36/14
Prievidza
  (od: 29.07.2006 do: 14.06.2016)
Ing. Bernadeta Némethyová
Fándlyho 9/1
Prievidza
  (od: 29.07.2006 do: 14.06.2016)
Daniela Veterníková
Škarvana 4/2
Prievidza
  (od: 29.07.2006 do: 14.06.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Juraj M i n á r
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Ľubica S o k o l o v á
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
RNDr. Milena P r a v d o v á
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Daniela V e t e r n i k o v á
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Darina G r e š n e r o v
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Odo M a l o t a
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Eva M i c h á l i k o v á
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Pavol S u c h ý
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Peter Š i n g l i a r
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Bernadeta N é m e t h y o v á
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Milan Š k o p e c
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Ľudovít B a n i č
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
p.m. Jozef H e n č e l
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Juraj M i n á r
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Ľubica S o k o l o v á
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
RNDr. Milena P r a v d o v á
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Daniela V e t e r n i k o v á
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Darina G r e š n e r o v
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Odo M a l o t a
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Eva M i c h á l i k o v á
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Pavol S u c h ý
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Peter Š i n g l i a r
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Bernadeta N é m e t h y o v á
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Milan Š k o p e c
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Anna C i b u l k o v á
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Oľga Štrbová
Vklad: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 22 000 Sk
  (od: 21.09.1993 do: 06.05.1997)
Ing. Juraj M i n á r
Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Ľubica S o k o l o v á
Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Daniela V e t e r n i k o v á
Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Odo M a l o t a
Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Peter Š i n g l i a r
Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Bernadeta N é m e t h y o v á
Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Oľga Štrbová
Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
Ing. Juraj Minár
Vklad: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 42 000 Sk
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Bernadeta Némethyová
Vklad: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 42 000 Sk
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Oľga Štrbová
Vklad: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 42 000 Sk
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Eva Machálková
Vklad: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 42 000 Sk
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Ľubica Sokolová
Vklad: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 42 000 Sk
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Peter Šingliar
Vklad: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 42 000 Sk
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Daniela Veterníková
Vklad: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 42 000 Sk
  (od: 29.10.1999 do: 27.09.2000)
Ing. Juraj Minár
Vklad: 59 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 59 000 Sk
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Ing. Bernadeta Némethyová
Vklad: 59 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 59 000 Sk
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Ing. Oľga Štrbová
Vklad: 58 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 58 000 Sk
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Ing. Peter Šingliar
Vklad: 59 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 59 000 Sk
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Daniela Veterníková
Vklad: 59 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 59 000 Sk
  (od: 28.09.2000 do: 15.05.2002)
Ing. Juraj Minár
( peňažný vklad )
  (od: 16.05.2002 do: 28.07.2006)
Ing. Juraj Minár
Vklad: 73 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 73 000 Sk
  (od: 29.07.2006 do: 03.08.2006)
Ing. Bernadeta Némethyová
( peňažný vklad )
  (od: 16.05.2002 do: 28.07.2006)
Ing. Bernadeta Némethyová
Vklad: 74 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 74 000 Sk
  (od: 29.07.2006 do: 03.08.2006)
Ing. Peter Šingliar
( peňažný vklad )
  (od: 16.05.2002 do: 28.07.2006)
Ing. Peter Šingliar
Vklad: 74 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 74 000 Sk
  (od: 29.07.2006 do: 03.08.2006)
Daniela Veterníková
( peňažný vklad )
  (od: 16.05.2002 do: 28.07.2006)
Daniela Veterníková
Vklad: 73 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 73 000 Sk
  (od: 29.07.2006 do: 03.08.2006)
Ing. Juraj Minár
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk
  (od: 04.08.2006 do: 19.01.2010)
Ing. Bernadeta Némethyová
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk
  (od: 04.08.2006 do: 19.01.2010)
Daniela Veterníková
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk
  (od: 04.08.2006 do: 19.01.2010)
Ing. Juraj Minár
Vklad: 3 253 EUR Splatené: 3 253 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 14.06.2016)
Ing. Bernadeta Némethyová
Vklad: 3 253 EUR Splatené: 3 253 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 14.06.2016)
Daniela Veterníková
Vklad: 3 253 EUR Splatené: 3 253 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 14.06.2016)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 29.10.1999 do: 14.06.2016)
konatelia
  (od: 04.02.1993 do: 28.10.1999)
konatelia
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Juraj M i n á r - výkonný riaditeľ spoločnosti
Dlhá 36/14
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Juraj M i n á r
Dlhá 36/14
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 19.01.2005)
Ing. Ľubica S o k o l o v á
Vajanského 1
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 28.10.1999)
Ing. Ľubica S o k o l o v á - zástupca riaditeľa
Jilemnického 21/16
Prievidza
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Ing. Juraj M i n á r
Dlhá 36/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 11.06.1991
  (od: 20.01.2005 do: 14.06.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (od: 29.10.1999 do: 14.06.2016)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (od: 04.02.1993 do: 28.10.1999)
Základné imanie: 
9 759 EUR Rozsah splatenia: 9 759 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 14.06.2016)
294 000 Sk Rozsah splatenia: 294 000 Sk
  (od: 29.07.2006 do: 19.01.2010)
288 000 Sk
  (od: 07.05.1997 do: 28.10.1999)
286 000 Sk
  (od: 21.09.1993 do: 06.05.1997)
264 000 Sk
  (od: 04.02.1993 do: 20.09.1993)
260 000 Sk
  (od: 11.06.1991 do: 03.02.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.7.2015
  (od: 26.06.2015)
 Likvidátor:
Ing. Juraj Minár
Dlhá 36/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.07.2015 Skončenie funkcie: 15.06.2016
  (od: 26.06.2015)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (od: 26.06.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.6.1991
  (od: 11.06.1991 do: 14.06.2016)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 16.11. 1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenká zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb Stary spis: S.r.o. 327
  (od: 04.02.1993 do: 14.06.2016)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l3.2.l993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 327
  (od: 21.09.1993 do: 14.06.2016)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.7.1994 a 17.7.1995 boli schválené zmeny spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie dňa 20.11.1995 schválilo dodatok č.3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 07.05.1997 do: 14.06.2016)
Valné zhromaždenie dňa 9.1.1998 schválilo prevod obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (od: 29.10.1999 do: 14.06.2016)
Valné zhromaždenie dňa 16.3.2000 schválilo prevod obchodných podielov (zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 17.3.2000) a prijalo dodatok č.5 k spoločenskej zmluve.
  (od: 28.09.2000 do: 14.06.2016)
Valné zhromaždenie dňa 18.12.2000 schválilo prevod obchodného podielu (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.5.2001 v znení Dodatku č. 1 k zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 10.5.2002). Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (od: 16.05.2002 do: 14.06.2016)
Zrušenie spoločnosti a vstup do likvidácie k 1.7.2015na základe rozhodnutia spoločníkov zo dňa 16.6.2015.
  (od: 26.06.2015 do: 14.06.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2022
Dátum výpisu:  08.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)